ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အရေးယူလုပ်ဆောင်မှု

ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အရေးယူလုပ်ဆောင်မှု

အကျိုးပြုနိုင်သော
ကာဗွန်နည်းပါးသည့် အနာဂတ်အတွက်
အခုပဲ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ

အကျိုးပြုနိုင်သော ကာဗွန်နည်းပါးသည့် အနာဂတ်အတွက် အခုပဲ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ

ရှေးရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအသုံးပြုမှု တိုးပွားလာခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပူနွေးလာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ထိခိုက်စေသော အရေးကြီးပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Samsung Electronics သည် ပြဿနာ၏ စစ်မှန်မှုကို အသိအမှတ်ပြုနားလည်ထားသောကြောင့် မျိုးစုံသောရှေ့တန်းနေရာများတွင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် မြင့်မားသော စွမ်းအင်-ထိရောက်မှုရှိသည့် ထုတ်ကုန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ (GHG) ထုတ်လွှတ်မှု အနည်းပါးဆုံးဖြစ်သည့် ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ နှင့် အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သော စွမ်းအင်အသစ်များကို ထိန်းချုပ်အသုံးချခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု KPI

အသုံးပြုမှုအဆင့်အတွက် စုပေါင်း GHG လျှော့ချမှု

တန်ချိန် 301 မီလီယံ

* 2009 မှ 2020 အထိ စုစည်းထားသည်

ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုအဆင့်အတွက် GHG
ထုတ်လွှတ်မှု
လျှော့ချခြင်းကို စုစည်းထားသည်

A graph showing အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပနှင့် တရုတ်တို့တွင် အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှု; Renewable energy conversion rate is expected to be 100% in 2020. A graph showing အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပနှင့် တရုတ်တို့တွင် အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှု; Renewable energy conversion rate is expected to be 100% in 2020.

* ယူနစ် - အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သော စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု (%)

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပနှင့် တရုတ်တို့တွင် အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှု

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တွန်းလှန်သည့် အရေးယူလုပ်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်း

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်စပ်အန္တရာယ်များနှင့် အခွင့်အလမ်း အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်ကာ၊ ထိရောက်သော တန်ပြန်-နည်းဗျူဟာများကို ပုံဖော်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းပေါ်တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ သက်ရောက်မှုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အမျိုးမျိုးသော ဖြစ်နိုင်ခြေစိတ်မှန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ပါဝင်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အန္တရာယ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမှသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်၊ စူးစမ်းလေ့လာမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ နှင့် အခြားသော အရောင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးနီးပါးကို သက်ရောက်မှုရှိပါသည်

ကျွန်ုပ်တို့၏ အရေးယူလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်

လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင် GHG ထုတ်လွှတ်မှုများအား လျှော့ချခြင်း

ㆍတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် F-ဂတ်စ် ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချသည့် နေရာများကို လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရန်
ㆍစွမ်းအင်ခြွေတာရေး ပရောဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲကာ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရန

အလုပ်ခွင်များတွင် GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချခြင်း၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် F-ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေး အလုပ်အရုံများကို လုပ်ဆောင်ပါ၊ စွမ်းအင် ချွေတာရေး ပရောဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲပြီး စွမ်းအင် အကျိုးများမှုကို တိုးမြှင့်ပါ။ အလုပ်ခွင်များတွင် GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချခြင်း၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် F-ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေး အလုပ်အရုံများကို လုပ်ဆောင်ပါ၊ စွမ်းအင် ချွေတာရေး ပရောဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲပြီး စွမ်းအင် အကျိုးများမှုကို တိုးမြှင့်ပါ။

လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှုအား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း

ㆍလုပ်ငန်းခွင်နေရာများ အားလုံးတွင် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း

အလုပ်ခွင်များတွင် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲရေးကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ အလုပ်ခွင်အားလုံးတွင် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ထောက်ခံချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း။ အလုပ်ခွင်များတွင် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲရေးကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ အလုပ်ခွင်အားလုံးတွင် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ထောက်ခံချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အသုံးပြုမှုအဆင့်တွင် GHG အား လျော့ချခြင်း

ㆍမြင့်မားစွာ စွမ်းအင်ထိရောက်တွက်ချေကိုက်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း

 ထုတ်ကုန် အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်တွင် GHG ကို လျှော့ချခြင်း၊ စွမ်းအင်စားသုံးမှုနည်းသော ထုတ်ကုန်များကို ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ထုတ်ကုန် အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်တွင် GHG ကို လျှော့ချခြင်း၊ စွမ်းအင်စားသုံးမှုနည်းသော ထုတ်ကုန်များကို ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။

အခြားသော GHG ထုတ်လွှတ်မှုများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း

ㆍကုန်ပစ္စည်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ လုပ်ငန်း ခရီးစဥ်များ အစရှိသည်တို့တွင် GHG ထုတ်လွှတ်မှုများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း

အခြား GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်ကုန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ လုပ်ငန်းခရီးစဉ်များ၊ အစရှိသည်တို့တွင် GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အခြား GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်ကုန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ လုပ်ငန်းခရီးစဉ်များ၊ အစရှိသည်တို့တွင် GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့သူများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း

ㆍကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့သူများ၏ GHG ထုတ်လွှတ်မှုများအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း
ㆍကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့သူများကို CDP ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်တွင် ချိတ်ဆက်ပါဝင်ရန် ပံ့ပိုးမြှင့်တင်ပေးခြင်း

 ပေးသွင်းသူများကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများ၏ GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများအား CDP ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက်တွင် ပါဝင်ရန် အားပေးထောက်ခံခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။ ပေးသွင်းသူများကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများ၏ GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများအား CDP ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက်တွင် ပါဝင်ရန် အားပေးထောက်ခံခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အကဲဖြတ်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်

 • 01

  ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
  ဖြစ်စဉ်နှင့် ကိစ္စရပ်များကို
  ခွဲခြားသတ်မှတ်မှု

 • 02

  သက်ရောက်မှုများ၊
  အန္တရာယ်များနှင့်
  အခွင့်အလမ်းအချက်အလက်များကို ခွဲခြားဆန်းစစ်မှု

  အန္တရာယ်နှင့် အခွင့်အလမ်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု စံနှုန်း


  ရှယ်ယာရှင်၏ အကျိုးအမြတ် / လုပ်ငန်းရေပန်းစားမှု / လုပ်ငန်းသက်ရောက်မှု / ဌာနတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း / ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ

 • 03

  တုံ့ပြန်မှုနည်းဗျူဟာများ
  ဖွဲ့စည်းမှု

 • 04

  ပရောဂျက်များကို
  အကောင်အထည်ဖော်ကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု

 • 05

  ရလဒ်များကို
  ခွဲခြားစစ်ဆေးကာ
  ရည်စူးချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးမှု

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အန္တရာယ်နှင့် အခွင့်အလမ်း အချက်အလက်များ

စည်မျဉ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
အန္တရာယ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချဉ်းကပ်မှု အခွင့်အလမ်းများ
ကာဗွန် အခွန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပူနွေးလာမှုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးသည့် အအေးပေးရည်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းခွင်နေရာ CDM1) ပရိုဂရမ် လုံခြုံစေခြင်း GHG ထုတ်လွှတ်မှုများဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု လွှတ်ထုတ်မှုလျှော့ချခြင်းစနစ်နှင့် လွှတ်ထုတ်မှု ကုန်သွယ်ခြင်းစနစ်တွင် ပါဝင်မှု
အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှု အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် ဝယ်ယူမှုစာချုပ်များတွင် ချိတ်ဆက်ပါဝင်မှု၊ အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုအတွက် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ REC ဝယ်ယူခြင်း ကာဗွန်ခရက်ဒစ်ကို တွန်းအားပေးခြင်း အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှုကို ကျယ်ပြန့်စေခြင်း၊ GHG ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချခြင်း
ထုတ်ကုန် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ စွမ်းအင်ထိရောက်သောထုတ်ကုန်များ အကောင်အထည်ဖော်မှု အကျိုးပြုနိုင်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် စွမ်းအင်အညွှန်းများ လက်ခံရရှိခြင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ
အန္တရာယ်မ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချဉ်းကပ်မှု အခွင့်အလမ်းများ
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနှင့် ရေကြီးမှု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးမှုကို တားဆီးခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းအတွက် အဆောက်အအုံများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိုတိုးလာစေသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကျင့်သားရမှုအတွက် ဒေသတွင်းအသိုက်အဝန်းများထံ ထောက်ပံ့အားပေးမှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဆန့်ကျင်ရန် နည်းပညာများဖြင့် ပံ့ပိုးမှု
သဲဝါမုန်တိုင်း ပျက်စီးမှုကို တားဆီးခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ဆောင်ကာ HVAC နေရာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည် လေသန့်စင်စက်များနှင့် အခြောက်ခံစက်များကဲ့သို့သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖန်တီးပေးမှု
အခြားသော
အန္တရာယ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချဉ်းကပ်မှု အခွင့်အလမ်းများ
ကော်ပိုရိတ် နာမည်ဂုဏ်သတင်း ဌာနတွင်း အကျိုးပြုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အားပေးထောက်ခံကာ ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးကို ခိုင်မာစေသည် အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ခြင်း
သုံးစွဲသူအပြုအမူ ပြောင်းလဲခြင်း သုံးစွဲသူများတွင် ရေပန်းစားမှုများကို စစ်တမ်းကောက်ယူကာ အကျိုးပြုနိုင်သောထုတ်ကုန် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ကျယ်ပြန့်စေသည် ဂေဟစနစ်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များပေါ်ရှိ သုံးစွဲသူတောင်းဆိုချက်အတွက် ဖန်တီးထားသောတုံ့ပြန်ချက်

1) သန့်ရှင်းမှုတိုးတက်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

အဆင့်အားလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချခြင်း

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းသည် တိကျသောအချက်အလက်များကို လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုများကို အတိအကျ တိုင်းတာကာ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို လုပ်ငန်းနှင့် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုရှိ ၎င်းတို့၏ ထိစပ်မှုပေါ်တွင် အခြေခံထားသော GHG ပရိုတိုကောဖြင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ထားသော ရှုမြင်မှုသုံးခုအဖြစ်သို့ အမျိုးအစားခွဲထားပါသည်။ အဆင့်တိုင်းတွင် ထုတ်လွှတ်မှု၏ နေရာအတိအကျကိုရှာဖွေခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် အခြေခံကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ရှုမြင်ပုံ 1 သည် Samsung Electronics ၏ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်လိုက်သည့်အခါ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ ရှုမြင်ပုံ 2 တွင် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော ထုတ်လွှတ်မှုများသည် လျှပ်စစ်နှင့် ရေနွေးငွေ့ကို ထုတ်လုပ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ၏ စွမ်းအင်ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ရည်ညွှန်းပါသည်။ ရှုမြင်ပုံ 3 သည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အလုပ်ခရီးစဉ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုမှုထံမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာများကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းခွင်နေရာတွင်မဟုတ်သည့် ထုတ်လွှတ်မှုများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ၊ ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများထံမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထုတ်လွှတ်မှုများအားလုံးကို စနစ်တကျစီမံလုပ်ဆောင်ရန် ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြုပါသည်။

ရှုမြင်ပုံ 1

တိုက်ရိုက် GHG ထုတ်လွှတ်မှုများ

ရှုမြင်ပုံ 2

လျှပ်စစ်၊ ရေနွေးငွေ့၊
စသည်တို့ထံမှ
တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော
ထုတ်လွှတ်မှုများ။

ရှုမြင်ပုံ 3

ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုများ၊
ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၊ ထုတ်ကုန်များ အသုံးပြုမှု၊ စသည်တို့ထံမှ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အခြား ထုတ်လွှတ်မှုများ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု တိုးတက်စေရန် အဆင့်မြှင့်ထားသော နည်းပညာကို အသုံးပြုပါသည်

၎င်း၏ အဆင့်မြင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာများနှင့်အတူ Samsung Electronics သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပိုမို တာဝန်ယူမှု ရှိပြီး၊ လူနေမှုဘဝအတွက် ပိုမို သက်တောင့်သက်သာအဆင်ပြေမှုရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အားထုတ်ရှာဖွေလျက်ရှိသည်နှင့်အညီ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာလျှက်ရှိပါသည်။ ဤပန်းတိုင်အား အောင်မြင်စွာ ရယူနိုင်ရန်အတွက်ငှာ Samsung သည် ကုမ္ပဏီတစ်ဝှမ်းတွင် ဂေဟ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု အဖွဲ့လိုက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများမှတစ်ဆင့် Samsung သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဌာနခွဲအသီးသီးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများအကြား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်စည်းမျဥ်းများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို မျှဝေမှုပြုပြီး၊ ပိုမိုမြင့်မားစွာ စွမ်းအင် ထိရောက်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စွမ်းအင် ချွေတာသည့် နည်းပညာများကို သုတေသနပြုလုပ်လျှက် ရှိပါသည်။ 2019 တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေခဲသေတ္တာများအတွက် ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် လေအေးပေးစက်များအတွက် ထိရောက်မှုမြင့်မားသော အပူဖလှယ်စက်များကို လက်ခံအသုံးပြုခြင်းဖြင့် 2008 နှင့်ယှဉ်လျှင် တစ်နှစ်လျှင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို 42% လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အပေါ်ဘယ်ဘက်တွင် စွမ်းအင် ချွေတာမှုစံနှုန်း သင်္ကေတပါသည့် Samsung လေအေးပေးစက် တစ်ခု။ ညာဘက်တွင် စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံနှင့် အပင်ငယ်များပါသည့် ခေတ်မီ ရုံးခန်းနေရာတစ်ခု။ အပေါ်ဘယ်ဘက်တွင် စွမ်းအင် ချွေတာမှုစံနှုန်း သင်္ကေတပါသည့် Samsung လေအေးပေးစက် တစ်ခု။ ညာဘက်တွင် စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံနှင့် အပင်ငယ်များပါသည့် ခေတ်မီ ရုံးခန်းနေရာတစ်ခု။

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လုပ်ငန်းခွင်နေရာပေါ်ရှိ IoT အက်ပလီကေးရှင်း ဥပမာ

Samsung Electronics သည် ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်များမှသာမက လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအားလုံးတွင် အသုံးပြုနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးအဆောင်များမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုရီးယားရှိ ယောင်းဒေါ့ခ် လေ့ကျင့်ရေးစင်တာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့တော်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာ၏ HVAC (အပူပေးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေခြင်း၊ နှင့် လေအေးပေးခြင်း) ရှိ IoT ပေါ်တွင်အခြေခံသည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစနစ်နှင့် အသက်ဝင်ထိန်းချုပ်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ IoT နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ HVAC ဝန်၊ နှင့် စက်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးကိရိယာ၏ အကောင်းဆုံးသော လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိ အချက်အလက်များဖြစ်သော စွမ်းအင်ခြွေတာခြင်း အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ထားပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဟိုချီမင်းမြို့တော်ရှိ Samsung Electronics သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 12.4% အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင် နည်းပညာကို အသုံးပြုရန် စီစဉ်ထားပါသည်။

မိုးတိမ်ငယ်လေးများဖြင့် ကောင်းကင်ပြာနှင့်အပြိုင် သပ်ရပ်စွာ စီစဉ်ထားသော အဆောက်အဦအဖြူလေးများစွာဖြင့် ကြီးမားသော Samsung အလုပ်ခွင်တစ်ခု။ မိုးတိမ်ငယ်လေးများဖြင့် ကောင်းကင်ပြာနှင့်အပြိုင် သပ်ရပ်စွာ စီစဉ်ထားသော အဆောက်အဦအဖြူလေးများစွာဖြင့် ကြီးမားသော Samsung အလုပ်ခွင်တစ်ခု။

Samsung Electronics တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုအား တစ်သမတ်တည်း ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်

အဆောက်အဦများ၏ ထိပ်ဆုံးများကိုသာ ပြသနေသည့် ကောင်းကင်ပြာ၏ အခြားတစ်ဖက်မှ Samsung အလုပ်ခွင်၏ မြင်ကွင်းကျယ် ပြကွက်။ အဆောက်အဦများ၏ ထိပ်ဆုံးများကိုသာ ပြသနေသည့် ကောင်းကင်ပြာ၏ အခြားတစ်ဖက်မှ Samsung အလုပ်ခွင်၏ မြင်ကွင်းကျယ် ပြကွက်။

အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း

ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၏ အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်၊ Samsung Electronics သည် 2019 တွင် CDP ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုခြင်းပေါ်တွင် ရည်စူးချက်များသတ်မှတ်ရန် ထိပ်တန်း ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူ 200 (ဝယ်ယူမှုပမာဏပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်) ကို အကြံပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုကျန်းမာသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CDP ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု မေးခွန်းလွှာကို ပြီးမြောက်အောင်ဖြေဆိုခြင်းတွင် သင်တန်းပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ကာ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုများနှင့် Samsung Electronics ထံမှ ၎င်းတို့၏ ရောင်းချမှုများ၏ 80% ကိုထုတ်ပေးသော ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများအတွက် အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သော စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါသည်။ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူအတော်များများသည် မေးခွန်းလွှာအတွက် တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက်ကို တင်ပြခဲ့ပြီး၊ မိမိဆန္ဒအလျောက် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ လျှော့ချမှု ရည်စူးချက်များရှိထားသည့် ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများကို ချီးမြှင့်မှုများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ Samsung Electronics သည် ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများအနေဖြင့် ကာဗွန်နည်းပါးသော စီးပွားရေးကို စိတ်ပါဝင်စားကာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ပါဝင်လာစေရန်အတွက် ဆက်လက်၍ ၎င်းတို့ကို ပံ့ပိုးမှုဖြည့်ဆည်းပေးကာ နီးကပ်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲအား တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းများအား စီမံချက်ချ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်

ဓာတ်ငွေ့မီးတောက်ဖြင့် သိပ္ပံနည်းကျ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို လက်တွေ့သရုပ်ပြနေသည့် လူနားတွင် ဝိုင်းနေသည့် အာဖရိကနွယ်ဖွား ကလေးတစ်စု။ ဓာတ်ငွေ့မီးတောက်ဖြင့် သိပ္ပံနည်းကျ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို လက်တွေ့သရုပ်ပြနေသည့် လူနားတွင် ဝိုင်းနေသည့် အာဖရိကနွယ်ဖွား ကလေးတစ်စု။