Zaawansowane technologie obrazowania

ClearVision™

Filtr redukcji szumów zwiększa wyrazistość krawędzi oraz tworzy ostre obrazy 2D. Funkcja ClearVision™ zapewnia optymalizację dostosowaną do aplikacji oraz wysoką rozdzielczość czasową w trybie skanowania na żywo.

S‑Harmonic™

Funkcja S‑Harmonic™ wykorzystująca technologię inwersji impulsów poprawia wyrazistość obrazu, zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Redukując zakłócenia sygnału, zapewnia większą jednolitość obrazów ultrasonograficznych.

Filtr redukcji szumów zwiększa wyrazistość krawędzi oraz tworzy ostre obrazy 2D. Funkcja ClearVision zapewnia optymalizację dostosowaną do aplikacji oraz wysoką rozdzielczość czasową w trybie skanowania na żywo.

Kolano w trybie ClearVision™

Funkcja S‑Harmonic™ wykorzystująca technologię inwersji impulsów poprawia wyrazistość obrazu, zarówno na bliską, jak i większą odległość. Redukując zakłócenia sygnału, funkcja S‑Harmonic™ zapewnia większą jednolitość obrazów ultrasonograficznych.

Obraz barwny nerki w trybie S‑Harmonic™

S‑Flow™

S‑Flow™, technologia obrazowania w trybie kierunkowym Power Doppler, pomaga w wykrywaniu nawet obwodowych naczyń krwionośnych.

MultiVision

Funkcja MultiVision steruje elektronicznie wiązką ultradźwiękową, łącząc wiele linii skanowania w celu uzyskania lepszego obrazu. Zapewnia niezwykłą rozdzielczość przestrzenną i kontrastową z jeszcze większym niż dotychczas tłumieniem artefaktów.

Udoskonalone narzędzia

ElastoScan™

Funkcja ElastoScan™ to technologia diagnostyczna pozwalająca na obrazowanie elastyczności tkanek – wykrywa obecność zmian litych w tkankach i przekształca dane dotyczące sztywności w kodowane kolorem obrazy.

Funkcja ElastoScan™ to technologia diagnostyczna pozwalająca na obrazowanie elastyczności tkanek – wykrywa obecność zmian litych w tkankach i przekształca dane dotyczące sztywności w kodowane kolorem obrazy.

AutoIMT+

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia choroby sercowo‑naczyniowej u pacjenta. Pozwala ono na łatwy pomiar grubości kompleksu intima‑media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej, poprzez kliknięcie jednego przycisku. Ta prosta procedura zwiększa wydajność badania oraz jego wartość diagnostyczną.

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia choroby sercowo‑naczyniowej u pacjenta. Pozwala ono na łatwy pomiar grubości kompleksu intima‑media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej, poprzez kliknięcie jednego przycisku. Ta prosta procedura zwiększa wydajność badania oraz jego wartość diagnostyczną.

Strain+

Strain+ to narzędzie służące do ilościowej analizy globalnych i segmentalnych ruchów ściany lewej komory (LV). W oprogramowaniu Strain+ na czterech częściach ekranu przedstawiane są trzy standardowe projekcje LV oraz symbol tarczy w celu umożliwienia oceny funkcji lewej komory.

Strain+ to narzędzie służące do ilościowej analizy globalnych i segmentalnych ruchów ściany lewej komory (LV). W oprogramowaniu Strain+ na czterech częściach ekranu przedstawiane są trzy standardowe projekcje LV oraz symbol tarczy w celu umożliwienia oceny funkcji lewej komory.
Panoramic+

Obrazowanie w trybie Panoramic+ umożliwia wyświetlanie rozszerzonego pola widzenia, dzięki czemu użytkownicy mogą oceniać duże obszary, które nie mieszczą się w jednym widoku w przypadku standardowego obrazowania. Obrazowanie Panoramic+ umożliwia również skanowanie kątowe przy rejestracji danych z głowicy liniowej.

NeedleMate+™

Funkcja NeedleMate+™ pomaga w prawidłowym ustawieniu igły podczas wykonywania powszechnie stosowanych procedur interwencyjnych.

BiometryAssist™

Półautomatyczna technologia pomiarów biometrycznych BiometryAssist™ umożliwia jednym kliknięciem pomiary parametrów rozwoju płodu, takich jak BPD, HC, AC i FL, przy zachowaniu spójności pomiędzy badaniami.

LaborAssist™

LaborAssist™ to funkcja, która dostarcza informacji na temat postępu porodu w oparciu o automatyczny pomiar AoP (kąta progresji) i kierunku głowy płodu. Pomaga to nie tylko w skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami służby zdrowia a matkami, ale także w podejmowaniu przez personel medyczny decyzji dotyczących prowadzenia porodu.

* Pomiar AoP jest zgodny z parametrami określonymi w Wytycznych ISUOG.
3D XI

Funkcja 3D XI, obejmująca pakiet doskonałych aplikacji do obrazowania (widok wielowarstwowy, widok skośny i XI VOCAL), oferuje precyzyjną kontrolę nad manipulacją danymi objętościowymi 3D/4D w celu poprawy dokładności diagnostycznej.

2D NT

2D NT to funkcja do pomiaru NT (przezierności karkowej) przy użyciu obszaru ROI, która pomaga szybko i dokładnie zmierzyć maksymalną wartość.

Większa wydajność

EzAssist™

Funkcja EzAssist™ przedstawia informacje dotyczące anatomii ciała ludzkiego na ekranie, co ułatwia wykonywanie badań ultrasonograficznych osobom bez dużego doświadczenia.

EzCompare™

Funkcja EZCompare™ umożliwia dostęp do wcześniej wykonanych badań w celu oceny odpowiednich obrazów ukazanych obok siebie na ekranie. Funkcja EZCompare™ automatycznie dopasowuje ustawienia obrazu, adnotacje i znaczniki BodyMarker z poprzedniego badania.

Jama brzuszna w trybie EzAssist™

Jama brzuszna w trybie EzAssist™

Tarczyca w trybie EzCompare™

Tarczyca w trybie EzCompare™

EzExam+™

Funkcja EzExam+™ umożliwia użytkownikom tworzenie lub używanie predefiniowanych protokołów, jak też może pomagać użytkownikom w przeprowadzeniu pełnego badania, eliminując ryzyko pominięcia istotnego obrazu lub pętli, a także pozwala na zmiany ustawień wstępnych pomiaru i głowicy.

Konstrukcja zorientowana na użytkownika

Konstrukcja zorientowana na użytkownika

Kompleksowy wybór głowic

  • Głowice Konweksowe
  • Głowice liniowe
  • Głowice Objętościowe
  • GŁOWICE KARDIOLOGICZNE
  • Głowica CW
  • Głowice Endokawitarne

Głowice Konweksowe

Głowice liniowe

Głowice Objętościowe

GŁOWICE KARDIOLOGICZNE

Głowica CW

Głowice Endokawitarne

Zabezpiecz swoją praktykę

Samsung Healthcare Cybersecurity

image

Zapobieganie włamaniom

Narzędzia do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi z zewnętrznych źródeł

image

Kontrola dostępu

Wzmocniony nadzór nad dostępem do informacji o pacjencie

image

Ochrona danych

Funkcje szyfrowania w celu ochrony danych