Put your rawcode here

Zaawansowane technologie
obrazowania

Udoskonalone narzędzia

ElastoScan™

Funkcja ElastoScan™ to technologia diagnostyczna pozwalająca na obrazowanie elastyczności tkanek – wykrywa obecność zmian litych w tkankach i przekształca dane dotyczące sztywności w kodowane kolorem obrazy.

AutoIMT+

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia choroby sercowo‑naczyniowej u pacjenta. Pozwala ono na łatwy pomiar grubości kompleksu intima‑media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej, poprzez kliknięcie jednego przycisku. Ta prosta procedura zwiększa wydajność badania oraz jego wartość diagnostyczną.

Strain+

Strain+ to narzędzie służące do ilościowej analizy globalnych i segmentalnych ruchów ściany lewej komory (LV). W oprogramowaniu Strain+ na czterech częściach ekranu przedstawiane są trzy standardowe projekcje LV oraz symbol tarczy w celu umożliwienia oceny funkcji lewej komory.

Większa wydajność

Konstrukcja zorientowana na
użytkownika

Kompleksowy wybór głowic

Zabezpiecz swoją praktykę

Samsung Healthcare Cybersecurity