Put your rawcode here

RS85

Wsparcie profesjonalistów. Nowe, wyjątkowe doświadczenie w diagnostyce.

Ultrasonograf RS85 zawiera zintegrowane rozwiązania, zaprojektowane w celu zaoferowania specjalistom najlepszych narzędzi diagnostycznych. RS85 zapewnia niezrównaną jakość obrazowania, zaawansowaną inteligencję oraz wygodny, ulepszony panel sterowania.

S-Vision Beamformer

Układ Beamformer'a S-Vision odbiera sygnały powracające za pośrednictwem zaawansowanego systemu filtrowania cyfrowego, co pozwala zredukować płaty boczne, szum i artefakty.

Głowice S-Vue

Dzięki algorytmowi obrazowania S-Vision sygnały cyfrowe tworzą wyraźny obraz o wysokiej rozdzielczości, przy jednolitym obrazowaniu tkanek.

Arterial Analysis™

Arterial Analysis™ to aplikacja służąca do analizy jakościowej oraz ilościowej kurczliwości ścian tętnicy szyjnej metodą STRAIN z podziałem na 6 segmentów badanego odcinka celem wczesnego wykrycia przyszłych problemów układu sercowo-naczyniowego badanego pacjenta. W związku z tym, że zmiany funkcjonalne pojawiają się wcześniej niż morfologiczne technologia ta wspiera diagnostykę naczyń we wczesnym stadium zmian.

S-3D Arterial Analysis*

W oparciu o dostępne dane 3D, S-3D Arterial Analysis pomaga zmierzyć wielkość blaszki miażdżycowej w tętnicy dla potrzeb analizy ilościowej, jak też śledzenia zmian morfologicznych. Technologia ta umożliwia wczesne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych.


*Innowacyjny pomiar i detekcja blaszki miażdżycowej w naczyniach tętniczych uzyskany z zebranych danych wolumetrycznych

*Innowacyjny pomiar i detekcja blaszki miażdżycowej w naczyniach tętniczych uzyskany z zebranych danych wolumetrycznych

Auto IMT+™

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia udaru mózgu i chorób serca u pacjenta. Pozwala ona na łatwy pomiar grubości kompleksu intima-media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej poprzez kliknięcie jednego przycisku.

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie krawędzi, co przekłada się na niezrównaną wyrazistość obrazu.

S-Harmonic

Ta nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Redukując zakłócenia sygnału, funkcja obrazowania S-Harmonic zapewnia większą jednolitość uzyskanych obrazów.

S-Detect™ for Breast

S-Detect™ for Breast wykorzystuje wytyczne BI-RADS® do standaryzowanej analizy i klasyfikacji podejrzanych zmian. Przedstawia charakterystykę oznaczonej zmiany oraz sugestię dotyczącą tego, czy dana zmiana może mieć charakter złośliwy, w oparciu o zaawansowany algorytm wykrywania.

S-Detect™ for Thyroid

S-Detect™ for Thyroid wykorzystuje zaawansowaną technologię do wykrywania i klasyfikowania podejrzanych zmian w obrębie tarczycy w sposób półautomatyczny, w oparciu o wytyczne Thyroid image Reporting and Data System (TI-RADS).

HyCoSy

Technologia HyCoSy wykorzystuje unikalne właściwości ultrasonograficznych środków kontrastowych. Podczas stymulacji przy zastosowaniu niskiego indexu mechanicznego (low MI) oscylujące mikropęcherzyki odbijają zarówno częstotliwości podstawowe, jak i sygnały harmoniczne.

E-Breast™

W odróżnieniu od konwencjonalnej elastografii ultrasonograficznej, E-Breast™ wymaga wybrania tylko jednego obszaru ROI do obliczenia współczynnika odkształcenia (strain ratio).

E-Thyroid™

E-Thyroid™ wykorzystuje pulsację przylegającej tętnicy szyjnej do oceny zmian zlokalizowanych w tarczycy.

Strain+

Strain+ umożliwia wyświetlenie zmierzonych wyników w projekcji Bull's Eye, przedstawiającej motoryczność lewej komory serca wraz z oceną dyssynchronii poszczególnych badanych segmentów.

Stress Echo

Pakiet Stress Echo obejmuje analizę oraz ocenę ruchów ścian komory serca. Protokoły obejmują: wysiłkowe, farmakologiczne, rozkurczowe, jak też dowolnie programowane Stress Echo.

HQ Vision

HQ Vision represents new, advanced technology for visualizing anatomical structures. With an improved image clarity both in the near and far field, it provides excellent image quality and helps to make a reliable daignosis quickly.

Advanced QuickScan™

Technologia Advanced QuickScan™ zapewnia intuicyjną optymalizację parametrów skali szarości - tryb B, oraz trybu dopplerowskiego. Jedno dotknięcie przycisku QuickScan™ zwiększa efektywność i poprawia płynność pracy, umożliwiając dostosowanie funkcji takich jak wzmocnienie trybu C i lokalizacji bramki ROI.