S-Vision Beamformer

Układ Beamformer'a S-Vision odbiera sygnały powracające za pośrednictwem zaawansowanego systemu filtrowania cyfrowego, co pozwala zredukować płaty boczne, szum i artefakty.

S-Vision Beamformer to układ stosowany w urządzeniu medycznym Samsung RS85, który odbiera sygnały powracające i poprzez filtrację cyfrową redukuje szumy oraz artefakty

Głowice S-Vue

Dzięki algorytmowi obrazowania S-Vision sygnały cyfrowe tworzą wyraźny obraz o wysokiej rozdzielczości, przy jednolitym obrazowaniu tkanek.

Aparat ultrasonograficzny Samsung RS85 wyposażony jest w głowice S-Vue, które gwarantują wysoką jakość i rozdzielczość obrazu przy jednolitym obrazowaniu tkanek dzięki algorytmowi S-Vision

Arterial Analysis™

Arterial Analysis™ to aplikacja służąca do analizy jakościowej oraz ilościowej kurczliwości ścian tętnicy szyjnej metodą STRAIN z podziałem na 6 segmentów badanego odcinka celem wczesnego wykrycia przyszłych problemów układu sercowo-naczyniowego badanego pacjenta. W związku z tym, że zmiany funkcjonalne pojawiają się wcześniej niż morfologiczne technologia ta wspiera diagnostykę naczyń we wczesnym stadium zmian.

Arterial Analysis™ w aparacie USG RS85 to aplikacja pozwalająca na diagnostykę naczyń we wczesnym etapie zmian, dzięki analizie jakościowej i ilościowej kurczliwości ścian tętnicy szyjnej

S-3D Arterial Analysis*

W oparciu o dostępne dane 3D, S-3D Arterial Analysis pomaga zmierzyć wielkość blaszki miażdżycowej w tętnicy dla potrzeb analizy ilościowej, jak też śledzenia zmian morfologicznych. Technologia ta umożliwia wczesne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych.

*Innowacyjny pomiar i detekcja blaszki miażdżycowej w naczyniach tętniczych uzyskany z zebranych danych wolumetrycznych

S-3D Arterial Analysis to technologia wykorzystywana w aparacie ultrasonograficznym RS85 umożliwiająca zmierzenie i detekcję blaszki miażdżycowej w tętnicach, co pozwala na wczesną diagnostykę chorób sercowo-naczyniowych

*Innowacyjny pomiar i detekcja blaszki miażdżycowej w naczyniach tętniczych uzyskany z zebranych danych wolumetrycznych

Auto IMT+™

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia udaru mózgu i chorób serca u pacjenta. Pozwala ona na łatwy pomiar grubości kompleksu intima-media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej poprzez kliknięcie jednego przycisku.

Ultrasonograf RS85 dzięki Auto IMT+ umożliwia pomiar grubości kompleksu intima-media tętnicy szyjnej, dzięki czemu pozwala ocenić ryzyko udaru i chorób serca

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie krawędzi, co przekłada się na niezrównaną wyrazistość obrazu.

ClearVision w aparacie diagnostycznym Samsung RS85 pozwala uzyskać wysoką wyrazistość obrazu dzięki eliminacji szumu plamkowego

S-Harmonic

Ta nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Redukując zakłócenia sygnału, funkcja obrazowania S-Harmonic zapewnia większą jednolitość uzyskanych obrazów.

S-Harmonic to technologia obrazowania harmonicznego w aparacie USG Samsung RS85. Redukuje zakłócenia i zapewnia jednolitość obrazu zarówno w bliskim, jak i dalekim polu

S-Detect™ for Breast

S-Detect™ for Breast wykorzystuje wytyczne BI-RADS® do standaryzowanej analizy i klasyfikacji podejrzanych zmian. Przedstawia charakterystykę oznaczonej zmiany oraz sugestię dotyczącą tego, czy dana zmiana może mieć charakter złośliwy, w oparciu o zaawansowany algorytm wykrywania.

S-Detect™ for Breast w aparacie USG Samsung RS85 dzięki zaawansowanemu algorytmowi analizuje oznaczoną zmianę w obszarze piersi i sugeruje jej klasyfikację

S-Detect™ for Thyroid

S-Detect™ for Thyroid wykorzystuje zaawansowaną technologię do wykrywania i klasyfikowania podejrzanych zmian w obrębie tarczycy w sposób półautomatyczny, w oparciu o wytyczne Thyroid image Reporting and Data System (TI-RADS).

S-Detect™ for Thyroid umożliwia półautomatyczną detekcję i klasyfikację zmian w obrębie tarczycy

HyCoSy

Technologia HyCoSy wykorzystuje unikalne właściwości ultrasonograficznych środków kontrastowych. Podczas stymulacji przy zastosowaniu niskiego indexu mechanicznego (low MI) oscylujące mikropęcherzyki odbijają zarówno częstotliwości podstawowe, jak i sygnały harmoniczne.

CEUS+ to technologia wykorzystywana w ultrasonografie RS85 pozwalająca na lepszą diagnostykę z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastowych

E-Breast™

W odróżnieniu od konwencjonalnej elastografii ultrasonograficznej, E-Breast™ wymaga wybrania tylko jednego obszaru ROI do obliczenia współczynnika odkształcenia (strain ratio).

E-Breast w aparacie USG Samsung RS85 pozwala na obliczenie strain ratio po wybraniu tylko jednego obszaru ROI, co odróżnia ją od konwencjonalej elastografii

E-Thyroid™

E-Thyroid™ wykorzystuje pulsację przylegającej tętnicy szyjnej do oceny zmian zlokalizowanych w tarczycy.

Technologia E-Thyroid w RS85 pozwala na ocenę zmian tarczycowych za pomocą pulsacji tętnicy przylegającej

Strain+

Strain+ umożliwia wyświetlenie zmierzonych wyników w projekcji Bull's Eye, przedstawiającej motoryczność lewej komory serca wraz z oceną dyssynchronii poszczególnych badanych segmentów.

Strain+ to zaawansowana technologia wyświetlania wyników w projekcji Bull's Eye, która przedstawia motoryczność lewej komory serca i ocenę dyssynchronii wybranych fragmentów

Stress Echo

Pakiet Stress Echo obejmuje analizę oraz ocenę ruchów ścian komory serca. Protokoły obejmują: wysiłkowe, farmakologiczne, rozkurczowe, jak też dowolnie programowane Stress Echo.

W aparacie ultrasonograficznym (USG) RS85 znajduje się pakiet Stress Echo weryfikujący i analizujący ruchy ścian komory serca

HQ Vision

HQ Vision represents new, advanced technology for visualizing anatomical structures. With an improved image clarity both in the near and far field, it provides excellent image quality and helps to make a reliable daignosis quickly.

Technologia HQ Vision w aparacie diagnostycznym USG Samsung RS85 pozwala na wizualizację struktur anatomicznych w doskonałej jakości obrazu

Advanced QuickScan™

Technologia Advanced QuickScan™ zapewnia intuicyjną optymalizację parametrów skali szarości - tryb B, oraz trybu dopplerowskiego. Jedno dotknięcie przycisku QuickScan™ zwiększa efektywność i poprawia płynność pracy, umożliwiając dostosowanie funkcji takich jak wzmocnienie trybu C i lokalizacji bramki ROI.

Advanced QuickScan to technologia zwiększająca płynność i efektywność pracy poprzez możliwość dostosowania funkcji urządzenia RS85, a także optymalizację parametrów skali szarości