Put your rawcode here

HS50

Prosty, ale mocny. Praktyczny wybór dla lepszego obrazowania

Ultrasonograf Samsung HS50 to najbardziej racjonalne rozwiązanie – zapewnia lepsze obrazowanie i usprawnia pracę. Poznaj inny poziom obrazowania z wykorzystaniem zaawansowanych technologii firmy Samsung opartych na platformie S-Vision™.

Crystal Clear Cycle™

Zaangażowanie firmy Samsung w opiekę zdrowotną kobiet przez całe ich życie

Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed kobietami i przygotować się na lepszą przyszłość, firma Samsung zebrała swoje 30‑letnie doświadczenia w dziedzinie rozwiązań diagnostycznych i możliwości obrazowania ultrasonograficznego. Crystal Clear Cycle™ to zobowiązanie Samsung do zapewnienia kobietom opieki zdrowotnej przez całe życie. Crystal Clear Cycle™, zintegrowane rozwiązanie w zakresie problemów zdrowotnych kobiet, klasyfikuje najważniejsze wydarzenia związane ze zdrowiem kobiet jako przynależne do jednego z sześciu etapów i dostarcza rozwiązania diagnostyczne dostosowane do każdego z nich.

Proste badanie przesiewowe pod
kątem ryzyka niepłodności

2D Follicle™, 5D Follicle™

2D Follicle™ to funkcja umożliwiająca pomiar wielkości pęcherzyków jajnikowych na podstawie obrazu 2D oraz dostarczająca
informacji na temat statusu podczas kontrolowanej stymulacji jajników. Funkcja 5D Follicle™ automatycznie wykrywa i mierzy
pęcherzyki w jajniku, co pozwala na szybką ocenę wielkości oraz statusu każdego pęcherzyka podczas badania ginekologicznego.

Intuicyjne pomiary biometryczne płodu

Biometry Assist™

Użytkownicy nie muszą już wkładać wysiłku i czasu w rutynową biometrię płodu, taką jak wykonywanie pomiarów HC, BPD, AC i FL. Półautomatyczna technologia pomiarów biometrycznych Biometry Assist™ umożliwia szybsze, dokładniejsze i powtarzalne pomiary w celu określenia rozwoju płodu przy zachowaniu spójności pomiędzy badaniami.

Rozszerzona diagnostyka


5D NT™

Dzięki 5D NT™ firmy Samsung można zmniejszyć zależność pomiaru przezierności fałdu karkowego (NT) od operatora. 5D NT™ umożliwia użytkownikowi automatyczne uzyskanie właściwej płaszczyzny strzałkowej poprzez rotacje i automatyczne powiększanie obrazu. Ta zaawansowana technologia jest szczególnie przydatna w trudnych ułożeniach płodu.

Innowacyjna ocena płodu

RealisticVue™

S-Detect™ dla piersi

Funkcja Realistic Vue™ umożliwia prezentowanie struktur anatomicznych na obrazie 3D o wysokiej rozdzielczości z wyjątkowym odwzorowaniem szczegółów i realistyczną percepcją głębi obrazu. Wybierany przez użytkownika kierunek źródła światła tworzy stopniowane cienie w celu lepszego uwidocznienia struktur anatomicznych.

Skuteczna komunikacja i
podejmowanie decyzji

LaborAssist™

LaborAssist™ to funkcja, która dostarcza informacji na temat postępu porodu w oparciu o automatyczny pomiar AoP (kąta progresji) i kierunku głowy płodu. Pomaga to nie tylko w skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami służby zdrowia a matkami, ale także w podejmowaniu przez personel medyczny decyzji dotyczących prowadzenia porodu.

* Pomiar AoP jest zgodny z parametrami określonymi w Wytycznych ISUOG.

Video Alt TextLaborAssist™ Video Alt TextLaborAssist™

* Pomiar AoP jest zgodny z parametrami określonymi w Wytycznych ISUOG.

Wysoka rozdzielczość uzyskanych obrazów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Innowacyjne technologie obrazowania firmy Samsung oraz głowice S‑Vue™ zapewniają
niezwykle szczegółowe obrazy w celu zwiększenia pewności diagnostycznej.

Większa czułość i szersze pasmo przenoszenia głowic S‑Vue™ pomagają
w osiągnięciu głębokiej penetracji i wysokiej rozdzielczości.

* Obraz służy wyłącznie celom ilustracyjnym i może różnić się od rzeczywistego działania urządzenia

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie krawędzi, co przekłada się na niezrównaną wyrazistość obrazu.

Obrazy kliniczne

Zorientowane na użytkownika funkcje, które zwiększają komfort pracy

Obłożona praktyka wymaga zorientowanych na użytkownika funkcji do zarządzania rutynowymi badaniami położniczymi i ginekologicznymi. Dokładne, łatwe w użyciu i wszechstronne funkcje systemu HS50 umożliwiają wykonywanie większej liczby badań.

Kompleksowy wybór głowic

Zabezpiecz swoją praktykę

Samsung Healthcare Cybersecurity