HS60

Większe możliwości diagnostyczne

Ultrasonograf Samsung HS60 pozwala użytkownikom na dokładną diagnostykę w badaniach układu sercowo-naczyniowego przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji i zaawansowanych funkcji.

Większe możliwości - poszerz granice diagnostyki przy pomocy ultrasonografu HS60.

Zaawansowane obrazowanie 2D oraz tryby dopplerowskie

Strain+

Strain+

Strain+ umożliwia wyświetlenie zmierzonych wyników w projekcji Bull's Eye, przedstawiającej motoryczność lewej komory serca wraz z oceną asynchronii poszczególnych segmentów.

image

StressEcho

Pakiet Stress Echo obejmuje analizę oraz ocenę ruchów ścian komory serca. Protokoły obejmują: wysiłkowe, farmakologiczne, rozkurczowe, jak też dowolnie programowane Stress Echo.

image

Arterial Analysis™

Funkcja Arterial Analysis™ pozwala wykryć zmiany czynnościowe w naczyniach krwionośnych., dostarczając m.in. wyniki pomiarów sztywności oraz grubości kompleksu intima‑media. Ponieważ zmiany czynnościowe pojawiają się wcześniej niż nieprawidłowości morfologiczne, technologia ta umożliwia wczesne wykrywanie chorób sercowo‑naczyniowych.

image

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie krawędzi, co przekłada się na niezrównaną wyrazistość obrazu.

image

S-Harmonic™

Ta nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Redukując zakłócenia sygnału, funkcja obrazowania S-Harmonic™ zapewnia większą jednolitość uzyskanych obrazów.

Obrazy kliniczne

image
image
image
image

Kompleksowy wybór głowic

  • GŁOWICE KONWEKSOWE
  • GŁOWICE LINIOWE
  • GŁOWICE KARDIOLOGICZNE
  • GŁOWICE CW
  • GŁOWICA TEE

GŁOWICE KONWEKSOWE

GŁOWICE LINIOWE

GŁOWICE KARDIOLOGICZNE

GŁOWICE CW

GŁOWICA TEE

Zabezpiecz swoją praktykę

Samsung Healthcare Cybersecurity

image

Zapobieganie włamaniom

Narzędzia do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi z zewnętrznych źródeł

image

Kontrola dostępu

Wzmocniony nadzór nad dostępem do informacji o pacjencie

image

Ochrona danych

Funkcje szyfrowania w celu ochrony danych