Care este setarea ideală de temperatură la frigiderul meu?

Setările de temperatură ideală pentru compartimentele congelator și frigider sunt -19 °C și 3 °C (-2 °F și 38 °F). Dacă temperatura din compartimentul congelator și frigider este prea ridicată sau prea scăzută, este necesară reglarea manuală a temperaturii.

Cum se reglează temperatura

  • Congelator

- Setează temperatura dorită între -15 °C și -23 °C, apăsând butonul -Freezer (Congelator).

- Setarea implicită este de -19 °C și, de fiecare dată când apeși butonul congelatorului, temperatura se modifică și apare pe afișaj.

Butonul congelator.
  • Frigider

- Setează temperatura dorită între 1 °C și 7 °C, apăsând butonul Fridge (Frigider)

- Setarea implicită este de 3 °C, iar temperatura se modifică și apare pe afișaj de fiecare dată când este apăsat butonul Fridge (Frigider).

Butonul frigiderului.

Notă:

  • Comenzile de control al temperaturii la unele modele sunt etichetate „Freezer Temp.” (Temp. Congelator) și „Refrigerator Temp.” (Temp. frigider). Totuși, acestea controlează temperatura în același mod ca butoanele descrise mai sus.
  • Când se afișează setarea de temperatură pe care o dorești, nu atinge din nou butonul Fridge (Frigider).

Pasul 1. Glisează pe ecranul principal și Selectează widgetul Fridge Manager (Manager frigider).

Widget manager frigider.

Pasul 2. Modifică temperatura setată pentru Fridge (Frigider), Freezer (Congelator) și FlexZone.

Modificarea temperaturii pe managerul frigider.

Pasul 1. Atinge orice buton (<O, or >) pentru a activa afișajul.

- Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.

Pasul 2. Atinge O pentru a selecta frigiderul sau congelatorul.

- Indicatorul compartimentului selectat luminează intermitent.

- Simbolul gradelor Celsius (°C) nu luminează intermitent.

Pasul 3. Atinge sau >, pentru a selecta temperatura sau funcția dorită.

- Consultă tabelul, pentru selecția disponibilă pentru fiecare compartiment.

Afișaj rb7300t.

Vă mulţumim pentru apreciere!