Kako napraviti snimak ekrana na svom Galaxy Watch satu?

Vaš Galaxy Watch sat vam omogućuje praviti snimke ekrana za korištenje, čuvanje i upravljanje baš kao što biste to uradili sa pametnim telefonom. Evo kako to učiniti na najlakši i najkorisniji mogući način.

Prikaz osobe koja pravi snimak ekrana na Galaxy Watch satu.

Ako želite napraviti snimak ekrana na svom Galaxy Watch satu, slijedite sljedeće korake:

Prikaz Galaxy Watch sata sa istaknutim tasterima Početna i Nazad.

Korak 1. Pritisnite i držite tastere Početna i Nazad na vašem Galaxy Watch satu.

Prikaz ekrana aplikacija sa istaknutom ikonom Galerija.

Korak 2. Kada napravite snimak ekrana, možete ga pogledati u vašoj galeriji. Dodirnite ikonu Galerija da vidite snimak ekrana.

Svi snimci ekrana se automatski čuvaju u galeriji uređaja koji ste uparili sa vašim Galaxy Watch satom, u albumu "Watch".

Prikaz albuma "Watch" na vašem pametnom telefonu.

Ako se snimci ekrana koje ste napravili na vašem Galaxy Watch satu ne pojavljuju automatski na vašem uparenom uređaju, slijedite dolje navedene korake:

Prikaz ekrana aplikacija sa istaknutom ikonom Galerija. Prikaz ekrana aplikacija sa istaknutom ikonom Galerija.

Korak 1. Na vašem Galaxy Watch satu, dodirnite ikonu Galerija.

Prikaz odabranog i istaknutog snimka ekrana kojim će se upravljati. Prikaz odabranog i istaknutog snimka ekrana kojim će se upravljati.

Korak 2. Pritisnite i držite snimak ekrana kojim želite upravljati.

Prikaz izabranog snimka ekrana sa istaknutom ikonom za kopiranje na telefon. Prikaz izabranog snimka ekrana sa istaknutom ikonom za kopiranje na telefon.

Korak 3. Dodirnite ikonu za kopiranje na telefon da dodate sliku na vaš telefon, gdje njom možete upravljati kako želite.

Imajte u vidu: Metod snimanja snimka ekrana može se razlikovati u zavisnosti od modela Galaxy Watch sata.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window