На дисплея на пералната машина се появява грешка 4E

4E е грешка свързана със захранването с вода (Water Supply Error).

4E

За да отстраните грешката Ви препоръчваме следното:

1 Проверете дали кранчето за захранване с вода на пералната машина е отворено изцяло.
2 Уверете се, че маркуча за захранване с вода не е прегънат. Също така, проверете дали маркуча за захранване не е запушен или блокиран.
3 Също така се уверете, че захранването с вода не е замръзнало.
4 Проверете налягането на водата от източника. Ако не е достигнато необходимото ниво на вода, за да функционира пералната машина, в рамките на 1 час, на дисплея на пералнята ще се появи грешка 4E.
5 Проверете филтъра в края на маркуча за захранване с вода на пералната машина, да не е запушен.

Необходимо е да почиствате филтъра поне веднъж годишно или, когато се появи грешката на дисплея.

За да почистите съответния филтър следвайте стъпките:

1 Затворете кранчето, което отваря захранването с вода на пералната машина.
2 Отстранете маркуча за захранване от края, който е свързан към пералната машина.
Отстранете маркуча за захранване от края, който е свързан към пералната машина
3 С щипка или клещи извадете филтъра и го изплакнете под течаща вода, докато се почисти.
С щипка или клещи извадете филтъра и го изплакнете под течаща вода, докато се почисти
4 Поставете филтъра на място и свържете маркуча.
5 Проверете да няма отичания.
6 Ако затруднението не се отстрани след по-горните процедури, моля да се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка