Как да използвам и управлявам приложението Family Hub?

С едно докосване в приложението Family Hub можете да свържете и управлявате по-ефективно хладилника си. Насладете се на удобния начин на живот с приложението Family Hub!

Инструкциите по-долу са достъпни, когато инсталирате приложението SmartThings на вашия мобилен телефон и свържете хладилник с функция Family Hub.

Преглед на изпълним модул и приложения

Family Hub ще ви улесни в наблюдението на текущото състояние на вашия уред отвътре, както и как да контролирате температурата, дозатора, леда и много други.

Разберете как можете да настроите своя Family Hub, да промените настройките и да се възползвате от други невероятни функции.

Диспечер на хладилника

Можете да управлявате текущите настройки на хладилника и фризера с Fridge Manager (Диспечер на хладилника). Изпълнимият модул показва температурите, активираните специални функции, настройките на хладилника и др.

  • В изпълнимия модул Fridge Manager (Диспечер на хладилника) се показват текущите температури на хладилника и фризера, както и активираните специални функции.
  • Изпълнимият модул Fridge manager (Диспечер на хладилника) също така показва текущото състояние на филтъра, както и датата на последно инсталиране. Когато докоснете бутона „Buy Filter“ (Купете филтър), изпълнимият модул ще покаже съответната страница за покупка на филтър.
Диспечер на хладилника.
Управление на диспечера на хладилника.

[1] Условия на околната среда: Показва външната температура (на околната среда) и влажността на въздуха.

[2] Вътрешна температура

  • Променете зададената температура в хладилника, фризера и FlexZone.
  • След като промените температура или функция, щракнете върху бутона за запазване.

[3] Специални функции: Вижте кратко обяснение за някои от специалните функции на хладилника.

[4] Настройки на хладилника

  • Включване и изключване на ледогенератора.
  • Докоснете и плъзнете бутона, за да го включите или изключите.
  • Можете да промените много от настройките на хладилника, включително настройките за генериране на лед, алармата за вратата и единиците за температура (°F или °C). 

Основни функции

Major Functions

Функции

Свойства

Ледогенератор

Включване и изключване на ледогенератора. За да използвате тази функция, докоснете и плъзнете бутона, за да я включите или изключите. Имайте предвид, че ако кофата за лед е пълна, хладилникът няма да започне да генерира лед, когато плъзнете бутона към On (вкл.). Вместо това ще се покаже индикатор Ice Making Off (Изкл. на ледогенератора) на главния екран.

Заключване на дозатора

Включва и изключва дозаторите за лед и вода. Докоснете и плъзнете бутона, за да ги включите или изключите.

Аларма за вратата

Алармата за вратата ще се включи, ако я оставите отворена. Докоснете и плъзнете бутона, за да го включите или изключите.

Мерна единица за темп

Превключвайте между температурни скали по Целзий и Фаренхайт. Докоснете °F или °C, за да промените скалата.

Воден филтър

Тук можете да видите урок за това как се сменя воден филтър и да нулирате индикатора за смяна на водния филтър. Докоснете, за да отворите и използвате тази функция.

Самопроверка

Самопроверката е функция за самодиагностика.

Искане на отговор

Работи с диспечера за пестене на енергията „Интелигентна електрическа мрежа“. Натиснете, за да отворите. Докоснете и плъзнете бутона, за да го включите или изключите. За повече информация вижте раздел „Интелигентна електрическа мрежа“ в настоящото ръководство.

Изключване на охлаждането

Режимът Cooling Off (изкл. на охлаждането) (наричан още „търговски режим“) е предназначен за използване от търговците на дребно, когато излагат хладилниците в магазина.

Забележка: Ако Cooling Off (изкл. на охлаждането) е включено, всички контроли за охлаждане в диспечера на хладилника ще се изключат. Докоснете и плъзнете бутона, за да го включите или изключите.

Преглед отвътре

С функцията View inside (Преглед отвътре) можете да проверите вътрешността на хладилника, преглеждайки направената в определено време снимка.

Вътрешната камера прави снимки автоматично, когато вратите на хладилника са затворени. (Може да отнеме до 1 минута в зависимост от температурата или влажността на околната среда.)

Забележка: Ако вратите се отворят отново, преди да бъдат направени снимките, камерата не прави снимки и времето за снимка започва отново да отброява след затваряне на вратите.

Екран за преглед отвътре.
Major Functions

Функции

Свойства

Копиране и запис на снимка

Можете да изрежете изображението, като докоснете екрана, а след това да го запишете в списъка за храна.

Запазване на списък

Можете да добавите храна, като докоснете „Food list“ (Списък за храна).

Изпращане на списък за пазаруване

Можете да изрежете изображението и да го изпратите в списъка за пазаруване или да го изпратите в списъка със запазени храни в списъка за пазаруване.

Изпращане на бележка

Можете да изрежете изображението, да изпратите бележка и да посочите етикета на екрана.

Промяна и изтриване

Можете да промените срока на годност, името на списъка с храни или да изтриете.

Синхронизиране с мобилен телефон

Можете да изпратите снимка или списък с храни на мобилния си телефон, както и да проверявате този списък на телефона си.

Списък за пазаруване

Можете да създавате и премахвате списъци за пазаруване. Можете също така да изпращате списъци за пазаруване в пазарската кошница.

Списък за пазаруване.

Основни функции

 

Major Functions

Функции

Свойства

Създаване/изтриване на списъци за пазаруване

-За да създадете нов списък за пазаруване, докоснете бутона (+) в навигационната лента.

-За да изтриете списък за пазаруване, докоснете бутона More (Още) и изберете списъка, който искате да изтриете.

Изтриване/преместване на списъци за пазаруване, изпращане в пазарската кошница

Изтрийте и преместете списъците за пазаруване в друг списък, като докоснете бутона More (Още) в навигационната лента.

Изпращане на списъци за пазаруване до „Преглед отвътре“

Изпратете списъците за пазаруване до „Преглед отвътре“, като докоснете иконата View inside (Преглед отвътре).

Благодарим Ви за обратната връзка