Как да свържа SmartThings с хладилник Family Hub?

SmartThings е функция, която с помощта на смартфон удобно контролира и управлява смарт домакински електроуреди и устройства с интернет на нещата. Отвън можете да следите и контролирате състоянието на различни устройства, като например смарт устройства, домакински електроуреди, телевизори, високоговорители и др., регистрирани на сървъра. Това е платформа като услуга от ново поколение, която ще унифицира продуктите на Samsung като платформа с отворен код, която може да свърже не само нашите продукти, но и други с интернет на нещата.

SmartThing в живота.

Стъпка 1. Проверка на изискванията за свързване

Преди да свържете смартфона с хладилника Family Hub се уверете, че са изпълнени следните изисквания:

Android

iOS (iPhone)

Операционна система

Android 6.0 или по-висока

iOS 10.0 или по-висока

Тип устройство

Смартфон, таблет

iPhone 6 или по-нов, iPad

Размер на RAM

2 GB или повече

2 GB или повече

Поддържана резолюция

1280*720 (HD)

1920*1080 (FHD)

2560*1440 (WQHD)

1334*750

1920*1080

Предварителни критерии за зареждане на приложение

RAM 2 GB или повече

Bluetooth профил 4.0 или по-висок

Терминал с възможност за създаване на огледален образ чрез безжична мрежа

RAM 2 GB или повече

Bluetooth профил 4.0 или по-висок

Терминал с възможност за създаване на огледален образ чрез безжична мрежа

Стъпка 2. Свързване на смартфона към безжична мрежа

 • На вашия смартфон: Натиснете върху Настройки → Връзка → Безжична → Изберете рутер, към който да се свържете (въведете парола, когато конфигурирате параметрите за сигурност)
 • Когато бъде свързан правилно, избраният рутер в текущата мрежа е потвърден като „свързан“.

Забележка:

 • Името на рутера (SSID) е зададено с английски букви, символи и числа (не се поддържат специални символи).
 • При свързване на хладилник към безжичната мрежа има връзка 2,4 GHz.
 • Трябва да бъдат показани най-малко 3 приемащи антени за безжична мрежа.
 • Когато свързвате домакинския си електроуред към смартфона със SmartThings, се уверете, че и двете устройства са свързани към един и същ рутер.

Стъпка 3. Инсталиране на приложението SmartThings

 • Изтеглете и инсталирайте приложението SmartThings от платформите (Google Play Store, Apple App Store или Samsung Galaxy Apps).
 • За да намерите приложението, използвайте ключовата дума „SmartThings“.

Стъпка 4. Създаване на профил в Samsung

 • Трябва да влезете в профил в Samsung преди да използвате приложението SmartThings.
 • За да настроите профил в Samsung, можете да следвате указанията на приложението SmartThings.
 • Или, ако имате смартфон Samsung, можете да добавите профила си в Samsung в настройките на приложението на вашия смартфон. След това то автоматично ще влезе във вашия профил в Samsung.

Стъпка 5. Свързване на смартфона с хладилника Family Hub

1. Най-напред се уверете, че хладилникът и безжичният рутер са включени към захранването.

2. Стартирайте приложението SmartThings. Натиснете бутона плюс и изберете [Добавяне на устройство] от изгледа „Начало“.

Изберете добавяне на устройство от изглед начало.

3. Изберете последователно [Хладилник] и [Хладилник (LCD)].

Изберете последователно хладилник и хладилник (lcd).

4. Натиснете бутона [Старт].

5. Изберете предпочитаното местоположение и стая за хладилника и натиснете Напред в дъното на екрана.

Изберете предпочитаното местоположение и стая.

6. На екрана на хладилника отидете в [Настройки] и изберете [Лесно свързване]-[Свързване].

Изберете свързване.

7. Въведете ПИН кода, изписан на дисплея на хладилника.

Въведете пин кода.

8. Въведете данните за безжичната мрежа, за да свържете устройството към нея.

Въведете информацията за безжичната мрежа.

9. Изчакайте докато хладилника се регистрира във вашия профил в Samsung.

10. Регистрацията е завършена. Задайте име на хладилника. 

Регистрацията е завършена.

7. Натиснете Напред в дъното на екрана. 

Натиснете бутона напред.

8. На своя iPhone отворете приложението „Настройки“ и отидете в „Безжична“, за да се свържете към мрежата, чието име започва с „refrigerator“.

Паролата е 1111122222. (5 единици и 5 двойки) 

Свържете се към безжичната мрежа с паролата.

9. След като устройството се свърже към безжичната мрежа, включете отново приложението SmartThings. Въведете ПИН кода, изписан на дисплея на хладилника.

Въведете пин кода.

10. Въведете данните си за безжичната мрежа, за да свържете устройството към безжичната мрежа и натиснете Напред. Информацията за безжичната мрежа е изпратена към хладилника.

Въведете информацията за безжичната мрежа.

11. Изчакайте докато хладилникът се регистрира във вашия профил в Samsung.

12. Регистрацията е завършена. Задайте име на хладилника. 

Регистрацията е завършена.

Забележка: 

 • Всички функции и описания на функции, свързани с приложението SmartThings се различават в зависимост от версията на софтуера.
 • Когато използвате мобилни данни, могат да бъдат генерирани разходи в зависимост от изтеглянията и безжичната връзка между устройствата.
 • Възможно е наличните технологии и функции да изглеждат различно в зависимост от страната, доставчика на услуги, мрежовата среда или продукта.

Благодарим Ви за обратната връзка