Какви са предпазните мерки за пералните машини Samsung Add Wash?

За правилна употреба на новите перални машини Samsung Add Wash, моля да спазвате следните предпазни мерки:

1 Не отваряйте вратата за допълнително добавяне, ако образуваната пяна във вътрешността на барабана, надминава нивото на съответната врата.
2 Не опитвайте да отваряте тази врата, докато пералнята е в експлоатация без предварително да е натиснат бутона „Старт/Пауза”. Вратата за допълнително добавяне може да бъде отворена без натискане на бутона „Старт/Пауза” само когато програмата за пране е завършила.
3 Не поставяйте прекомерно количество дрехи през вратата за допълнително добавяне. Тя може да бъде повредена по този начин.
4 Не използвайте вратата за допълнително добавяне като дръжка за отваряне на основната врата на пералнята машина.
5 Уверете се, че не са останали блокирани/захванати дрехи на вратата за допълнително добавяне.
6 Дръжте домашните любимци далеч от пералнята машина, особено от вратата за допълнително добавяне.
7 Когато използвате гореща вода за пране, при отваряне на вратата за допълнително добавяне е възможно да потече малко вода. Това е нормално, защото във вътрешността на барабана се образуват пари, които се задържат на вратата и се образуват водни капки, които след това могат да изтекат от вратата.
8 След като тази врата е затворена, уплътнението осигурява плътно затваряне на вратата, като по този начин не е възможно да протича вода. Въпреки това е възможно, след затварянето на вратата да се появят следи от вода в съответната зона. Това е нормално поради отпадъчната вода, която остава около вратата и образува водни капки.
9 Нито основната врата, нито вратата за допълнително добавяне може да бъде отворена, докато температурата на водата от вътрешността е с температура по-висока от 50° C. Също така, ако водата от вътрешността на продукта достигне до определено ниво, основната врата не може да бъде отворена.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас