Какви са предпазните мерки за пералните машини Samsung Add Wash?

За правилна употреба на новите перални машини Samsung Add Wash, моля да спазвате следните предпазни мерки:

1 Не отваряйте вратата за допълнително добавяне, ако образуваната пяна във вътрешността на барабана, надминава нивото на съответната врата.
2 Не опитвайте да отваряте тази врата, докато пералнята е в експлоатация без предварително да е натиснат бутона „Старт/Пауза”. Вратата за допълнително добавяне може да бъде отворена без натискане на бутона „Старт/Пауза” само когато програмата за пране е завършила.
3 Не поставяйте прекомерно количество дрехи през вратата за допълнително добавяне. Тя може да бъде повредена по този начин.
4 Не използвайте вратата за допълнително добавяне като дръжка за отваряне на основната врата на пералнята машина.
5 Уверете се, че не са останали блокирани/захванати дрехи на вратата за допълнително добавяне.
6 Дръжте домашните любимци далеч от пералнята машина, особено от вратата за допълнително добавяне.
7 Когато използвате гореща вода за пране, при отваряне на вратата за допълнително добавяне е възможно да потече малко вода. Това е нормално, защото във вътрешността на барабана се образуват пари, които се задържат на вратата и се образуват водни капки, които след това могат да изтекат от вратата.
8 След като тази врата е затворена, уплътнението осигурява плътно затваряне на вратата, като по този начин не е възможно да протича вода. Въпреки това е възможно, след затварянето на вратата да се появят следи от вода в съответната зона. Това е нормално поради отпадъчната вода, която остава около вратата и образува водни капки.
9 Нито основната врата, нито вратата за допълнително добавяне може да бъде отворена, докато температурата на водата от вътрешността е с температура по-висока от 50° C. Също така, ако водата от вътрешността на продукта достигне до определено ниво, основната врата не може да бъде отворена.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка