Различни начини да заредите батерията на своя смартфон Galaxy

Не пропускайте да заредите батерията преди да започнете да я използвате за пръв път или когато не е била използвана дълго време. По-долу ще намерите различни начини за зареждане на своя смартфон.

Традиционно зарядно устройство и Micro USB адаптер
1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и включете USB кабела в многофункционалния куплунг.
Свържете USB кабела
2 Включете USB адаптера за захранване в електрически контакт.

Ако искате да заредите смартфон Galaxy с нов многоцелеви куплунг, използвайки Micro USB кабел, най-напред трябва да свържете Micro USB конектор.

Micro USB конектор

 1. Micro USB Connector
 2. Micro USB Cable

Обърнете внимание: Не включвайте Micro USB кабела в многофункционалния куплунг на устройството. Ако го направите, това може да повреди устройството и кабела.

Безжично зареждане

Свържете зареждащия кабел към зарядната поставка. Използвайте само одобрени от Samsung зарядни поставки, тъй като другите зарядни поставки може да не заредят добре батерията.

Безжично зареждане

Ако зареждащият кабел е правилно свързан към зарядната поставка, светлинният индикатор ще свети в различен цвят в зависимост от състоянието на заряд:

 

 • Синьо: Зареждане.
 • Зелено: Напълно зареден.
 • Циан: Свързан към адаптер с ниска мощност.
 • Никакъв: Смартфонът не е свързан към зарядно устройство или зарядното устройство не е свързано към източник на захранване.

 

Поставете смартфона Galaxy в средата на зарядната поставка. 

Поставете смартфона Galaxy в средата на зарядната поставка

Ако имате зарядна поставка със стойка, можете да зареждате смартфона като го подпрете на стойката. 

Поставете смартфона в средата на зарядната поставка

Когато смартфонът бъде напълно зареден, го отстранете от зарядната поставка. Състоянието на заряд се показва на екрана на смартфона с иконката на батерията.

Обърнете внимание: Ако използвате зарядна поставка с функция за бързо зареждане, използвайте само одобрени от Samsung зареждащи кабели и зарядни устройства, поддържащи функцията бързо зареждане (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A). И смартфонът, и зарядната поставка трябва да поддържат функцията бързо зареждане.

Ако светлинният индикатор не работи както е описано, изключете зарядното устройство от зарядната поставка и го включете отново.

Съвети за безжично зареждане

 

 • Смартфонът трябва да бъде поставен в центъра на зарядната поставка.
 • Между смартфона и зарядната поставка не трябва да има чужди тела като метални предмети, магнити или карти с магнитна лента.
 • Гърбът на мобилното устройство и зарядното устройство трябва да бъдат чисти и без прах.
 • Използвайте само одобрени от Samsung зарядни поставки и зареждащи кабели с подходящ входящ волтаж.
 • Протекторите могат да окажат влияние на процеса на зареждане. В такъв случай премахнете протектора от смартфона.
 • Ако свържете кабелно зарядно устройство към смартфона по време на безжично зареждане, функцията за безжично зареждане няма да бъде активна.
 • Ако използвате зарядната поставка на места с лошо покритие, приемането по време на зареждане може изцяло да прекъсне.
 • Зарядната станция няма бутон за включване/изключване. Когато не я използвате, изключвайте зарядната станция от контакта, за да предотвратите консумацията на енергия.
 • Ако използвате зарядната поставка на места с лошо покритие, приемането по време на зареждане може изцяло да прекъсне.
 • Зарядната станция няма бутон за включване/изключване. Когато не я използвате, изключвайте зарядната станция от контакта, за да предотвратите консумацията на енергия.

 

Бързо зареждане

Повечето смартфони Galaxy поддържат функцията адаптивно бързо зареждане на Samsung и Quick Charge 2.0 на Qualcomm. Ако свържете устройството към зарядно устройство, което поддържа поне един от тези два стандарта, можете да използвате функцията бързо зареждане.

 

За да съхраните заряда на батерията обаче, функцията бързо зареждане не работи когато екранът е включен. Моля, не включвайте екрана докато тече зареждането.

 

Ако функцията бързо зареждане не е включена на Вашия смартфон Galaxy с Android версия 6.0, следвайте стъпките по-долу:

1 Отворете „Настройки“.
2 Натиснете върху „Батерия“.
3 Включете опцията „Бързо зареждане с кабел“ от менюто.

Ако функцията бързо зареждане не е включена, за Android версия 6.0 и по-висока, следвайте стъпките по-долу:

1 Отворете „Настройки“.
2 Натиснете върху „Поддръжка на устройството“ или „Грижа за устройството“.
3 Изберете „Батерия“.
4

Натиснете върху иконата Допълнителни опции, след това върху „Разширени настройки“ или „Настройки“.

5 Преместете плъзгача на „Бързо зареждане с кабел“, за да го включите.

Как изглежда устройството за бързо зареждане

Бързо зареждане

Съвети за бързо зареждане

 • За да използвате функцията бързо зареждане, екранът на вашия телефон трябва да бъде изключен или заключен, докато зареждате батерията.
 • За да увеличите скоростта на зареждане, включете устройството на самолетен режим.
 • Докато зареждате батерията, това ще бъде посочено в панела за известяване и иконата на батерията в горния десен ъгъл на телефона.
 • На екрана можете да проверите оставащото време за зареждане. Реалното оставащо време може да варира в зависимост от условията за зареждане.
 • Не можете да използвате вградената функция за бързо зареждане, когато зареждате батерията със стандартно зарядно устройство.
 • Ако устройството се нагорещи или температурата на околната среда се повиши, скоростта на зареждане автоматично пада. Това има за цел да предотврати повреда на устройството.
Общи съвети по отношение на зареждането

 • Когато зареждате батерията за пръв път, просто свържете телефона към предоставеното зарядно устройство и го заредете от актуалното ниво на батерията до пълно зареждане. Първоначалните нива на заряд на батерията и времето за зареждане могат да варират.
 • За да удължите живота на батерията, избягвайте нива от 0%. Можете да зареждате батерията по всяко време, поддържайки я в оптималните граници от 20-80%.
 • Всички зарядни устройства за смартфони Samsung са подходящи за напрежение 100-240 волта. Можете да намерите тази информация върху самото зарядно устройство. Затова можете да зареждате смартфона си в чужбина при 110 волта.
Зарядно устройство във волтове

 • Ако свържете мобилното си устройство едновременно към кабелно зарядно устройство и го поставите върху зарядна поставка, то ще се зарежда само чрез кабелното зарядно устройство.

Благодарим Ви за обратната връзка