Възползвайте се от режима Контрол на шума на Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro ви позволява да се фокусирате повече върху музиката без външен шум, а новата функция за отчитане на глас прави управлението на потискането на шума по-лесно и по-удобно. 

Преди да се опитате да изпълните препоръките по-долу не забравяйте да проверите дали софтуерът и свързаните приложения на устройството са актуализирани с най-новата версия. Вижте как да актуализирате софтуера на мобилното си устройство в следния ред.  

Стъпка 1. Отидете в Настройки > Актуализация на софтуера.

Стъпка 2. Натиснете върху Изтегляне и инсталиране.

Стъпка 3. Следвайте указанията на екрана.

Включване на режима Контрол на шума на Buds Pro

Има два режима за контрол на шума в Galaxy Buds pro: Активно потискане на шума и режим Околен шум. Функцията „Активно потискане на шума“ служи за блокиране на външните шумове около вас и се използва, когато искате да избегнете разсейващите фактори, когато слушате музика.

Обратно, режимът „Околен шум“ ви позволява да чувате ясно какво става около вас, за да можете бързо да забелязвате всякакви потенциално опасни ситуации или за да чувате гласа на другия човек по време на разговор. Има няколко начина да разрешите контрола на шума.

Метод 1. С помощта на функцията за натискане и задържане на слушалките

За да разрешите „Активно потискане на шума“ или режима „Околен шум“, просто натиснете и задръжте върху едната от слушалките. Ще чуете звуков сигнал, показващ, че режимът „Контрол на шума“ е включен.

Функция „Натискане и задържане“ на Galaxy Buds Pro

Когато натиснете и задържите слушалките, „Активно потискане на шума“ и режимът „Околен шум“ ще се включат последователно. По подразбиране е зададено да включвате режима „Контрол на шума“ като действие с натискане и задържане.

Можете също така да изберете предварително зададена функция с натискане и задържане на всяка слушалка, за да включвате други функции бързо и удобно.

Как да програмирам предварително натискането и задържането

Стъпка 1. Отворете приложението Galaxy Wearable и натиснете върху настройката Натискане и задържане

Стъпка 2. Изберете желаните команди за всяка слушалка. (Превключване на контрола на шума, Bixby, Увеличаване и намаляване на силата на звука, Spotify).

Функция Натискане и задържане в приложението Galaxy Wearables

Метод 2. С помощта на приложението Galaxy Wearable

За да включите режима за контрол на шума от Galaxy Wearable, отворете приложението и натиснете върху „Активно потискане на шума“ или „Околен шум“. Ще чуете същия звуков сигнал, показващ, че функцията е разрешена.

Изберете „Високо“ или „Ниско“, за да настроите степента на активно потискане на шума от „Степен на активно потискане на шума“ или плъзнете лентата за регулиране на силата на околния шум, за да зададете неговата сила.

Функция Контрол на шума в приложението Galaxy Wearables

Метод 3. С помощта на графичен компонент Galaxy Buds Pro

Ако добавите новите графични компоненти на Galaxy Buds Pro на началния си екран, можете също така да включвате и изключвате режима Контрол на шума използвайки бързия контрол. Просто натиснете върху лявата икона за бърз контрол и след това можете да включите Активно потискане на шума, Околен шум или Изключено.

Опция „Околен шум“ в графичния компонент на Galaxy Buds Pro

Научете повече за графичния компонент на Buds Pro от „Как да използвам новите графични компоненти за Galaxy Buds Pro“ в Samsung Support.

Забележка:

  • Ако микрофонът (външният микрофон, докато носите слушалките) и неговата зона са напълно покрити, може да се появи обратна връзка, когато стартирате функцията Активно потискане на шума.
  • Можете да включите режима Контрол на шума само когато и двете слушалки са поставени в ушите ви.

Функция за отчитане на глас, която автоматично отчита вашия глас

Когато започнете да говорите докато слушате музика, Galaxy Buds Pro автоматично отчитат гласа ви и намаляват силата на музиката, за да можете да чувате ясно другия човек където и да се намирате. Освен това, ако гласът ви не бъде отчетен за определен период от време, те автоматично се връщат към предишната настройка. (Можете да зададете ръчно 5, 10 или 15 секунди.)

  • Отчитане на глас с активно потискане на шума (ANC): ANC изкл. + Намалена сила на музиката + Вкл. околен шум (микрофонът е фокусиран върху гласа на отсрещната страна)

  • Отчитане на глас с Околен шум: Намалена сила на музиката 

Забележка: 

  • Функцията за отчитане на глас отчита гласа задействайки съответните сензори в двете слушалки. Тази функция може да не работи, ако се използва само едната слушалка.
  • В ситуации, при които могат да възникнат вибрации, като например миене на зъби, кашляне или бръмчене, е възможно слушалките да ги разпознаят погрешно като вашия глас.
  • За да изключите ръчно режима „Околен шум“ по време на разговор, натиснете и задръжте върху слушалката. Можете също така да забраните отчитането на глас в приложението Galaxy Wearable.
Как да включа отчитането на глас

Стъпка 1. Отворете приложението Galaxy Wearable, натиснете върху Отчитане на глас и натиснете върху бутона за превключване, за да го включите.

Стъпка 2. Изберете количеството време, което да му отнеме да деактивира автоматично режима Околен шум.

Функция за отчитане на глас в приложението Galaxy Wearables

Забележка: Снимките на екрана на устройството и менюто могат да се различават в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка