Как да свържа писалката S Pen на Note9 с Bluetooth?

Възползвайте се максимално от Note9 като използвате „S Pen отдалечено“, което има обхват до 10 м.

Писалката, предоставена с Note9, вече е свързана към устройството, затова не е необходимо да я свързвате ръчно чрез Bluetooth.

В случай, че искате да свържете друга писалка S Pen към своето устройство, свържете я чрез Bluetooth и се възползвайте максимално от всичките ѝ функции.

Обърнете внимание: Можете да свързвате само одобрени от Samsung писалки S Pen, които поддържат Bluetooth Low Energy (BLE).

Свързване с друга писалка S Pen
1 Поставете писалката S Pen в гнездото, за да стартирате връзката.
2 Отворете панела за известяване като плъзнете от горната част на устройството.
3 Разширете опциите в панела за известяване.
Панел за известяване
4 Плъзнете панела за известяване наляво.
Разширен панел за известяване
5

Натиснете върху „S Pen отдалечено“.

Опция „S Pen отдалечено“ в панела за известяване
6 Натиснете отново, за да го включите отново.

Иконата на S Pen в лентата на състоянието ще започне да мига и свързването може да отнеме няколко минути. 

Иконата на S Pen

Обърнете внимание: Не изключвайте писалката S Pen от устройството, когато е свързана. Ако го направите, това ще прекъсне процеса. 

Ако писалката S Pen е включена, иконата S Pen в лентата на състоянието ще изчезне.

Ако не се свърже или искате да използвате предишната писалка S Pen, свържете я като следвате стъпките по-горе.

Нулиране на писалката S Pen

Има два начина за нулиране на връзката със S Pen: 

1

Натиснете за дълго върху иконката на „S Pen отдалечено“.

2 Настройките на S Pen отдалечено ще се отворят автоматично.
3 Натиснете върху иконата „Допълнителни опции“.
Натиснете върху „Повече“ в менюто на „S Pen отдалечено“
4

Натиснете върху „Нулиране на S Pen“.

Нулиране на опцията „S Pen“ в менюто на „S Pen отдалечено“

Можете да получите достъп до нея и чрез „Настройки“:

1

Отворете „Настройки“.

2

Натиснете върху „Разширени функции“.

3

Натиснете върху „S Pen“.

4

Натиснете върху „S Pen отдалечено“.

5 Натиснете върху иконата „Допълнителни опции“.
Натиснете върху „Повече“ в менюто на „S Pen отдалечено“
6

Натиснете върху „Нулиране на S Pen“.

Нулиране на опцията „S Pen“ в менюто на „S Pen отдалечено“

Благодарим Ви за обратната връзка