Защо моето устройство не се сдвоява чрез Bluetooth

Bluetooth е технология, която ви позволява да сдвоявате безжично две или повече устройства, за да можете да споделяте информация между тях. По-долу ще видите как да активирате своя Bluetooth и възможните причини, поради които устройството не може да установи връзка.

Сдвояване на устройството чрез настройките

Много устройства са снабдени с Bluetooth, което ви позволява да ги свързвате безжично. Следвайте стъпките по-долу, за да научите как да сдвоявате устройствата си чрез него.

1 Отворете „Настройки“ и натиснете върху „Връзки“.
Отворете „Настройки“ и натиснете върху „Връзки“
2 Натиснете върху „Bluetooth“ и плъзнете ключа „Bluetooth“, за да го активирате.
Натиснете върху „Bluetooth“ и плъзнете ключа „Bluetooth“, за да го активирате

Обърнете внимание: Проверете дали устройството, което се опитвате да свържете, не е вече свързано към Bluetooth.

3 Изберете устройството, което искате да сдвоите, от списъка с налични устройства по-долу.
Изберете устройството, което искате да сдвоите, от списъка с налични устройства по-долу
4 Натиснете „ОК“ в заявката за сдвояване чрез Bluetooth.
Натиснете „ОК“ в заявката за сдвояване чрез Bluetooth
5 В зависимост от устройството, което се опитвате да сдвоите, може също така да бъде необходимо да приемете заявка за сдвояване от другото устройство.
6 Устройствата ще се показват като сдвоени.
Устройствата ще се показват като сдвоени
Сдвояване на устройството от панела за известяване
1 Отворете панела за известяване като плъзнете от горната част на устройството.
2

Натиснете и задръжте иконата Bluetooth, за да отворите страницата на Bluetooth.

Натиснете и задръжте иконата Bluetooth, за да отворите страницата на Bluetooth
3 Плъзнете плъзгача на Bluetooth, за да го включите.
Плъзнете плъзгача на Bluetooth, за да го включите

Обърнете внимание: Проверете дали устройството, което се опитвате да свържете, не е вече свързано към Bluetooth.

4 Изберете устройството, което искате да сдвоите, от списъка с налични устройства по-долу.
Защо моето устройство не се сдвоява чрез Bluetooth

Причината за това може да бъде някоя от следните:
 

  • Уверете се, че Bluetooth е включен и на двете устройства.
  • Проверете актуализациите на софтуера на телефона и на устройството, към което се свързвате, и актуализирайте софтуера и на двете устройства до най-новата възможна версия.
  • Уверете се, че устройствата, които искате да сдвоите, са предназначени за свързване едно с друго.
  • Уверете се, че устройствата с Bluetooth са на не повече от 9 м едно от друго.
  • Някои устройства могат да влязат в режим за икономия на енергия, когато батерията ви е изтощена, и Bluetooth може да се изключи. Можете също така да зареждате устройства или да проверявате заряда/батерията на устройството с Bluetooth.
  • Уверете се, че телефонът ви е в режим на видимост, което позволява на други устройства да го намират. За да влезете в настройките за „Видимост на телефона“, натиснете върху „Връзки“ и плъзнете, за да включите „Видимост на телефона“.
  • Опитайте да изтриете стари връзки, тъй като те може да пречат на сдвояването.

    Ако нито едно от горните не реши проблема, опитайте като включите и изключите устройствата или да ги рестартирате.
Ако нито едно от горните не реши проблема, опитайте като включите и изключите устройствата или да ги рестартирате

Ако все още не успявате да сдвоите устройствата, отидете на Връзка с нас за допълнително съдействие.

Благодарим Ви за обратната връзка