Каква е разликата между оригинално безжично зарядно Samsung и едно неоригинално?

1 Етикет:

Серийният номер е удебелен на оригиналното зарядно Samsung, докато при неоригиналното зарядно текста на серийния номер е същият като останалия текст на етикета.

Етикет
2 Външен вид:

Логото „Samsung” няма наклонен текст на оригиналното зарядно Samsung, докато на неоригиналното, текста на логото „Samsung” е наклонен.

Външен вид
3 Вентилацията:

При оригиналното зарядно Samsung отворите за вентилация нямат други по-малки отвори за вентилация, докато при неоригиналното зарядно всеки от тези отвори има още 3 по-малки такива за вентилация.

Вентилацията
Вентилацията

Благодарим Ви за обратната връзка