Как да изтрия цялата си лична информация от моето устройство?

Когато купувате или преминавате към ново устройство, е важно да нулирате и премахнете цялата лична информация от старото си устройство. Научете повече за това как можете да защитите личната си информация, като нулирате устройството си до фабричните настройки и изтриете всички данни.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Проверка 1. Архивирайте данните си преди нулиране с фабричните данни

Възстановяването на фабричните настройки на устройството ви премахва за постоянно всички ваши данни, които не може да бъдат възстановени. Важно е предварително да преместите всичките си данни на безопасно място. Опитайте да използвате Smart Switch, за да свържете вашето устройство към компютър и безопасно да архивирате данните си.

Какво е Smart Switch?

Smart Switch е компютърна програма, която архивира или прехвърля архивирани данни към нови или съществуващи устройства и прави удобно актуализирането на вашия софтуер до най-новата версия. Smart Switch е инсталиран по подразбиране в повечето модели Galaxy и може да бъде активиран, като навигирате до „Settings“ (Настройки) > „Accounts and backup“ (Акаунти и архивиране) > Smart Switch.

Стъпка 1. Изтеглете Smart Switch PC на вашия компютър. Щракнете тук, за да изтеглите Smart Switch PC.

Стъпка 2. След като завършите инсталацията, отворете програмата Smart Switch. С USB кабел свържете устройството и компютъра. 

Добре дошли в Smart Switch

Стъпка 3. На вашето устройство изберете „Allow“ (Позволи) в изскачащото съобщение „Allow access to phone data?“(Позволяване достъп до данните на телефона?)

Позволяване достъп до данните на телефона

Стъпка 4. След като се свържете успешно, на компютъра ще се появи прозорец. Изберете „Backup“ (Архивиране) в долния ляв ъгъл на екрана.

Архивирайте данните си

Стъпка 5. След като проверите вашите архивирани файлове, изберете OK.

Изберете категории за архивиране на данни

Стъпка 6. Вашият компютър автоматично ще стартира процеса на архивиране. В зависимост от размера на данните за архивиране това може да отнеме няколко минути. След като приключите, щракнете върху ОК.

Пълно архивиране на данни

Забележка:

  • Чрез Smart Switch могат да се прехвърлят контакти, бележка, съобщения, календар, скорошна история, съдържание, видеоклипове, музика, снимки, документи, приложения, информация за акаунта и настройки, аларма/час, информация за имейл акаунта, начален екран, настройки и т.н. Въпреки това скритите файлове и файловете, намиращи се в Secure Folder (Защитена папка), няма да бъдат прехвърлени.
    За да прехвърлите скрити файлове или файлове в Secure Folder (Защитена папка), първо деактивирайте настройките за защита.

Проверка 2. Изтрийте акаунт в Google

Преди да нулирате устройството си, прекъснете връзката с акаунта в Google, свързан с вашето устройство. Ако възстановите фабричните настройки на устройството си, докато сте свързани с вашия акаунт в Google, устройството може да изисква удостоверяване с вашия акаунт в Google и парола.

Ако сте свързали няколко акаунта в Google, повторете следните стъпки по-долу, докато всички акаунти бъдат изтрити.

Акаунти и архивиране Акаунти и архивиране

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и навигирайте до „Accounts and backup“ (Акаунти и архивиране).

Управление на акаунти Управление на акаунти

Стъпка 2. Изберете „Manage accounts“ (Управление на акаунти).

Изберете акаунт в Google Изберете акаунт в Google

Стъпка 3. Изберете акаунт в Google.

Премахнете акаунта в Google Премахнете акаунта в Google

Стъпка 4. Докоснете „Remove account“ (Премахни акаунта) отново.

Потвърдете и премахнете акаунта Потвърдете и премахнете акаунта

Стъпка 5. Потвърдете акаунта и докоснете „Remove account“ (Премахни акаунта).

Проверка 3. Нулиране с фабричните данни от настройките

„Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни) от „Settings“ (Настройки) ще изтрие за постоянно всички данни, включително файлове и изтеглени приложения.

Управление на акаунта Управление на акаунта

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „General management“ (Общо управление).

Нулиране Нулиране

Стъпка 2. Изберете „Reset“ (Нулиране).

Нулиране с фабричните данни Нулиране с фабричните данни

Стъпка 3. Изберете „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни).

Приложение за нулиране с фабричните данни Приложение за нулиране с фабричните данни

Стъпка 4. След потвърждаване на подробностите в „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни), докоснете „Reset“ (Нулиране).

изтриване на данни изтриване на данни

Стъпка 5. Докоснете „Delete all“ (Изтрий всички). Всички данни, съхранявани на вашето устройство, ще бъдат изтрити.

Забележка:

  • „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни) ще възстанови вашето устройство до фабричните настройки по подразбиране и може да изтрие или нулира вашите лични файлове, като изтегляния, тон на звънене, изображения, приложения, контакти и др., намиращи се във вашето вътрешно устройство за съхранение.
  • За устройства, които поддържат външна памет, „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни) няма да изтрие данните, записани на SD карта. Поради това, когато продавате или прехвърляте собствеността върху вашето устройство, не забравяйте да прекъснете връзката с акаунта си и да премахнете SD картата си. Можете да изтриете всички данни на вашата SD карта, като навигирате до „Settings“ (Настройки) > „Battery and device care“ (Грижа за батерията и устройството) > „Storage“ (Устройство за съхранение) > „SD card“ (SD карта) > „Format“ (Форматиране) > „Format SD card“ (Форматиране на SD карта).

Информация относно удостоверяването на FRP (Защита при нулиране с фабричните данни) след нулиране с фабричните данни

В съответствие с политиката за сигурност на Google, този екран се показва на устройства с FRP (Защита при нулиране с фабричните данни), въведена от Android 5.1 (Lollipop OS). Тази функция е активирана с цел да попречи на други да нулират и използват повторно загубени телефони и може да изисква удостоверяване на акаунта в Google в случаи, когато устройството е било нулирано или рестартирано чрез методи извън нормалното рестартиране или „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни) в „Settings“ (Настройки).

Ако сте забравили паролата за акаунта си в Google, препоръчително е да посетите близкия сервизен център и да се консултирате с техник за отстраняване на неизправности.

Забележка: Снимките на екраните и менюто на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка