Как да поставя nano SIM карта в часовник Samsung Gear S?

Часовникът Samsung Gear S използва nano SIM карта, за да Ви позволи да имате достъп до мобилната мрежа на оператора*

 

*Покритието не е налично във всички зони и са необходими определени възможности на мобилната мрежа. Свържете се с оператора за повече детайли.

 

 

Въвеждане на SIM картата

 

Важно: Информацията и контактите в SIM картата могат да бъдат повредени лесно, ако тя се надраска или се прегъне, поради това бъдете внимателни, когато манипулирате, въвеждате или вадите картата. Не съхранявайте SIM картата близо до малки деца.

 

 

Remove cover 

 

1. Поставете ежектора на SIM картата, получен заедно с устройството, в слота над капака където се намира SIM карта (1) и го дръпнете (2), за да отстраните капака на устройството (3).

 

insert sim 

2. Въведете SIM картата във вътрешността на капака, със златистите контакти насочени навън.

Забележка: Уверете се, че златистите контакти са насочени навън и ъгълът на картата е поставен правилно. Ако SIM картата не е въведена правилно, устройството няма да я открие. Поставете отново картата и я въведете в слота.

 

 

Replace the cover 

 

3. Поставете капака на SIM картата със златистите контакти на SIM картата насочени надолу (1). Поставете капака на SIM картата на Gear S (2) и натиснете капака, за да го затворите (3).

4. След като въведете SIM картата, рестартирайте часовника Gear S.

 

 

 

 

 

Благодарим Ви за обратната връзка