Как да заредя Galaxy A51

Изображение на Galaxy A51 върху бюро с канцеларски материали

Дълготрайната батерия на Galaxy A51 осигурява мощност от сутрин до вечер и ви дава възможност за чатене, поточно предаване, споделяне и игри. А ако започне да се изтощава, включете зарядното и заредете с 15W бързо зареждане.

Зареждане чрез USB
1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване.

Обърнете внимание: Използвайте само батерии и зарядни устройства, одобрени от Samsung, и кабели, предназначени конкретно за Вашето устройство. Несъвместимите батерии, зарядни устройства и кабели могат да повредят устройството.

2 Включете USB кабела в многофункционалния куплунг на устройството.
USB-C кабел, използван за зареждане на батерията на Galaxy A51
3 Включете USB адаптера за захранване в електрически контакт.
4 След като зареди докрай, изключете зарядното устройство от телефона. След това изключете зарядното устройство от контакта.
Бързо зареждане
Икона Бързо зареждане

Вашето устройство има вградена функция за бързо зареждане, която можете да активирате чрез менюто „Настройки“ на Вашето устройство. За да увеличите допълнително скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, докато зареждате батерията.

1 Отидете в „Настройки“ и натиснете върху „Грижа за устройството“.
2 Натиснете върху „Батерия“.
3 Натиснете върху „Зареждане“.
4 Натиснете върху бутона за превключване, за да активирате „Бързо зареждане“.

Обърнете внимание:

 • Докато зареждате, не можете да активирате или деактивирате тази функция. 
 • Не можете да използвате вградената функция за бързо зареждане, когато зареждате батерията със стандартно зарядно устройство. 
 • Ако устройството загрее или температурата на околната среда се повиши, скоростта на зареждане автоматично пада. Това е нормално и има за цел да предотврати повреда на устройството.
Проверка на оставащия заряд на батерията
1 Отидете в „Настройки“ и натиснете върху „Грижа за устройството“.
2 Натиснете върху „Батерия“.

Оставащият заряд на батерията ще се появи на екрана. Оставащото време за използване показва времето, което остава до изтощаването на батерията. Оставащото време за използване може да варира в зависимост от настройките и условията на работа на вашето устройство.

Натиснете върху „Използване на батерията“, за да видите данните за използването на батерията през последните 7 дни.

Изглед „Използване на батерията“ на Galaxy A51

Можете също така да натиснете върху „Режим на захранване“, за да изберете предпочитания от Вас режим. Изберете между „Оптимизиран“, „Средна икономия на енергия“, „Максимална икономия на енергия“ или натиснете върху бутона за превключване, за да активирате „Адаптивна икономия на енергия“, за да зададете режима на икономия на енергия автоматично въз основа на вашето потребление.

Как мога да огранича консумацията на заряд от батерията?

Вашето устройство предлага различни опции, които ви помагат да съхраните заряда на батерията.
 

 • Оптимизирайте устройството като използвате функцията за грижа за устройството. 
 • Когато не използвате устройството, изключвайте екрана като натиснете страничния клавиш. 
 • Активирайте режима за икономия на енергия. 
 • Затворете ненужните приложения. 
 • Деактивирайте Bluetooth, когато не го използвате. 
 • Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложения, които е необходимо да бъдат синхронизирани. 
 • Намалете времето за функциониране на подсветката.
 •  Намалете яркостта на екрана.

 

Благодарим Ви за обратната връзка