Как да намерите номера на модела на телефона, сериен номер или IMEI (Международна идентичност на мобилното оборудване) номер

Всички мобилни устройства имат уникална идентичност, която се състои от IMEI номер, сериен номер и номер на модела. В зависимост от модела на вашето устройство има няколко различни начина да разберете тази информация.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Какво е номер на модела, сериен номер и IMEI

Серийният номер е уникален номер, присвоен от производителя (като Samsung), за да помогне за идентифицирането на отделно устройство като телефон, таблет, телевизор и т.н. Например серийният номер на вашия телефон ще бъде различен от всеки друг телефон, произведен от Samsung. Серийният номер улеснява производителите да организират и проследяват своите продукти.

От друга страна, IMEI или MEID (Идентификатор на мобилно оборудване) се използва само за телефони или други комуникационни устройства. В зависимост от оператора вашето устройство ще има или IMEI, или MEID. Тези два номера са различни от серийния номер. Те се използват на международно или глобално ниво, а не само от производителите. И двата типа номера могат да помогнат на мрежовите доставчици да проследят устройство, което е било откраднато или изгубено.

Номерът на модела е специфичен номер, който се прилага за редица продукти (т.е. Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 и др.). Номерът ще варира в зависимост от годината на пускане на пазара на продукта, цвета му, носителя и някои други фактори. Всеки модел, който попада в тази категория (същият цвят и т.н.), ще има същия номер на модела.

Стъпка 1. Навигирайте до Settings (Настройки) и след това докоснете About phone (За телефона).

Стъпка 2. На екрана ще бъде показана информацията за вашия телефонен номер, IMEI, номер на модела и сериен номер.

Намерете номера чрез настройките

Забележка:

  •  За устройства с по-ниска версия може да се наложи да докоснете Status (Състояние), за да видите тази информация.

В зависимост от вашето устройство вашият IMEI, сериен номер и номер на модела може да са отпечатани на гърба или под сменяемата батерия. За устройства със сменяема батерия IMEI номерът ще бъде на различни места в зависимост от вашия модел. Обикновено е под батерията, отпечатан на телефона, близо до долната част на устройството.

Стъпка 1.  Погледнете гърба на вашето устройство.

Погледнете гърба на вашето устройство

Стъпка 2.  IMEI, серийният номер и номерът на модела са отпечатани на гърба на устройството.

Забележка:

  • Повечето съвременни устройства нямат сменяема батерия. Ако вашето устройство няма сменяема батерия, не се опитвайте да я изваждате, тъй като това може да повреди устройството и да анулира гаранцията.

Стъпка 1. Отворете приложението „Phone“ (Телефон).

Стъпка 2. Наберете*#06# на клавиатурата.

Стъпка 3. На екрана автоматично ще се появи информацията за IMEI и сериен номер на вашето устройство.

IMEI и сериен номер

Забележка: Наличните настройки и екрани може да се различават в зависимост от доставчика на безжични услуги, версията на софтуера и устройството.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка