Как да инсталирате/премахнете и форматирате карта памет

Правете колкото снимки искате и запазвайте колкото информация искате като поставите карта с памет. Само с няколко лесни стъпки повече няма да се налага да притеснявате за свободното място в своя смартфон Galaxy.

 

Ще ви бъде необходимо ключето, което се предлага със смартфона Galaxy, за да отворите подложката.

Ключе
Поставяне на карта с памет

Възможно е някои карти с памет да не са напълно съвместими с вашето устройство, затова, за да избегнете повреди, се уверете, че използвате съвместима карта.

1 Пъхнете ключето перпендикулярно в отвора на подложката, за да я освободите.
2 Извадете внимателно подложката от нейния слот.
3 Поставете карта с памет в подложката със златистите пластинки надолу и с форма, отговаряща на тази на гнездото в подложката.
4 Натиснете леко картата с памет в подложката, за да я фиксирате.
5 Пъхнете подложката обратно в слота.
Поставяне на подложката

Когато сте поставили картата с памет в устройството, файловата директория се появява в папката Моите файлове, SD карта.

Обърнете внимание: Местоположението на подложката за карти е различно при различните модели смартфони Galaxy.

Отстраняване на картата с памет

Преди да отстраните картата с памет, най-напред я изключете.

1 В „Настройки“ натиснете върху „Поддръжка на устройството“ или „Грижа за устройството“.
В „Настройки“ натиснете върху „Поддръжка на устройството“
2 Натиснете върху „Съхранение“.
Натиснете върху „Съхранение“
3 Натиснете върху „Още“ и изберете „Настройки за съхраняване“.
Натиснете върху „Още“ и изберете „Настройки за съхраняване“
4 Натиснете върху „SD карта“ и след това върху „Изключи“.
Натиснете върху „SD карта“ и след това върху „Изключи“

След това:

5 Пъхнете ключето перпендикулярно в отвора на подложката, за да я освободите.
6 Извадете внимателно подложката от нейния слот.
7 Отстранете картата с памет.
8 Пъхнете подложката обратно в нейния слот.

Обърнете внимание: Не отстранявайте картата с памет докато устройството пренася данни.

Форматиране на картата с памет

Преди да форматирате картата с памет не забравяйте да направите копия на цялата важна информация, записана върху нея. 

1 В „Настройки“ натиснете върху „Поддръжка на устройството“ или „Грижа за устройството“.
В „Настройки“ натиснете върху „Поддръжка на устройството“
2 Натиснете върху „Съхранение“.
Натиснете върху „Съхранение“
3 Натиснете върху „Още“ и изберете „Настройки за съхраняване“.
Натиснете върху „Още“ и изберете „Настройки за съхраняване“
4 Натиснете върху „SD карта“ и след това върху „Форматиране“.
Натиснете върху „SD карта“ и след това върху „Форматиране“

Обърнете внимание: Картата с памет, форматирана на компютър, може да не бъде съвместима с устройството.

Благодарим Ви за обратната връзка