Как да управлявате приложенията на своя смартфон Galaxy

Вашето устройство ви позволява да изтегляте, управлявате и деинсталирате редица приложения. Някои приложения може вече да са били предварително инсталирани на вашето устройство. 

 

Различните приложения могат да имат различни минимални изисквания за работа. По-големите и по-сложни приложения обикновено имат нужда от по-актуална операционна система, за да работят добре. По-старите устройства няма да могат да инсталират определени приложения, а някои приложения, като WhatsApp например, могат да изискват инсталирана SIM карта.

 

Ще трябва да конфигурирате Акаунт в Google и Акаунт в Play Store преди да можете да изтегляте приложения от Play Store или Акаунт в Samsung , за да изтегляте приложения от Galaxy Apps. 

Обърнете внимание: Тези стъпки ще бъдат едни и същи за всяко устройство, но иконите и екранът могат леко да се различават от илюстрациите по-долу в зависимост от вашето устройство, операционната система и темата.

Можете да отворите екрана „Приложения“ като плъзнете нагоре или надолу на екрана „Начална страница“. За да се върнете в екрана „Начална страница“, плъзнете нагоре или надолу на екрана „Приложения“.

Плъзнете нагоре или надолу на Началния екран

Или можете да натиснете върху иконата Приложения, за да отидете в екрана „Приложения“. Ако иконата Приложения не се появява на вашия екран, следвайте стъпките по-долу: 

1 От началния екран натиснете и задръжте на празно място на екрана.
2 Натиснете върху „Настройки на екрана Начална страница“.
Натиснете върху „Настройки на началния екран“
3 Ако разполагате с Android версия 9.0, преместете плъзгача на бутона „Приложения“, за да включите тази функция. Ако разполагате с по-ранна версия, натиснете върху бутона „Приложения“, изберете „Показване на бутона „Приложения““ и натиснете върху „Приложи“.
Натиснете върху бутона „Приложения“
4 Иконата Приложения ще се появи в дъното на Началния екран.
Бутонът сега ще се показва като приложение

За да изтеглите приложение на своето устройство, следвайте стъпките по-долу:

1 От началния екран натиснете върху бутона „Приложения“ или плъзнете нагоре или надолу, за да влезете в екрана с приложения.
Плъзнете нагоре или надолу на Началния екран
2 Натиснете върху Play Store или отворете папката Samsung, за да влезете в Galaxy Apps. За целта на този пример ние ще използваме Play Store.
Натиснете върху Play Store
3 Въведете името на приложение, което искате да изтеглите и след това го изтеглете от списъка с приложения.
Въведете името на приложение, което искате да изтеглите
4 Натиснете върху „Инсталиране“ в Play Store или натиснете върху иконата Изтегляне в Galaxy Apps.
Натиснете върху „Инсталиране“
5 Натиснете върху „Отваряне“, за да стартирате приложението, или натиснете върху иконката на приложението от екрана с приложения.
Натиснете „Отваряне“, за да стартирате приложението

За да преместите приложение на своето устройство, следвайте стъпките по-долу: 

1 От началния екран натиснете върху „Приложения“ или плъзнете нагоре или надолу, за да влезете в екрана с приложения.
2 Натиснете и задръжте върху приложението, което искате да преместите.
3 Натиснете върху „Добавяне в начало“.
Натиснете върху „Добавяне в начало“

Обърнете внимание: Ако дадено приложение вече е в Началната страница, натиснете и задръжте върху него и изберете „Премахване от Начална страница“.

Ако искате да пренаредите своите приложения, просто натиснете и задръжте върху приложението и го плъзнете до предпочитаното от вас място.

Можете да групирате приложенията в папки, за да поддържате екрана си подреден и да направите достъпа до/стартирането на приложенията по-лесно. За Android 8.0 и 9.0 разполагате с два начина да го направите: 

 

Или:

1 От началния екран или от екрана „Приложения“ натиснете и задръжте върху приложение и след това го плъзнете към друго приложение.
натиснете и задръжте върху приложение
2 Ще се появи очертание на папка.
Пуснете приложението върху друго приложение
3 Натиснете върху „Въвеждане на име на папка“ и задайте нейното име.

Или:

1 Натиснете и задръжте върху приложение и върху изскачащия прозорец и изберете „Избор на елементи“.
Избери елементи
2 Изберете приложенията, които искате да групирате, и натиснете върху „Създаване на папка“ в лентата в горната част на екрана.
Изберете елементите, които искате да групирате
3 Когато името на папката се появи, натиснете върху „Въвеждане на име на папка“.

За да добавите още приложения, натиснете върху „Добавяне на приложения“ върху папката, поставете отметки върху приложенията и натиснете върху „Добавяне“. Можете да добавите приложение и като го плъзнете към папката.

Поставете отметки върху приложенията, които искате да добавите, и натиснете върху „Добавяне“

За да изтриете папка просто натиснете върху папка и задръжте и след това натиснете върху „Изтриване“. Само папката ще бъде изтрита. Приложенията в папката ще бъдат преместени на екран „Приложения“. 

Натиснете и задръжте върху папка и след това натиснете върху „Изтриване“.

За да деинсталирате изтеглено приложение, натиснете върху него и задръжте и изберете опцията „Деинсталиране“.

Натиснете и задръжте върху приложението и изберете „Деинсталиране“

Натиснете върху „ОК“, за да потвърдите изтриването.

 

Съществуват приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Те могат да бъдат забранявани като натиснете върху приложението и задържите и изберете опцията „Забрани“.

Благодарим Ви за обратната връзка