Как да отстраните проблеми с актуализацията на софтуера

Ако не можете да актуализирате софтуера си до най-новата версия, това може да се дължи на недостатъчно място за съхранение на вашето устройство. Прочетете, за да научите повече за управлението на данни.

Изтрийте приложения, които не използвате

Изтриването на приложение, което не използвате, е лесен начин да освободите място за съхранение на вашето устройство. Натиснете и задръжте иконата на приложението и изберете „Uninstall“ (Премахв.). Можете също да следвате стъпките, описани по-долу.

Изберете „Apps“ (Приложения) Изберете „Apps“ (Приложения)

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Apps“ (Приложения).

Изберете приложение, което да изтриете от списъка Изберете приложение, което да изтриете от списъка

Стъпка 2. От списъка изберете приложение, което искате да изтриете.

Деинсталиране на приложение Деинсталиране на приложение

Стъпка 3. Изберете „Uninstall“ (Деинсталиране).

Докоснете OK, за да изтриете приложение Докоснете OK, за да изтриете приложение

Стъпка 4. Докоснете OK, за да изтриете приложението.

Ето как можете да изчистите кеша и да изтриете временни файлове на приложение.

Изберете „Apps“ (Приложения) Изберете „Apps“ (Приложения)

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Apps“ (Приложения).

Изберете приложение, чийто кеш да изчистите Изберете приложение, чийто кеш да изчистите

Стъпка 2. Изберете приложение, на което искате да изчистите кеша.

Изберете „Storage“ (Устройство за съхранение на данни) Изберете „Storage“ (Устройство за съхранение на данни)

Стъпка 3. Изберете „Storage“ (Cсъхранение).

Докоснете „Clear cache“ (Изчисти кеша) Докоснете „Clear cache“ (Изчисти кеша)

Стъпка 4. Докоснете „Clear cache“ (Изчисти кеша).

Можете също така да изчистите целия кеш наведнъж, като оптимизирате устройството си. Следвайте стъпките, описани по-долу.

 

Грижа за батерията и устройството Грижа за батерията и устройството

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Battery and device care“ (Грижа за батерията и устройството).

Докоснете „Optimize now“ (Оптимизиране сега). Докоснете „Optimize now“ (Оптимизиране сега).

Стъпка 2. Докоснете „Optimize now“ (Оптимизиране сега).

Докоснете „Done“ (Готово), за да завършите оптимизацията Докоснете „Done“ (Готово), за да завършите оптимизацията

Стъпка 3. След като оптимизирате, докоснете „Done“ (Готово), за да завършите.

Забележка:

  • Внимавайте да не изберете „Clear data“ (Изчисти данните). Това ще изтрие всички данни, свързани с приложението.

Като качите данните си в облака, можете да управлявате файловете си, без да се притеснявате за недостатъчно място за съхранение на вашето устройство. Ако не можете да актуализирате софтуера си поради липса на място за съхранение, опитайте се да използвате Samsung Cloud. Можете да продължите да архивирате данните си със същия метод.

Изберете профила в Samsung Изберете профила в Samsung

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Samsung account“ (Профил в Samsung).

Изберете Samsung Cloud Изберете Samsung Cloud

Стъпка 2. Изберете Samsung Cloud.

Архивиране на данни в облака на Samsung Архивиране на данни в облака на Samsung

Стъпка 3. Изберете „Back up data“ (Архивиране на данни).

Изберете типа данни за качване в облака на Samsung Изберете типа данни за качване в облака на Samsung

Стъпка 4. Изберете типа данни за качване в облака.

Изберете „Back up now“ (Архивирай сега) Изберете „Back up now“ (Архивирай сега)

Стъпка 5. Изберете „Back up now“ (Архивирай сега).

Забележка:

  • Трябва да сте влезли в профила в Samsung, за да получите достъп до Samsung Cloud.
  • Ако активирате „Auto back up while roaming“ (Автомат. архивиране в роуминг) в Стъпка 4, вашето устройство автоматично ще архивира избраните от вас данни, когато е свързано с интернет.

Ако имате достатъчно място за съхранение на устройството си, но не можете да актуализирате софтуера, можете да опитате да актуализирате в „Safe mode“ (Безопасен режим).

Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш

Стъпка 1. Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш.

изключване на устройството изключване на устройството

Стъпка 2. Изберете „Power off“ (Изкл. захранване).

Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш

Стъпка 3. След като екранът се изключи, натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш едновременно.

Пуснете страничния клавиш, докато държите клавиша за намаляване на силата на звука Пуснете страничния клавиш, докато държите клавиша за намаляване на силата на звука

Стъпка 4. След като логото на Samsung се появи на екрана, освободете страничния клавиш, докато държите клавиша за намаляване на силата на звука.

Опитайте да актуализирате в безопасен режим Опитайте да актуализирате в безопасен режим

Стъпка 5. Когато в долния ляв ъгъл на екрана се появи „Safe mode“ (Безопасен режим), отпуснете клавиша. Опитайте да актуализирате в „Safe mode“ (Безопасен режим).

Можете да превключите от „Safe mode“ (Безопасен режим), като следвате стъпките по-долу.

Стъпка 1. Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш

Стъпка 2. Изберете „Restart“ (Рестартиране)

Превключете от безопасен режим към нормален режим

Забележка:

  •  Местоположенията на клавишите за сила на звука и страничните клавиши може да варират в зависимост от модела на устройството.

Забележка: Снимките на екраните и менюто на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка