Рестартирайте редовно вашия телефон Galaxy, за да предотвратите забавянето или замръзването му

Ако реакцията на телефона ви се забавя или замръзва периодично, можете да посетите сервизен център на Samsung за помощ, но първо рестартирайте, за да видите дали това ще реши проблема. За повече подробности вижте ръководството по-долу.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Превърнете рестартирането на вашия телефон Galaxy в ежедневен навик

Периодичното рестартиране може да предотврати проблеми с вашия телефон Galaxy. Ако телефонът ви внезапно замръзне или е твърде бавен, опитайте първо да рестартирате телефона си. Понякога проблемът може да бъде разрешен само чрез рестартирането на телефона. Препоръчително е да го рестартирате периодично, за да видите дали това решава проблема, преди да посетите сервизния център на Samsung.

Как да автоматизирате периодичното рестартиране

Телефоните Galaxy могат да бъдат настроени периодично да се рестартират автоматично. Следвайте стъпките по-долу, за да активирате функцията за автоматично рестартиране в зададено време.

Стъпка 1. Отворете Settings (Настройки) и след това изберете Battery and device care (Грижа за батерията и устройството).

Стъпка 2. Докоснете More options (Още опции) (трите вертикални точки).

задаване на автоматично рестартиране стъпка 1

Стъпка 3. Изберете Automation (Автоматизация).

Стъпка 4. Докоснете Auto restart at set times (Автоматично рестартиране в зададени часове).

задаване на автоматично рестартиране стъпка 2

Стъпка 5. Задайте Schedule (График). Телефонът ви ще се рестартира автоматично в рамките на 1 час от времето, което сте задали.

задаване на автоматично рестартиране стъпка 3

Телефонът ви ще се рестартира само когато:

  • Екранът е изключен.
  • Телефонът не се използва.
  • Батерията е над 30%.
  • Заключването на SIM картата е изключено.

Забележка: Снимките на екраните и менюто на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка