Сензорът за близост не работи правилно

Когато говорите по телефона с устройството до ухото си, дисплеят автоматично се изключва, което е естествената реакция на сензора за близост. Когато нещо блокира сензора за близост, сензорният екран автоматично се заключва (екранът се изключва) и се отключва, когато бъде отблокиран. Това предотвратява неволни взаимодействия по време на телефонно повикване и пести енергия на батерията.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Принцип и местоположение на сензора за близост

Сензорът за близост се състои от излъчващ и приемащ светлина компонент. Инфрачервените лъчи от излъчващия светлина компонент анализират светлината, отразена от физически обекти, и измерват разстоянието между обекта и устройството.

Въпреки че всеки модел е различен, като цяло сензорът за близост се намира в горната част на предната част на екрана. Серията Galaxy S21 има дисплей Infinity, който минимизира рамката, така че сензорът за близост е разположен вътрешно в горната вътрешна част на дисплея.

Забележка: При модели със сензори за близост, разположени вътрешно в задната страна на дисплея, сензорът за близост може да се активира и да излъчва мигаща светлина, която може да се появи слабо в горната част на екрана. Моля, имайте предвид, че това не е проблем на дисплея или производителността.

сензор за близост

Когато сензорът за близост не работи

Сензорите за близост в модели след серията Galaxy S5 не могат да се включват или изключват. Ако сензорът за близост не работи правилно, проверете следното.

Проверка 1. Как да настроите функцията [Double tap to turn on screen] (Двукр. докосв. за вкл. на екрана)

Ако екранът не се включва по време на или след разговори, изключете функцията „Double tap to turn on screen“ (Двукр. докосв. за вкл. на екрана).

настройки за разширени функции настройки за разширени функции

Стъпка 1. Отворете „Settings“ (Настройки) и навигирайте до „Advanced features“ (Разширени функции).

настройки за движения и жестове настройки за движения и жестове

Стъпка 2. Изберете „Motions and gestures“ (Движения и жестове).

превключвател за двукратно докосване за включване на екрана превключвател за двукратно докосване за включване на екрана

Стъпка 3. Изключете превключвателя „Double tap to turn on screen“ (Двукр. докосв. за вкл. на екрана).

Проверка 2. Почистете сензора с мека кърпа

Сензорът за близост се намира в горната част на телефона, въпреки че точната позиция ще варира в зависимост от модела. Почистете предната част на устройството с чиста, мека кърпа.

Забележка:

  • Сензорът за близост може да не работи правилно поради статично електричество от косми или аксесоари като протектори за екран.
  • Когато говорите по високоговорител или през Bluetooth слушалки, сензорът за близост ще бъде деактивиран. Функцията за заключване на екрана (изключване на дисплея) няма да работи, така че можете да използвате дисплея си по време на разговора. Сензорът за близост ще работи при повиквания, които не се извършват чрез високоговорител или Bluetooth.

Проверка 3. Диагностициране на проблеми със сензора за близост от приложението Samsung Members

получаване на помощ от Samsung Members получаване на помощ от Samsung Members

Стъпка 1. Отворете приложението Samsung Members и изберете „Get Help“ (Помощ) в долната част на екрана.

Диагностика Диагностика

Стъпка 2. Докоснете „View tests“ (Преглед на тестовете) намиращ се под „Diagnostics“ (Диагностика).

разпознаване на близост разпознаване на близост

Стъпка 3. Изберете „Proximity recognition“ (Разпознаване на близост), за да започне автоматично диагностика.

разпознаване на близост чрез поставяне на длани разпознаване на близост чрез поставяне на длани

Стъпка 4. Следвайте указанията на екрана и поставете дланите си близо до екрана, но без да докосвате горната му част.

резултати от разпознаване на близост резултати от разпознаване на близост

Стъпка 5. След като приключите с диагностиката, можете незабавно да проверите резултатите за състоянието на вашето устройство на екрана.

Проверка 4. Отстранете всички аксесоари

Защитни покрития, калъфи, стикери или стъклени протектори за екрани на трети страни може да блокират сензора и трябва да бъдат премахнати. Препоръчително е да използвате само аксесоари, разрешени от Samsung.

Проверка 5. Рестартирайте телефона

След като прекратите разговора, рестартирайте телефона, като плъзнете надолу от горната част на телефона с два пръста, за да отворите „Quick settings“ (Бързи настройки). Докоснете иконата на захранването. Докоснете „Restart“ (Рестартиране), след което докоснете „Restart“ (Рестартиране) отново.

Забележка: Снимките на екраните и менюто на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка