Какво да направите, когато повикванията се прекратят или няма мрежов сигнал на вашето устройство Galaxy

Ако повикванията ви се прекратят внезапно или няма мрежов сигнал на вашето устройство Galaxy, това може да се дължи на настройка на устройството или проблем, свързан с оператора. Следвайте ръководството по-долу, за да проверите състоянието на вашето устройство.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Проверете настройките на вашето устройство

Настройките на устройството може да възпрепятстват способността ви да извършвате или получавате повиквания. Проверете дали функцията „Airplane mode“ (Самолетен режим) е активирана или дали устройството ви блокира повиквания от неизвестни или скрити номера.

Изключете функцията „Airplane mode“ (Самолетен режим)

Стъпка 1. Отворете „Settings“ (Настройки) и докоснете „Connections“ (Връзки).

Стъпка 2. Ако функцията „Airplane mode“ (Самолетен режим) е включена, изключете я и проверете дали връзката ви се стабилизира.

изключете функцията „Airplane mode“ (Самолетен режим)

Проверете дали устройството ви блокира неизвестни или скрити номера

проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 1 проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 1

Стъпка 1. Отворете приложението „Phone“ (Телефон) и докоснете „More“ (Още) (трите точки в горния десен ъгъл)

проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 2 проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 2

Стъпка 2. Докоснете „Settings“ (Настройки).

проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 3 проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 3

Стъпка 3. Докоснете „Block numbers“ (Блокиране номера).

проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 4 проверка на устройството, блокиращо неизвестни номера, стъпка 4

Стъпка 4. Изключете „Block unknown/private numbers“ (Блок. неизвестни/скрити номера) и проверете дали получавате повиквания.

Може да се наложи да нулирате мрежовите си настройки, ако повикванията ви прекъснат или устройството ви продължава да губи мрежов сигнал.

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 1 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 1

Стъпка 1. Отворете „Settings“ (Настройки) и докоснете „General management“ (Общо управление).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 2 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 2

Стъпка 2. Докоснете „Reset“ (Нулиране).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 3 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 3

Стъпка 3. Докоснете „Reset network settings“ (Нулиране на мрежовите настройки).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 4 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 4

Стъпка 4. Проверете информацията на екрана и докоснете „Reset settings“ (Нулиране на настройките).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 5 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 5

Стъпка 5. Докоснете „Reset“ (Нулиране).

Забележка:

  • Моля, имайте предвид, че нулирането на мрежовите настройки също ще нулира настройките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежови настройки.

Неправилните настройки на APN (Име на точка за достъп) може да прекъснат мрежовата връзка. Следвайте стъпките по-долу, за да преконфигурирате настройките на APN.

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 1 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 1

Стъпка 1. Отворете „Settings“ (Настройки) и докоснете „Connections“ (Връзки).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 2 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 2

Стъпка 2. Докоснете „Mobile networks“ (Мобилни мрежи).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 3 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 3

Стъпка 3. Докоснете „Access Point Names“ (Имена на точки за достъп).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 4 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 4

Стъпка 4. Докоснете „More“ (Още) (трите точки) в горния десен ъгъл и докоснете „Reset to default“ (Нулиране до стойности по подразбиране).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 5 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 5

Стъпка 5. Докоснете „Reset“ (Нулиране), за да конфигурирате повторно настройките на APN.

Проблемът може да възникне, когато устройството ви е свързано с оператор, за който не сте се регистрирали. Следвайте стъпките по-долу, за да изберете своя оператор.

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 1 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 1

Стъпка 1. Отворете „Settings“ (Настройки) и докоснете „Connections“ (Връзки).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 2 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 2

Стъпка 2. Докоснете „Mobile networks“ (Мобилни мрежи).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 3 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 3

Стъпка 3. Докоснете „Select roaming network“ (Мрежови оператори).

нулиране на мрежовите настройки, стъпка 4 нулиране на мрежовите настройки, стъпка 4

Стъпка 4. Изключете „Select automatically“ (Автоматично избиране) и изберете своя оператор.

Забележка: Снимките на екраните и менюто на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка