Какво да направите, когато клавишите на вашето устройство Galaxy спрат да работят

Ако не можете да регулирате звука на вашето устройство с помощта на клавишите за сила на звука или да изключите устройството си със страничния клавиш, първо трябва да определите дали това е софтуерен или хардуерен проблем. Следвайте ръководството по-долу, за да отстраните проблема с неизправните клавиши.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Диагностицирайте проблема с приложението Samsung Members

Първо, трябва да идентифицирате причината за неизправността на клавиша на вашето устройство. Проверете дали вашият калъф или външни замърсявания не блокират натискането на клавишите.

Ако хардуерът на вашето устройство причинява проблема, препоръчваме да посетите нашия Център за Поддръжка на. Но преди да резервирате услуга, диагностицирайте какво причинява неизправност на клавишите. Следвайте стъпките по-долу, за да разберете какво причинява проблема.

Отворете приложението Samsung Members Отворете приложението Samsung Members

Стъпка 1. Отворете Samsung Members. Ако приложението не е инсталирано на вашето устройство, можете да го изтеглите от Galaxy Store.

Помощ от Samsung Members Помощ от Samsung Members

Стъпка 2. Изберете „Get Help“ (Помощ).

Преглед на тестове в „Diagnostics“ (Диагностика) на Samsung Members Преглед на тестове в „Diagnostics“ (Диагностика) на Samsung Members

Стъпка 3. Изберете „View tests“ (Преглед на тестовете).

Докоснете „Buttons“ (Бутони) в „Diagnostics“ (Диагностика) Докоснете „Buttons“ (Бутони) в „Diagnostics“ (Диагностика)

Стъпка 4. Изберете „Buttons“ (Бутони) и следвайте инструкциите на екрана.

Посетете сервизния център, ако е необходимо действие Посетете сервизния център, ако е необходимо действие

Стъпка 5. Ако на екрана се появява съобщение „Action required“ (Изисква се действие), ви препоръчваме да посетите нашия сервизен център.

Ако приложението Samsung Members не идентифицира хардуерен проблем с клавишите, опитайте да нулирате всички настройки, за да разрешите проблема.

Общо управление в настройки Общо управление в настройки

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки), след което на „General Management“ (Общо управление).

Изберете „Reset“ (Нулиране) Изберете „Reset“ (Нулиране)

Стъпка 2. Изберете „Reset“ (Нулиране).

Изберете „Reset all settings“ (Нулиране на всички настройки) Изберете „Reset all settings“ (Нулиране на всички настройки)

Стъпка 3. Изберете „Reset all settings“ (Нулиране на всички настройки).

Докоснете „Reset settings“ (Нулиране на настройките) Докоснете „Reset settings“ (Нулиране на настройките)

Стъпка 4. Докоснете „Reset settings“ (Нулиране на настройките).

Проверете информацията и докоснете „Reset“ (Нулиране) Проверете информацията и докоснете „Reset“ (Нулиране)

Стъпка 5. Проверете информацията на екрана и докоснете „Reset“ (Нулиране).

Забележка:

  • Ако изберете „Reset all settings“ (Нулиране на всички настройки), вашите данни няма да бъдат изтрити.

Забележка: Снимките на екраните и менюто на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка