Как да свържа устройството One Connect към телевизор Samsung QLED?

Направете справка с изображението по-долу и свържете Invisible Connection, предоставен като аксесоар, между телевизора и One Connect.
Уверете се, че сте разгънали първо кабела на устройството Invisible Connection, който трябва да свържете между телевизора и One Connect.
Ако разгънете кабела на устройството Invisible Connection, който ще бъде свързан към One Connect, кабела може да се усуче и повреди.

1 Свържете съединителя на устройството Invisible Connection към телевизора, след което свържете съединителя на One Connect.
1 След като свържете Invisible Connection между телевизора и One Connect, включете щепселите в контакта.
Как да свържа устройството One Connect към телевизор Samsung QLED

Забележка:
При свързване на Invisible Connection, използвайте Bending Cover, за да се избегне прегъването на кабела Invisible Connection на 90 градуса. Неспазването на тези препоръки може да доведе до повреда на кабела.

При свързване на Invisible Connection, обърнете внимание на формата на съединителите, необходимо е да се свържат правилно. Неспазването на тези препоръки може да доведе до неправилно функциониране на продукта.

След свързване на Invisible Connection, увийте кабела, който е останал около канала на Invisible Connection. Ако оставите кабела само усукан, без да е защитен, може да се повреди.

При свързване на Invisible Connection, внимавайте да не усучете кабела на устройството Invisible Connection. Неспазването на тези препоръки може да доведе до повреда на кабела.

Не извършвайте следното, защото Invisible Connection може да се повреди:

ИзкривяванеУсукване ДърпанеНастъпване Смачкване

Лазерен Продукт 1 Клас

Внимание:
Невидими лазерни радиации, когато не е свързан. Не гледайте в лъча.
Не прегъвайте и не режете кабелите.
Не поставяйте тежки предмети върху кабела.
Не разглобявайте съединителя на кабела.

Внимание: Използването на други команди или настройки, или осъществяването на процедури, различни от посочените в настоящия документ, може да доведе до излагане на опасни радиации.

Благодарим Ви за обратната връзка