Samsung Health Monitor

Aplikace Samsung Health Monitor

Usmívající se žena ve středním věku dívající se na hodinky Galaxy Watch se chystá udělat gesto prstem.
Displej hodinek Galaxy Watch zobrazující výsledky měření krevního tlaku, srdeční frekvence a výstrahu, která uživateli radí, aby nepoužíval měření pro autodiagnostiku.

Pomocí hodinek Galaxy Watch* můžete kdykoliv a kdekoliv kontrolovat svůj krevní tlak a EKG.

* Funkce je dostupná u modelů Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3.

Žena si kontroluje krevní tlak pomocí přenosného digitálního monitoru krevního tlaku.
Chytrý telefon Galaxy a hodinky Watch ukazují proces měření krevního tlaku. Na levé straně hodinky měří krevní tlak a tepovou frekvenci. Na pravé straně chytrý telefon Galaxy čeká na probíhající měření, radí uživateli v klidu sedět a relaxovat.

Samsung Health Monitor kalibruje Galaxy Watch* s manžetovým monitorem krevního tlaku, takže lze provést přesné měření.

* Funkce je dostupná u modelů Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3.

Starší pár, oba oblečeni v bílém. Oba se dívají a kontrolují něco na chytrém telefonu Galaxy, který drží muž.
Dvě překrývající se obrazovky chytrého telefonu Galaxy zobrazují výsledky měření v aplikaci Samsung Health Monitor, včetně sinusového rytmu, krevního tlaku, tepové frekvence a dalších údajů.

Data o krevním tlaku se automaticky ukládají do aplikace pro snadné monitorování a správu. Můžete je také sdílet ve formátu PDF se svým lékařem nebo rodinou.

Usmívající se mladší pár ve středním věku. Muž sedí na pohovce, drží telefon Galaxy a dívá se na jeho obrazovku, žena stojí za ním, s pohledem upřeným na obrazovku Galaxy a rukama na jeho ramenou.
Hodinky Galaxy Watch ukazují výsledky měření elektrokardiogramu (EKG), s upozorněním v dolní části, které zní: „Aplikace nikdy nehledá infarkt.“

Hodinky analyzují výsledky měření EKG a upozorňují na případnou nepravidelnou srdeční funkci.

  • KREVNÍ TLAK
  • Elektrokardiografie (EKG)

KREVNÍ TLAK

Jak zkontroluji svůj krevní tlak?

Způsob použití

Otázka velkým písmem nahoře zní: „Jak mohu měřit krevní tlak?“ Pod otázkou je „Způsob použití“ a čtyři ikony níže. Zleva doprava jsou následující: „Nastavení“, „Kalibrace hodinek Galaxy Watch“, „Kontrola krevního tlaku pomocí hodinek Galaxy Watch“ a „Kontrola krevního tlaku“.

1. Nastavení aplikace Samsung Health MonitorPřed použitím aplikace Samsung Health Monitor

Než začnete měřit krevní tlak pomocí aplikace Samsung Health Monitor, musíte nastavit svůj profil a zkalibrovat hodinky Galaxy Watch.

1) Ujistěte se, že vaše hodinky Galaxy Watch jsou kompatibilní s aplikací Samsung Health Monitor.

2) Ujistěte se, že vaše hodinky Galaxy Watch jsou spárovány prostřednictvím Bluetooth s chytrým telefonem Galaxy, který budete používat pro měření krevního tlaku.

3) Pokud je na hodinkách Galaxy Watch nainstalována aplikace Samsung Health Monitor, spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Nastavení profilu

1) Stáhněte si aplikaci Samsung Health Monitor z obchodu Galaxy Store.

2) Dokončete nastavení profilu a odsouhlaste podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.

3) Vyberte možnost Krevní tlak a zkalibrujte své hodinky Galaxy Watch.

První krok při používání monitoru krevního tlaku: „Nastavení“. Hodinky Galaxy Watch nastavující aplikaci Samsung Health Monitor. Text doporučuje instalaci aplikace pro použití funkce monitorování krevního tlaku. Pod ciferníkem hodinek jsou dvě ikony aplikací: Galaxy Store vlevo a Samsung Health Monitor vpravo.

2. Kalibrace hodinek Galaxy WatchUpozornění před použitím

Chcete-li zajistit přesnější kalibraci, postupujte podle následujících kroků:

1) 30 minut před provedením kalibrace nepožívejte žádný alkohol nebo kofein, nekuřte, necvičte ani se nekoupejte.

2) Ujistěte se, že vaše paže a zápěstí jsou suché, nadměrně se nepotí a není na nich pleťové mléko apod.

3) Kalibraci provádějte ve vnitřním prostoru na klidném místě.

4) Umístěte pohodlnou židli vedle stolu.

5) Sedněte si na židli a zády se dobře opřete, nohy nejsou zkřížené a dotýkají se ploskou podlahy.

6) Nechte ruce a předloktí ležet na stole.

7) Před zahájením kalibrace setrvejte v této poloze v klidu alespoň 5 minut.

8) Když zahájíte kalibraci, zůstaňte nehybní a nepohybujte ramenem ani nemluvte, zatímco manžetový monitor krevního tlaku bude provádět měření.

9) Během měření normálně dýchejte. Dech neprohlubujte ani nezpomalujte.

Druhý krok při používání monitorování krevního tlaku: „Kalibrace hodinek Galaxy Watch“. Nahoře hodinky Galaxy Watch ukazují černobílý obraz, který ukazuje, jak hodinky Galaxy Watch nosit správně. Vpravo telefon Galaxy ukazuje detailnější snímek ukazující, že hodinky Galaxy jsou správně nošeny. Vlevo dole hodinky Galaxy Watch ukazují, že automaticky kontrolují krevní tlak. Vpravo telefon Galaxy ukazuje snímek muže, který správně nasazuje přenosný digitální monitor krevního tlaku.

Kalibrace hodinek Galaxy Watch

1) Nasaďte si manžetu měření krevního tlaku na paži.

2) Nechte si hodinky Samsung Galaxy Watch na zápěstí druhé ruky. Ujistěte se, že řemínek hodinek Galaxy Watch přiléhá k zápěstí, ale ne příliš těsně.

3) Umístěte chytrý telefon Galaxy na stůl, aby byl v dosahu.

4) Na chytrém telefonu Galaxy spusťte aplikaci Samsung Health Monitor, postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte následující kroky.

* Poznámka: Pro dokončení kalibrace postupujte podle pokynů aplikace a proveďte celkem 3 měření během 30 minut. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, doporučuje se provést všechna 3 měření najednou. Má-li měření krevního tlaku zůstat přesné, budete muset každých 28 dní provést opětovnou kalibraci. Překalibrování můžete provést kdykoli vybráním možnosti Překalibrovat z nabídky na obrazovce.

Druhý krok při používání monitorování krevního tlaku: „Kalibrace hodinek Galaxy Watch“. Nahoře hodinky Galaxy Watch ukazují černobílý obraz, který ukazuje, jak hodinky Galaxy Watch nosit správně. Vpravo telefon Galaxy ukazuje detailnější snímek ukazující, že hodinky Galaxy jsou správně nošeny. Vlevo dole hodinky Galaxy Watch ukazují, že automaticky kontrolují krevní tlak. Vpravo telefon Galaxy ukazuje snímek muže, který správně nasazuje přenosný digitální monitor krevního tlaku.

* Poznámka: Pro dokončení kalibrace postupujte podle pokynů aplikace a proveďte celkem 3 měření během 30 minut. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, doporučuje se provést všechna 3 měření najednou. Má-li měření krevního tlaku zůstat přesné, budete muset každých 28 dní provést opětovnou kalibraci. Překalibrování můžete provést kdykoli vybráním možnosti Překalibrovat z nabídky na obrazovce.

3. Měření krevního tlaku pomocí hodinek Galaxy Watch

Měření po přípravě

Po kalibraci hodinek Galaxy Watch pomocí manžetového monitoru krevního tlaku nasazeného na paži, který je schválen MFDS, jste připraveni k měření krevního tlaku pomocí aplikace Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch. Manžetový monitor krevního tlaku nebudete muset znovu používat, dokud nebude za 28 dní provedena další kalibrace.


Chcete-li zajistit přesnější měření krevního tlaku, postupujte podle následujících kroků:

1) Noste hodinky Galaxy Watch na stejném zápěstí jako při kalibraci a ujistěte se, že řemínek Galaxy Watch přiléhá kolem zápěstí, ale není příliš těsný.

2) 30 minut před provedením měření nepožívejte žádný alkohol nebo kofein, nekuřte, necvičte a nekoupejte se.

3) Ujistěte se, že vaše paže a zápěstí jsou suché, nadměrně se nepotí a není na nich pleťové mléko apod.

4) Měření provádějte ve vnitřním prostoru na klidném místě.

5) Umístěte pohodlnou židli vedle stolu.

6) Sedněte si na židli a zády se dobře opřete, nohy nejsou zkřížené a dotýkají se ploskou podlahy.

7) Nechte ruce a předloktí ležet na stole.

8) Před zahájením měření setrvejte v této poloze v klidu alespoň 5 minut.

9) Když zahájíte měření, zůstaňte nehybní a nepohybujte ramenem ani nemluvte, zatímco hodinky Galaxy Watch budou provádět měření.

10) Během měření normálně dýchejte. Dech neprohlubujte ani nezpomalujte.

* V případě pohybu nebo slabých signálů během měření se na obrazovce hodinek zobrazí chybová zpráva.

Třetí krok při používání monitorování krevního tlaku: „Měření krevního tlaku pomocí hodinek Galaxy Watch“. V levé horní části hodinek Galaxy Watch je text: „Stiskněte tlačítko měření na hodinkách.“ V pravé dolní části zobrazují hodinky Galaxy Watch dokončená měření krevního tlaku a na spodní straně se zobrazuje: „Po měření se na obrazovce hodinek zobrazí systolický a diastolický krevní tlak a puls.“

* V případě pohybu nebo slabých signálů během měření se na obrazovce hodinek zobrazí chybová zpráva.

4. Kontrola měření krevního tlaku

Na hodinkách Galaxy Watch

Jakmile aplikace Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch úspěšně změřila krevní tlak, hodinky Galaxy Watch a chytrý telefon Galaxy zobrazí následující výsledky:

· Systolický krevní tlak (TK)
· Diastolický krevní tlak (TK)
· Tep (srdeční frekvence)

Neměňte své léky nebo jejich dávkování na základě změřených hodnot. Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem.

· Systolický tlak: 70–180
· Diastolický tlak: 40–120


Na chytrém telefonu Galaxy

Když je navázáno spojení Bluetooth mezi hodinkami Galaxy Watch a chytrým telefonem Galaxy, který jste použili ke kalibraci hodinek Galaxy Watch, vaše výsledky měření jsou synchronizovány s aplikací Samsung Health Monitor v chytrém telefonu Galaxy. Tyto informace můžete sdílet se svým lékařem při kontrolu nebo konzultaci.

Čtvrtý krok při používání monitorování krevního tlaku: „Prohlížení měření krevního tlaku“. Na levé straně obrazovka Galaxy obsahuje pokyny, jak zkontrolovat vaše měření na hodinkách Galaxy Watch, stejně jako na chytrém telefonu Galaxy.

Návod k použití (krevní tlak): IFU

※ K použití této aplikace potřebujete hodinky Galaxy Watch a chytrý telefon Galaxy.
– Podporované hodinky: Galaxy Watch Active2 a vyšší, Galaxy Watch3 a vyšší
– Podporované chytré telefony: Chytrý telefon Galaxy s verzí Android N OS nebo vyšší

※ Tato aplikace může být použita pouze pro měření ve věku 22 a více let. Uživatelé mladší 22 let mohou zobrazit pouze část aplikace.

* Určený název a účel licencované položky:
Jedná se o mobilní aplikaci, která nepřímo měří krevní tlak v zápěstních kapilárních cévách (neinvazivně) pomocí optického (PPG) snímače namontovaného na zařízení pro vyšetření krevního tlaku nebo kontrolou tepové vlny (chytré hodinky). Zobrazuje krevní tlak, systolickou tepovou frekvenci a dilatátor.

* Pozor: Tento produkt je „zdravotnické zařízení“. Zařízení používejte až po přečtení kroků 1 až 4 v části „Způsob použití“.

* Rozsah aplikace pro měření krevního tlaku je následující:
– Rozsah měření – systolický tlak: 70–180 mm Hg, diastolický tlak: 40–120 mm Hg
– Rozsah kalibrace – systolický tlak: 80–170 mm Hg, diastolický tlak: 50–110 mm Hg

Elektrokardiografie (EKG)

Jak si změřím elektrokardiogram (EKG) pomocí aplikace Samsung Health Monitor?

Způsob použití

Otázka velkým písmem nahoře zní: „Jak si změřím elektrokardiogram (EKG)?“ Pod otázkou je „Způsob použití“ a tři ikony níže. Zleva doprava jsou následující: „Spárovat zařízení“, „Záznam EKG“ a „Prohlížení zpráv EKG“.

1. Spárování hodinek s aplikací Galaxy Wearable

Chcete-li použít elektrokardiografické měření EKG, musíte spárovat hodinky Galaxy Watch* s telefonem Galaxy, a to následujícím způsobem.

1) Na hodinkách přejděte do nastavení a povolte funkci Bluetooth.

2) Spusťte aplikaci Galaxy Wearable na vašem chytrém telefonu Galaxy.

3) Spárujte hodinky podle pokynů z aplikace.

* Funkce je dostupná u modelů Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3.

První krok při používání elektrokardiogramu (EKG): „Spárovat zařízení“. Hodinky Galaxy Watch s nabídkou nastavenou na EKG. Napravo ikona párování (tři tečky umístěné vodorovně) a ikona aplikace Galaxy Wearable napravo.

* Funkce je dostupná u modelů Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3.

2. Upozornění před použitím

1) Noste vaše hodinky pohodlně na zápěstí.

2) Ujistěte se, že vaše zápěstí (místo pokožky, které přichází do kontaktu se snímačem hodinek) není příliš suché.

3) 5 minut před měřením se vyhněte náročnému cvičení.

4) Proveďte měření v sedě na židli se zády řádně opřenými a rukama pohodlně položenýma na stole.

5) Během měření nemluvte a nepohybujte rukama a prsty.

Druhý krok při používání elektrokardiogramu (EKG): „Upozornění před použitím“. Vlevo telefon Galaxy spárovaný s hodinkami Galaxy Watch na pravé straně. Obrazovka Galaxy ukazuje, že má připojené hodinky Galaxy Watch, jejichž obrazovka ukazuje prováděná měření tepové frekvence. Ve spodní části obrazovky Galaxy Watch je text: „Aplikace nemůže detekovat infarkt.“

3. Záznam EKG pomocí hodinek

1) Na hodinkách spusťte aplikaci Samsung Health Monitor.

2) Ujistěte se, že hodinky správně sedí na zápěstí.

3) Pohodlně si položte předloktí na stůl a poté lehce položte konec prstu opačné ruky na horní tlačítko hodinek po dobu 30 sekund. Když hodinky provádí měření, zůstaňte v klidu a nemluvte. Po dokončení záznamu se na hodinkách zobrazí výsledek EKG měření. Poznámka: Během nahrávání netiskněte horní tlačítko – jeho stisknutím během nahrávání se záznam zastaví.

4) Procházejte nahoru a dolů a prohlédněte si výsledek EKG. Pokud se u vás vyskytnou netypické příznaky, klepněte na možnost Přidat a na obrazovce Příznaky projděte seznam a klepněte na každý příznak, který se u vás vyskytuje. Poté klepnutím na tlačítko Uložit přidáte příznaky do zprávy EKG a vrátíte se na obrazovku Výsledky.

5) Klepnutím na možnost Hotovo se vrátíte na obrazovku Start. Zprávu EKG můžete prohlížet v aplikaci Monitor EKG v telefonu. (Synchronizace vyžaduje spárování hodinek a telefonu pomocí funkce Bluetooth.)

Třetí krok při používání elektrokardiogramu (EKG): „Záznam EKG pomocí hodinek Galaxy Watch“. Hodinky Galaxy Watch na levé straně s obrazovkou zobrazující pokyny pro umístění prstu na pravé tlačítko pro spuštění EKG. Vpravo rozšířená obrazovka hodinek Galaxy Watch, která zobrazuje podrobné informace po záznamu EKG. Pod hodinkami Galaxy Watch na levé straně a na obrazovce hodinek na pravé straně je zleva doprava text: „Pokyny před záznamem“ a „Podrobné informace po záznamu“.

4. Prohlížení zpráv EKG na telefonu Galaxy

Po ukončení měření EKG se data synchronizují se spárovaným chytrým telefonem Galaxy, kde naleznete PDF soubor s daty měření.

1. Otevřete aplikaci Samsung Health Monitor v chytrém telefonu Galaxy.

2. Klepnutím na miniaturu zobrazíte nejnovější zprávu EKG nebo klepnutím na možnost Zobrazit historii zobrazíte všechny dostupné zprávy.
Můžete získat některý ze čtyř následujících výsledků:

1) Sinusový rytmus – tento výsledek znamená, že během záznamu srdce bije v pravidelném rytmu se tepovou frekvencí 50–100 tepů za minutu (BPM).
Upozornění: Výsledek sinusového rytmu nezaručuje, že se u vás nevyskytují arytmie nebo jiné zdravotní stavy. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte svého lékaře.

2) Fibrilace síní (AFib) – tento výsledek znamená, že během záznamu srdce bije v nepravidelném rytmu s tepovou frekvencí 50–120 tepů za minutu. Pokud se u vás objeví tento výsledek, požádejte o radu svého lékaře.

3) Neprůkazný – tento výsledek znamená, že záznam EKG nemohl být klasifikován, protože tepová frekvence byla buď příliš vysoká nebo příliš nízká, nebo rytmus neodpovídal fibrilaci síní nebo sinusovému rytmus. Pokud se u vás objeví tento výsledek opakovaně, kontaktujte svého lékaře.

Podmínky, které vedou k nejednoznačnému výsledku:
· tepová frekvence během záznamu byla nižší než 50 tepů za minutu (nízká tepová frekvence*); nebo
· tepová frekvence byla vyšší než 100 tepů za minutu (vysoká tepová frekvence**) a rytmus neodpovídal fibrilaci síní;
· srdeční rytmus nebyl fibrilace síní ani nebyl sinusový; nebo
· srdeční rytmus byl fibrilace síní a tepová frekvence byla vyšší než 120 tepů/min.

* Nízká tepová frekvence může být normální, například u dobře trénovaných sportovců. Také může být způsobena určitými léky nebo stavy spojenými s neobvyklou elektrickou aktivitou srdce.
** Vysoká tepová frekvence může být normální, například při cvičení nebo emočním stresu. Může být také odpovědí na dehydrataci, horečku, infekci nebo jiné stavy, včetně fibrilace síní nebo jiné arytmie.

4) Špatný záznam – tento výsledek znamená, že aplikace EKG nebyla schopna analyzovat data. Špatný záznam se obvykle vyskytne proto, že vaše tělo se během záznamu pohybovalo, nebo hodinky Galaxy Watch neměly dostatek kontaktu s pokožkou zápěstí nebo prstu. Pokud se tento výsledek vyskytne opakovaně, postupujte podle části „Záznam EKG pomocí hodinek Galaxy Watch“ výše.

Čtvrtý krok při používání elektrokardiogramu (EKG): „Prohlížení zpráv EKG na telefonu Galaxy“. Dvě zařízení Galaxy vedle sebe. Levé zařízení Galaxy zobrazuje obrazovku výsledků EKG. Pravé zařízení Galaxy zobrazuje podrobné informace o obrazovce výsledků EKG. Pod oběma zařízeními Galaxy je text, který popisuje obě obrazovky.

Návod k použití (EKG)

* K použití aplikace je zapotřebí model hodinek, který aplikaci podporuje a chytrý telefon Galaxy. Podporované hodinky: Galaxy Watch Active2 a vyšší, Galaxy Watch3 a vyšší. Podporované chytré telefony: Chytrý telefon Galaxy s verzí Android N OS nebo vyšší.

* Aplikace může být použita pouze pro měření osob ve věku 22 let a více. Uživatelé mladší 22 let mohou zobrazit pouze některé funkce v aplikaci.
* Určený název a účel licencované položky:
Jedná se o mobilní aplikaci, která nepřímo měří krevní tlak v zápěstních kapilárních cévách (neinvazivně) pomocí optického (PPG) snímače namontovaného na zařízení pro vyšetření krevního tlaku nebo kontrolou tepové vlny. Zobrazuje krevní tlak, systolickou tepovou frekvenci a dilatátor. Svod | signál EKG přijatý ze snímače elektrod EKG / hodinek, který určuje fibrilaci síní na základě podobných signálů EKG, které mohou ukládat a přenášet naměřené signály EKG.

* Pozor: Tento produkt je „zdravotnické zařízení“. Zařízení používejte až po přečtení kroků 1 až 3 v části „Upozornění před použitím“ a „Způsob použití“.