Jak naladit satelit na Samsung TV

Pokud máte satelitní příjem televizních kanálů a nechcete používat set-top box, máte možnost naladit kanály přímo na satelitní tuner TV. Satelitní tuner nabízí Samsung ve vyšších seriích, proto ověřte, že TV tento tuner skutečně má.

1) Ověřte, že je kabel od satelitu připojen (zašroubován) do satelitního tuneru na zadní straně TV případně One Connect Boxu označeného jako Satellite.

2) V Menu > Vysílání > Automatické ladění > v položce Anténa zvolte „Satelit“.

POZOR: Pokud zvolíte možnost Skylink, není možné naladěné kanály seřadit!

3) Dále v položce Výběr satelitu zvolte družice, které máte od svého poskytovatele doporučeny, např. Astra 23.5° a dokončete potvrzením „Ladění“..

4) Po dokončení automatického ladění máte možnost upravit nejrůznější parametry. V Menu > Vysílání > Nastavení pro pokročilé > Satelitní system, zadejte PIN čtyři nuly (0-0-0-0)

5) V této záložce pak vyberte položku Výběr satelitu a nastavte družici dle Vašeho poskytovatele (např. Astra 19,2 a Astra 23,5).

6) Pokračujte na položku Nastavení LNB kde postupně nastavte dle poskytovatele Satelit a Transpondér.

V položce Režim DiSEqC zvolte postupně 1/4 , 2/4, 3/4 nebo 4/4. Postupně u každé volby kontrolujte na spodní části Menu Kvalitu signal. Následně nastavte Režim DiSEqC na hodnotu s nejvyšší kvalitou signálu.

Stiskněte 3x Return a přejděte na položku Automatické ladění.

7) Zde už jen zkontrolujte nastavení družice v položce Satelit (Astra 19,2 nebo Astra 23,5 nebo jinou) a zvolte Ladění. Postupně opakujte toto Automatické ladění pro všechny družice, pro které chcete kanály naladit.

8) Máte naladěné satelitní kanály na své TV a seřadit je můžete dle návodu Seřazení kanálů.

FAQ: Ladění satelitních kanálů je velmi specifické a variant, kterých může nastat je mnoho. Proto neváhejte kontaktovat naši bezplatnou infolinku: 800 726 786

FAQ: Pokud hodnota Transpondéru, kterou chcete zadat, není v přednastaveném seznamu, je možno ji manuálně dopsat: