Ovládání Youtube na Samsung
Smart TV pomocí telefonu

Do každé Samsung Smart TV je možné stáhnout aplikaci YouTube, která streamuje webová videa přímo na obrazovku Vaší chytré televize. Tuto aplikaci je nejlepší ovládat Vaším smartphonem.

1) Spusťte aplikaci YouTube z hlavní lišty aplikací.

2) Na svém mobilním telefonu se připojte na stejnou síť, na jaké máte připojenou Vaši Smart TV.

3) Spusťte aplikaci YouTube ve Vašem mobilu, a vyberte ikonu TV v horní části obrazovky.

4) Vyberte TV, s kterou chcete Váš smartphone spárovat.

5) Nyní máte spárován Váš telefon s Vaší Smart TV. Vyberte požadované video a zvolte Přehrát.

Video se následně přehrává na TV, telefon slouží jako ovladač.

Klepnutím na levý horní roh se video v telefonu minimalizujete (na TV se dále přehrává beze změny) a můžete vybírat další, které přidáte do fronty.

Můžete i upravovat frontu videí, přeskakovat videa, spouštět znovu, přidávat, mazat.

6) Videa se přehrávají ze sítě internet připojené k Vaší Smart TV. Telefon se tak stává dálkovým ovladačem pro aplikaci YouTube. A po vybrání videa, resp. fronty pro televizi můžete telefon klidně i vypnout, aplikace v Smart TV si vybraná videa již „pamatuje“ a přehraje celý playlist.

Poznámka: Pokud máte Váš Smartphone i SmartTV připojené do stejné sítě, aplikace YouTube se spustí v televizoru automaticky po vybrání videa na telefonu tlačítkem Přehrát. (ověřte, že zdroj máte nastaven na TV viz krok 5). Nemusíte tak aplikaci v TV spouštět, ale stačí video v telefonu spustit a vybrat ikonou TV, že ho chcete spustit na Smart TV.