Tipy, jak vyčistit Váš PC monitor

Čištění monitoru PC

Poznámka:
 

 • Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že máte suché ruce před připojením / odpojením monitoru k elektrické zásuvce.
 • Při čištění monitoru netlačte na obrazovku. Stisknutím směrem dolů může dojít k poškrábání nebo poškození displeje.
 • Na výrobek nepoužívejte čisticí prostředek, který obsahuje alkohol, rozpouštědlo nebo povrchově aktivní látku.
 • Používejte pouze čisticí prostředky vyrobené speciálně pro čištění monitorů a displejů monitorů. Čisticí prostředky, které nejsou určeny k čištění monitorů, mohou poškrábat displej a odstranit povrchovou úpravu.
 • Nestříkejte žádný druh kapaliny přímo na kryt obrazovky nebo monitoru.
 • K čištění monitoru nepoužívejte papírové ručníky ani houbičky a drátěnky. Použití brusné vrstvy nebo jiného papírového produktu na bázi dřeva, jako jsou papírové ručníky, může obrazovku poškrábat.

Jak čistit obrazovku:

1 Odpojte napájecí kabel monitoru od zdroje napájení.
2 Jemně otřete povrch čistým suchým hadříkem z mikrovlákna. Vyvíjejte co nejmenší tlak. Chcete-li odstranit tvrdé stopy, jako jsou šmouhy, nastříkejte na hadřík z mikrovláken malé množství neabrazivního čisticího prostředku a poté jej setřete přes obrazovku.
3 Než monitor znovu zapojíte do zásuvky, počkejte, až bude zcela suchý.

Výběr čisticí látky a roztoku:

K čištění monitoru doporučujeme použít oboustranný hadřík z mikrovláken. Kromě toho, že jsou tyto látky extrémně měkké a neabrazivní, jsou také neelektrostatické, což je ideální pro čištění obrazovek monitorů. Před použitím na obrazovce nezapomeňte odstranit štítky z hadříku.
 

Nepoužívejte čisticí kapaliny, které obsahují některý z následujících prostředků:
 

 • Aceton        
 • Ethylalkohol    
 • Kyselina ethylová
 • Amoniak
 • Methylchlorid

Děkujeme vám za vaši reakci