• Home /
 • Voice Assistant | Helppokäyttöisyys

Voice Assistant | Helppokäyttöisyys

Galaxy-mobiililaitteiden helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys-valikko tulee näkyviin. Se sisältää vaihtoehdot kohteille Näytönlukija, Näkyvyyteen liittyvät parannukset, Kuuloon liittyvät parannukset ja Vuorovaikutus ja näppäryys.

Voice Assistant
ja sen opetusohjelma

Voice Assistant pystyy toimimaan silminäsi, kun käytät puhelintasi. Sen ominaisuudet mahdollistavat puhelimesi parhaan mahdollisen hallinnan myös silloin, kun et näe sitä. Kun Voice Assistant on käytössä, puhelimesi antaa äänipalautetta auttaakseen sokeita ja heikkonäköisiä käyttäjiä. Se esimerkiksi kuvailee, mitä kosketat, valitset ja aktivoit. Voit myös muokata tekstiä tai muuttaa eri asetuksia, kuten äänenvoimakkuutta tai puhenopeutta, tutuilla pyyhkäisy- ja napautuseleillä.

Näytönlukija-valikko tulee näkyviin. Voice Assistant otetaan käyttöön.

Liikkuminen puhelimessa

Kun käytät jotakin näytössä olevaa kohdetta, sen ympärille ilmestyy suorakulmainen tarkennusruutu. Voit hallita tarkennusruutua sormillasi suoritettavilla napautus- ja pyyhkäisyeleillä. Kun liikutat kohdetta näytössä, Voice Assistant kertoo sinulle, mikä se on.

 • Jos haluat kuulla, mitä on suoraan sormesi alla,

  napauta ja liikuta sormeasi näytössä.

 • Jos haluat aktivoida kohteen,

  kaksoisnapauta yhdellä sormella.

 • Jos haluat siirtää tarkennusruudun toiseen näytössä olevaan kohteeseen,

  pyyhkäise yhdellä sormella vasemmalle tai oikealle.

 • Jos haluat siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle,

  pyyhkäise kahdella sormella vasemmalle tai oikealle.

 • Jos haluat vierittää luettelossa ylös- tai alaspäin,

  pyyhkäise kahdella sormella ylös- tai alaspäin.

 • Jos haluat vierittää näytössä olevaa sisältöä ylös- tai alaspäin,

  pyyhkäise yhdellä sormella sivulta sivulle (ensin vasemmalle ja sitten oikealle, jos haluat vierittää ylöspäin, tai ensin oikealle ja sitten vasemmalle, jos haluat vierittää alaspäin).

 • Jos haluat siirtää tarkennusruudun näytön ensimmäiseen tai viimeiseen kohteeseen,

  pyyhkäise yhdellä sormella ensin ylös- ja sitten alaspäin, jos haluat siirtyä ensimmäiseen kohteeseen, tai ensin alas- ja sitten ylöspäin, jos haluat siirtyä viimeiseen kohteeseen.

Näytönlukija-valikko tulee näkyviin. Voice Assistant ja Pikakirjoitus otetaan käyttöön. Puhenopeus-säädin tulee näkyviin.

Toimintojen nopea suorittaminen

Voice Assistant sisältää pikavalinnat usein käytettyjä toimintoja varten. Voit muuttaa asetuksia tai pysäyttää äänipalautteen yksinkertaisilla eleillä.

 • Jos haluat muuttaa Voice Assistantin asetuksia,

  valitse muutettava asetus (vaihtoehdot lueteltu alla) pyyhkäisemällä kolmella sormella vasemmalle tai oikealle ja muuta sitten asetusta pyyhkäisemällä yhdellä sormella ylös- tai alaspäin.
  – Puhenopeus: Lisää tai vähennä puhenopeutta
  – Välimerkit: Sisällytä välimerkit äänipalautteeseen tai jätä ne pois
  – Tumma näyttö: Ota näyttö käyttöön tai poista se käytöstä
  – Leveät reunukset: Ota tarkennusruudun ympärillä leveä reunus käyttöön tai poista se käytöstä
  – Tarkennusilmaisimen väri: Valitse tarkennusruudun ympärillä olevan reunuksen väri
  – Ilmoitus: Avaa tai sulje ilmoituspaneeli
  – Äänipalaute: Ota äänipalaute käyttöön tai poista se käytöstä
  – Värinäpalaute: Ota värinäpalaute käyttöön tai poista se käytöstä
  – Pikakirjoitus: Käytä Samsung-näppäimistöä ja numeronäppäimistöä napauttamalla näppäimiä kerran
  – Keskity puheääneen: Vähennä muiden äänien voimakkuutta, kun Voice Assistant lukee sisällön ääneen

 • Jos haluat muuttaa Voice Assistantin lukeman sisällön granulariteettia,

  valitse jokin alla olevista granulariteeteista pyyhkäisemällä kolmella sormella ylös- tai alaspäin ja ota sitten valittu granulariteetti käyttöön pyyhkäisemällä yhdellä sormella ylös- tai alaspäin.
  - Merkkien granulariteetti: lue jokainen merkki
  - Sanan granulariteetti: lue jokainen sana
  - Viivan granulariteetti: lue yksi rivi kerrallaan
  - Kappaleen granulariteetti: lue yksi kappale kerrallaan

Valitaan ilmaus, ja näyttöön avautuu tekstin muokkausponnahdusvalikko, joka sisältää Leikkaa-, Kopioi-, Liitä- ja Valitse kaikki -toiminnot.

Tekstin vaivaton muokkaaminen

Voice Assistantilla voit kopioida ja liittää sisältöä pyyhkäisemällä sormillasi.

 • Jos haluat ottaa valintatilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä,

  kaksoisnapauta ja paina kahdella sormella

 • Jos haluat valita merkkejä,

  pyyhkäise yhdellä sormella ylös- tai alaspäin valintatilan ollessa käytössä

 • Jos haluat leikata valitut merkit,

  pyyhkäise kahdella sormella vasemmalle

 • Jos haluat liittää merkkejä,

  pyyhkäise kahdella sormella oikealle

 • Jos haluat valita kaikki merkit,

  pyyhkäise kahdella sormella alaspäin

 • Jos haluat kopioida valitut merkit,

  pyyhkäise kahdella sormella ylöspäin

 • Jos haluat siirtää kohdistimen syöttötekstikenttään,

  paina äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennysnäppäimiä

 • Jos haluat siirtää syöttökohdistimen ensimmäiseen tai viimeiseen paikkaan,

  pyyhkäise yhdellä sormella ylös- ja sitten alaspäin tai alas- ja sitten ylöspäin

Näytönlukija-valikko tulee näkyviin. Pikakirjoitus otetaan käyttöön. Kuvauksen teksti on seuraava: Käytä Samsung-näppäimistöä ja näppäimistöä napauttamalla näppäimiä kerran.

Voice Assistantin mukauttaminen omiin vaatimuksiisi

Voice Assistant tarjoaa sinulle useita tapoja käyttää tietoja.

 • Jos haluat, että Voice Assistant lukee tilapalkissa näkyvät tiedot ääneen,

  kolmoisnapauta kahdella sormella. Voit myös valita tiedot, jotka haluat kuulla: kellonajan, päivämäärän, akkutehon, signaalinvoimakkuuden tai Bluetooth-yhteyden tilan.

 • Jos haluat, että Voice Assistant lukee näytössä olevan sisällön ensimmäisestä viimeiseen kohteeseen,

  napauta näyttöä kolmella sormella.

 • Jos haluat kuulla näytössä olevat kohteet järjestyksessä valitusta kohteesta alkaen,

  kaksoisnapauta kolmella sormella.

 • Jos haluat kuulla ja kopioida Voice Assistantin viimeksi sanoman asian,

  kolmoisnapauta kolmella sormella.

 • Jos haluat palata, peruuttaa tai sulkea ponnahdusikkunan,

  napauta neljällä sormella tai pyyhkäise kolmella sormella ylös- ja sitten alaspäin.

 • Jos haluat siirtyä alkunäyttöön,

  kaksoisnapauta neljällä sormella tai pyyhkäise kolmella sormella alas- ja sitten ylöspäin.

 • Jos haluat luetella viimeksi käytetyt sovellukset,

  kolmoisnapauta neljällä sormella

 • Jos haluat mykistää äänipalautteen,

  kaksoisnapauta kahdella sormella

Voit liikkua alkunäytön tai sovellusnäytön sivuilla Voice Assistantin avulla pyyhkäisemällä 2 sormella vasemmalle tai oikealle. Kokeile tätä nyt. Opetusohjelma jatkuu, kun pääset viimeiselle sivulle.

Voice Assistantin käytön aloittaminen

 • Jos haluat perehtyä täydelliseen vaiheittaiseen opetusohjelmaan,

  valitse Asetukset > Helppokäyttöisyys > Näytönlukija > Opetusohjelma.

 • Jos haluat harjoitella oppimiasi eleitä,

  valitse Asetukset > Helppokäyttöisyys > Näytönlukija > Opetusohjelma -> 1. Tämän opetusohjelman käyttäminen

Näppäim. pikakuvakkeet -valikko tulee näkyviin. Valitaan näppäinmääritys.

Näppäim. pikakuvakkeet

Käytettävissä ovat seuraavat näppäimistön pikakuvakkeet:

 • Siirry seuraavaan kohteeseen

  Alt + oikea nuoli

 • Siirry edelliseen kohteeseen

  Alt + vasen nuoli

 • Siirry ensimmäiseen kohteeseen

  Alt + Ctrl + vasen nuoli

 • Siirry viimeiseen kohteeseen

  Alt + Ctrl + oikea nuoli

 • Siirry seuraavaan ikkunaan

  Alt + Ctrl + alanuoli

 • Siirry edelliseen ikkunaan

  Alt + Ctrl + ylänuoli

 • Napauta

  Alt + Enter

 • Paina pitkään

  Alt + Vaihto + Enter

 • Siirry yksi näyttö taaksepäin

  Alt + Delete

 • Siirry alkunäyttöön

  Alt + Ctrl + H

 • Siirry viimeksi käytettyihin sovelluksiin

  Alt + Ctrl + R

 • Avaa ilmoituspaneeli

  Alt + Ctrl + N

 • Lopeta tai aloita äänipalaute

  Alt + välilyönti

 • Suorita erikoistoimintoja

  Alt + Vaihto + välilyönti

 • Selaa pikavalikkoa

  Vaihto + Ctrl + vasen/oikea nuoli

 • Muuta pikavalikon asetusta

  Ctrl + ylä- tai alanuoli

 • Valitse seuraava/edellinen granulariteetti

  Vaihto + Ctrl + ylä- tai alanuoli

 • Lue ylhäältä

  Alt + Ctrl + Enter

 • Lue seuraavasta kohteesta

  Alt + Vaihto + Ctrl + Enter

 • Näytä mukautetut toiminnot

  Alt + Ctrl + välilyönti

 • Hae näytöstä kohteita

  Alt + Ctrl + Vinoviiva

 • Lue tilarivin tiedot ääneen

  Alt + Vaihto + S

Näppäim. pikakuvakkeet -valikon Liikkuminen verkossa -osa tulee näkyviin.

Näppäim. pikakuvakkeet

Liikkuminen verkossa

 • Siirry seuraavaan painikkeeseen

  Alt + B

 • Siirry edelliseen painikkeeseen

  Alt + Vaihto + B

 • Siirry seuraavaan säätimeen

  Alt + C

 • Siirry edelliseen säätimeen

  Alt + Vaihto + C

 • Siirry seuraavaan ARIA-maamerkkiin

  Alt + D

 • Siirry edelliseen ARIA-maamerkkiin

  Alt + Vaihto + D

 • Siirry seuraavaan muokkausruutuun

  Alt + E

 • Siirry edelliseen muokkausruutuun

  Alt + Vaihto + E

 • Siirry seuraavaan kohteeseen

  Alt + F

 • Siirry edelliseen kohteeseen

  Alt + Vaihto + F

 • Siirry seuraavaan kuvaan

  Alt + G

 • Siirry edelliseen kuvaan

  Alt + Vaihto + G

 • Siirry seuraavaan otsikkoon

  Alt + H

 • Siirry edelliseen otsikkoon

  Alt + Vaihto + H

 • Siirry otsikon tason mukaan seuraavaan otsikkoon

  Alt + [numero]

 • Siirry otsikon tason mukaan edelliseen otsikkoon

  Alt + Vaihto + [numero]

 • Siirry seuraavaan luettelokohteeseen

  Alt + I

 • Siirry edelliseen luettelokohteeseen

  Alt + Vaihto + I

 • Siirry seuraavaan linkkiin

  Alt + L

 • Siirry edelliseen linkkiin

  Alt + Vaihto + L

 • Siirry seuraavaan luetteloon

  Alt + O

 • Siirry edelliseen luetteloon

  Alt + Vaihto + O

 • Siirry seuraavaan taulukkoon

  Alt + T

 • Siirry edelliseen taulukkoon

  Alt + Vaihto + T

 • Siirry seuraavaan yhdistelmäruutuun

  Alt + Z

 • Siirry edelliseen yhdistelmäruutuun

  Alt + Vaihto + Z

 • Siirry seuraavaan valintaruutuun

  Alt + X

 • Siirry edelliseen valintaruutuun

  Alt + Vaihto + X

* Laitteen kuvat on simuloitu kuvitustarkoituksiin.