Merkityksellinen innovaatio

”Teknologisia innovaatioita kaikille” on ihanne, joka antaa merkitystä ja tuo iloa elämiimme. Kaikki Samsungin tuotteet, sisältö ja palvelut on kehitetty ”ihmiskeskeisen filosofian ympärille, jossa tunnustetaan monimuotoisuus ja iloitaan erilaisuudesta”.
Samsung tavoittelee teknologisia innovaatioita, jotka ovat kaikkien käyttäjien saavutettavissa.

Saavutettavuuden suunnitteluperiaatteet

Huomaavaisuus

Empaattista, yksityiskohtaisesta suunnittelua kaikki käyttäjämme huomioiden

Me Samsungilla pyrimme jatkuvasti yksinkertaistamaan tuotteidemme käyttöliittymiä hyödyntäen monenlaisia tutkimusmetodologioita, niin että näkökulmamme suunnitteluun olisi linjassa käyttäjän tarpeiden ja toiveiden kanssa. Pyrimme kuuntelemaan kaikkia käyttäjiämme ja osoittamaan vilpittömästi, että haluamme ymmärtää heitä.

Kattavuus

Tasapainoista ja tasapuolista suunnittelua kaikille

Pyrimme suunnittelemaan tuotteemme kaikille käyttäjille. Me Samsungilla teemme töitä sen eteen, että voittaisimme teknologia-alan syrjintähaasteet, ja koemme voimakkaasti, että fyysiset tai kognitiiviset vammat eivät saisi olla esteitä kenelläkään käyttäjälle tämän ollessa vuorovaikutuksessa tuotteidemme kanssa. Olemme määrittäneet selkeät suuntaviivat, joita noudatamme. Jo kunkin tuotteen suunnitteluvaiheissa varmistamme, että tuotteemme välittävät kokonaisvaltaisen kokemuksen kaikille käyttäjille.

Yhtenäisyys

Yhtenäinen suunnittelukokemus kaikille tuotteille

Samsungin tuotteissa on useita valinnaisia toimintoja ihmisille, joilla on rajoitteita liikkeissään. Jatkuva saavutettavan suunnittelun tutkimus ja kehitys tällä saralla varmistaa, että Samsungin tuotteet tarjoavat tasapuoliset toiminnallisuuden tasot kaikille käyttäjilleen.

Yhteiskehittäminen

Yhdessä suunnitellen

Samsungilla on sitoutunut ammattilaistiimi, jonka eri aloja edustavat jäsenet tarjoavat tuote-palvelu-kouluta-tyyppisen kokemusjärjestelmän. Työntekijät, joilla on rajoitteita tai vammoja, tutkimusinstituutit sekä samanhenkiset yhteisöt ja ryhmät työskentelevät yhdessä tarjotakseen käytännöllisemmän lähestymistavan suunnittelun aikana. Toteutamme ja tuemme myös sisäisiä kilpailuja luodaksemme mahdollisuuksia uusille innovaatioille paitsi tuotekehityksen kannalta, myös antaaksemme jotain takaisin yhteisölle.