Κυκλικότητα πόρων

Κυκλικότητα πόρων

Προφύλαξη,
εκτενέστερη χρήση
και επαναχρησιμοποίηση

Προφύλαξη, εκτενέστερη χρήση και επαναχρησιμοποίηση

Από τη Βιομηχανική Επανάσταση, η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από την εξόρυξη και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την εξάντληση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Η Samsung Electronics γνωρίζει αυτές τις προειδοποιήσεις και εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα μέτρων αντιμετώπισης. Χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους και δημιουργούμε τεχνολογικές καινοτομίες για να ελαχιστοποιήσουμε τα αναπόφευκτα απόβλητα, να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας και να αναζητούμε τρόπους για να χρησιμοποιήσουμε ξανά υλικά από προϊόντα που έχουν λήξει τη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να κατασκευάζουμε καλύτερα προϊόντα με λιγότερους πόρους και να μετατρέπουμε τα ηλεκτρονικά απόβλητα σε χρήσιμους πόρους.

Επιδιώκουμε μια κυκλική οικονομία

Για την προστασία ενός περιβάλλοντος σε κρίση και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, η Samsung Electronics καταβάλλει προσπάθειες να επικεντρωθεί σε μια κυκλική οικονομία. Ξεπερνώντας τη συμβατική πρακτική της χρήσης των πόρων μια φορά και της απόρριψής τους, η Samsung εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα μπορούν να παραμείνουν σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ότι οι πόροι μπορούν να βελτιστοποιηθούν στο τέλος της ζωής τους με την ανάκτηση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Με την ελαχιστοποίηση του είδους των χρησιμοποιούμενων υλικών και τη βελτιστοποίηση της μεθόδου συναρμολόγησης για τη διευκόλυνση της ανάκτησης και την αποφυγή αποβλήτων, έχουμε αναπτύξει μεθόδους παραγωγής που ελαχιστοποιούν τη χρήση πόρων. Συλλέγοντας προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, ανακτούμε πολύτιμα υλικά. Μέσω αυτής της κυκλικής οικονομίας, η Samsung μειώνει την ποσότητα των φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή, μειώνει τα αέρια του θερμοκηπίου και τους ρύπους από την αποτέφρωση των αποβλήτων και από την πρωτογενή εξόρυξη και αποτρέπει τη μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων που προκαλούν οι χωματερές. Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων μας πριν από την κυκλοφορία τους μέσω μιας σειράς αυστηρών δοκιμών αξιοπιστίας και παρέχοντας βολικές υπηρεσίες επισκευής μέσω των παγκόσμιων σημείων εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών ενημερώσεων λογισμικού, η Samsung επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της για να συμβάλει περαιτέρω στην κυκλική οικονομία, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους.

Αρχές και δομή της κυκλικής οικονομίας

Αρχές της κυκλικής οικονομίας

 • 01

  Ενσωματώνουμε υλικά
  που λαμβάνουν υπόψη την
  κυκλικότητα των πόρων
  από τη φάση του σχεδιασμού των προϊόντων και αυξάνουμε την ανθεκτικότητα για να επιτρέψουμε τη μεγαλύτερη χρήση των προϊόντων.

 • 02

  Ελαχιστοποιούμε τη χρήση
  νερού κατά την παραγωγή
  και ελαχιστοποιούμε τα απόβλητα με την επαναχρησιμοποίηση
  των απορριμμάτων.

 • 03

  Χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους κατά τη διανομή αυξάνοντας την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής μέσω της ελαχιστοποίησης του μεγέθους της συσκευασίας.

 • 04

  Υποστηρίζουμε τους καταναλωτές να
  χρησιμοποιούν τα προϊόντα
  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρέχοντας
  ένα δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών επισκευής.

 • 05

  Δημιουργούμε ένα
  συστηματικό πλαίσιο ανακύκλωσης που
  επιτρέπει τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων στο τέλος του
  κύκλου ζωής τους.

Λειτουργικό σύστημα κυκλοφορίας πόρων

Καταναλωτής
Χρήση
 • ‧ Χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων για τη μείωση έμμεσων εκπομπών GHG
 • ‧ Βελτίωση απόδοσης προϊόντων, αναβάθμιση υλικού και επέκταση της περιόδου εγγύησης των προϊόντων
Επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση
 • ‧ Συνεχής επέκταση των κέντρων σέρβις παγκοσμίως
 • ‧ Επέκταση της διάρκειας ζωής παρέχοντας απομακρυσμένες και εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες
Samsung
Ηλεκτρονικές συσκευές
Ανάπτυξη
 • ‧ Σχεδιασμός για προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και πόρους
 • ‧ Σχεδιασμός προϊόντων με εύκολη αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση
 • ‧ Σχεδιασμός για την επέκταση ζωής των προϊόντων
 • ‧ Αγορά υλικών και εξαρτημάτων που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • ‧ Επέκταση της χρήσης αειφόρων πόρων, όπως τα ανακυκλωμένα υλικά
 • ‧ Επιχειρηματικές συνεργασίες με πιστοποιημένους Eco Partners
Παραγωγή
 • ‧ Επέκταση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα εργοτάξια
 • ‧ Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού και αύξηση επαναχρησιμοποίησης νερού
 • ‧ Ανακύκλωση αποβλήτων εργοταξίων σε πόρους
 • ‧ Χρήση χημικών εναλλακτικών σε εργοτάξια
Διανομή
 • ‧ Χρήση υλικών συσκευασίας λαμβάνοντας υπόψη την κυκλικότητα των πόρων
 • ‧ Συμπαγής και ελαφριά συσκευασία
 • ‧ Μείωση εκπομπών GHG και χρήσης καυσίμων βελτιστοποιώντας τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας
Εταιρεία
ανακύκλωσης
Ανάκτηση «Take-back» και ανακύκλωση
 • ‧ Εφαρμογή προγραμμάτων ανάκτησης «Take-back» σε κάθε χώρα
 • ‧ Εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση υλικών από προϊόντα αποβλήτων
 • ‧ Εφαρμογή κλειστού συστήματος ανακύκλωσης για τους πόρους αποβλήτων

Ανάπτυξη προϊόντων κλειστής διαδικασίας

Προϊόντα με ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά

Η Samsung Electronics αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της ανάπτυξης προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη την αποδοτική χρήση των πόρων και τη μακροπρόθεσμη χρήση. Έχοντας αυτό κατά νου, προσπαθούμε να ανακτήσουμε και να ανακυκλώσουμε τους πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί, επεκτείνοντας τη χρήση υλικών με περιβαλλοντική συνείδηση.

Χρήση υλικών συσκευασίας λαμβάνοντας υπόψη την κυκλικότητα των πόρων

Η Samsung Electronics έχει αντικαταστήσει πλήρως το χαρτί συσκευασίας στα τελικά προϊόντα με βιώσιμο χαρτί πιστοποιημένο από τα δάση και 100% ανακυκλωμένο χαρτί το 2020. Σχεδιάζουμε να μετατρέψουμε όλα τα πλαστικά υλικά συσκευασίας σε ανακυκλωμένα ή βιολογικά υλικά.

Προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος

Κατά την ανάπτυξη του προϊόντος, η Samsung Electronics διενεργεί δοκιμές ανθεκτικότητας υπό διάφορες συνθήκες για να επιτρέψει στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότερ. Προσπαθεί να επεκτείνει περαιτέρω τη διάρκεια ζωής του προϊόντος αναπτύσσοντας προϊόντα που αποσυναρμολογούνται εύκολα όταν χρήζουν επισκευής και ανακυκλώνονται.

Μεγαλύτερη Ανθεκτικότητα

Επενδύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, η Samsung Electronics πραγματοποιεί δοκιμές υπό διάφορες συνθήκες για να επικυρώσει τη σταθερότητα, την αντίσταση στην πτώση και τη διάρκεια ζωής. Τα προϊόντα μας όχι μόνο έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα διεθνή πρότυπα από τη φάση ανάπτυξης, αλλά περνούν και από διάφορες δοκιμές ορίων μοναδικές για τη Samsung Electronics, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών πτώσης από διαφορετικές γωνίες και σε διαφορετικές επιφάνειες, καθώς και διάφορες δοκιμές ανθεκτικότητας στο νερό.

Επισκευαστική Συνείδηση

Η δυνατότητα επισκευής είναι ένα ζωτικό στοιχείο που λαμβάνουμε υπόψη μας κατά την κατασκευή ενός προϊόντος. Η Samsung Electronics συνεχίζει να διεξάγει έρευνες για την ανάπτυξη προϊόντων που αποσυναρμολογούνται εύκολα, είναι οικονομικά προσιτά στην επισκευή και τα μέρη τους μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν. Η Γαλλία έχει επιβάλει από τον Ιανουάριο του 2021 να αναγράφεται από τα ηλεκτρονικά προϊόντα που πωλούνται στο εσωτερικό της χώρας ο «δείκτης επισκευασιμότητας (Indice de réparabilité)», τα διάφορα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και τα πλυντήρια ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης της Samsung έλαβαν τον υψηλότερο βαθμό (Σκούρο πράσινο). Η Samsung Electronics θα προσπαθεί συνεχώς να παρέχει περισσότερες πληροφορίες, όπως εγχειρίδια επισκευής, στους καταναλωτές και να παρέχει σταθερά υλικά και ανταλλακτικά σε λογικές τιμές.

Εξυπηρέτηση πελατών

Η Samsung Electronics προσπαθεί να αντικαταστήσει σπασμένα εξαρτήματα και να ελαχιστοποιήσει τις επισκευές όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχουμε ειδικούς επισκευών που παρέχουν γρήγορες διαγνώσεις και επιδιορθώσεις για διάφορες δυσλειτουργίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χρήσης ενός προϊόντος, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Επιπλέον, επεκτείνοντας τα κέντρα επισκευής Samsung Care, καταβάλλουμε προσπάθειες για την ταχύτερη παροχή ακριβών διαγνώσεων και υπηρεσιών επισκευής.

Επαναχρησιμοποίηση πόρων

Η Samsung Electronics επιδιώκει μια οικονομία επαναχρησιμοποίησης, πρακτικές κλειστού βρόχου που ανακτούν και επαναχρησιμοποιούν πόρους, απομακρύνοντας την εφάπαξ κατανάλωση πόρων. Αναλύουμε τη χρήση πόρων των κύριων προϊόντων και τους κινδύνους από διάφορες οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής παροχής πόρων, των επιπτώσεων στο περιβάλλον μαζί με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τη δημιουργία μιας κοινωνίας κλειστού βρόχου.

Για παράδειγμα, εκτελούμε εργασίες ανακύκλωσης βασικών πόρων με επικεφαλής το Κέντρο Ανακύκλωσης Asan, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί από τη Samsung Electronics στην Κορέα.

Το Κέντρο Ανακύκλωσης Asan ιδρύθηκε το 1998. Στο κέντρο αυτό, τα κύρια μέταλλα (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κ.λπ.) και το πλαστικό διαχωρίζονται από τα απορριφθέντα ψυγεία, πλυντήρια και κλιματιστικά για να ανακυκλωθούν.

Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε ένα σύστημα ανακύκλωσης κλειστού κυκλώματος για τα πλαστικά απόβλητα, παρέχοντας πλαστικά απορρίμματα σε κατασκευαστές ανακυκλωμένου πλαστικού και αναπτύξαμε μαζί τους τεχνολογία για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των υλικών σε εξαρτήματα που συνθέτουν τα προϊόντα της Samsung Electronics.
Επιπλέον, η Samsung Electronics διοργανώνει διάφορες εκστρατείες για την επιστροφή κινητών τηλεφώνων που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τα συλλεγμένα κινητά τηλέφωνα αποσυναρμολογούνται σε κύριο σώμα και μπαταρία, από τα οποία εξάγονται και ανακυκλώνονται βασικοί πόροι. Οι μπαταρίες που περιλαμβάνουν σπάνια μέταλλα, όπως το λίθιο και το κοβάλτιο, συγκεκριμένα, αποστέλλονται σε εταιρείες ανακύκλωσης για να εξαχθούν οι κύριοι μεταλλικοί πόροι και να χρησιμοποιηθούν ως πηγές για νέες μπαταρίες.

Κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Κέντρο Ανακύκλωσης

παραγωγή ανταλλακτικών
/προώθηση

ψυγείο

χρησιμοποιείται από καταναλωτές
και απορρίπτεται

Asan Κέντρο
ανακύκλωσης

διαχωρισμός πλαστικών
ανά υλικό

διαδικασία
ανανέωσης
πρώτων υλών

Περιφερειακά προγράμματα
ανακύκλωσης

Επιδιώκουμε μηδενικά απόβλητα στις χωματερές σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Η Samsung Electronics διεξάγει δραστηριότητες για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, καθώς και για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των αποβλήτων.
Με αυτόν τον τρόπο, πετύχαμε ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων 96% το 2021. Και τα εργοτάξιά μας στον τομέα των ημιαγωγών κατάφεραν να επιτύχουν μηδενικά απόβλητα στις χωματερές για πρώτη φορά στον κλάδο.

Οι πρωτοβουλίες μας για μηδενικά απόβλητα στις χωματερές επαληθεύονται επίσημα μέσω τρίτου μέρους. Θα επιδιώξουμε να αποκτήσουν όλες τις παγκόσμιες εγκαταστάσεις μας πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων στις χωματερές στο εγγύς μέλλον, και να ανεβάσουμε επίσης τον βαθμό της πιστοποίησης.

Διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων

Διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων υδάτινων πόρων

Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση: Πώς διατηρούμε τους πολύτιμους υδάτινους πόρους

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προστασίας του περιβάλλοντος γύρω από τους χώρους εργασίας μας και ταυτόχρονα, ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων. Εστιάζουμε τις προσπάθειες στη στρατηγική 3R (Reduce, Reuse, Recycle - Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση) και μεγιστοποιούμε τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, πραγματοποιώντας ενέργειες όπως η βελτιστοποίηση των χώρων εργασίας, η αντικατάσταση παλαιών βαλβίδων και η βελτίωση των προτύπων λειτουργίας. Επιδιώκουμε επίσης, διαρθρωτικές βελτιώσεις, όπως βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και καθιέρωση συστημάτων ανακύκλωσης.

Οι πολιτικές μας για τους υδάτινους πόρους

Η φιλοσοφία μας

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του νερού στη βιώσιμη, κοινωνική και εταιρική διαχείριση και εκπληρώνουμε την ευθύνη μας για την προστασία των υδάτινων πόρων ως παγκόσμιος εταιρικός πολίτης.

Οδηγίες δράσης
 • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ενέχει η επιχειρηματική διαχείριση για τους υδάτινους πόρους

  Αξιολόγηση του αντίκτυπου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, όπως η παραγωγή, στους υδάτινους πόρους, ελαχιστοποίηση των κινδύνων, και συνεχής εξερεύνηση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών

 • Αναγνώριση της σημασίας των υδάτινων πόρων ως μέρος της εταιρικής κουλτούρας μας

  Εδραίωση της διατήρησης και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, αρωγή των υπαλλήλων προκειμένου να κατανοήσουν την ευθύνη τους για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και να αντιληφθούν ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων μας στις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα

 • Ενεργή συνεργασία με εξωτερικές πολιτικές στον τομέα της προστασίας των υδάτινων πόρων.

  Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τους υδάτινους πόρους, ενεργή συνεργασία με τοπικούς και κρατικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, για την εδραίωση και την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων

 • Κοινοποίηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων μας που αφορούν τους υδάτινους πόρους

  Διασφάλιση σαφούς και διαφανούς κοινοποίησης εταιρικών πολιτικών και δραστηριοτήτων σχετικά με τη χρήση υδάτινων πόρων στους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων

Ανάλυση κινδύνου υδάτινων πόρων και στρατηγικές αντιμέτρων

Φυσικοί κίνδυνοι

 • Ξηρασία
  • Εγκατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης νερού που μπορεί να συγκρατήσει κατά μέσο όρο το νερό μιας ημέραςπου απαιτείται για τη λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής και εγκαταστάσεις επαναχρησιμοποίησης νερού
  • * Αντίστοιχες περιοχές: Μεξικό, Ινδία, κ.λπ.
 • Πλημμύρα
  • Κατασκευή υγροτόπων και αναχωμάτων για την προστασία των εγκαταστάσεων από τις πλημμύρες των κοντινών ποταμών, ετήσια ανανέωση της ασφάλισης αποζημίωσης για καταστροφές μαζί με τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού πρόληψης υδάτινων καταστροφών, δημιουργία συστήματος αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, και διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων
  • * Αντίστοιχες περιοχές: Ινδονησία, κ.λπ.
 • Υποβάθμιση της ποιότητας του νερού
  • Συχνότερη εσωτερική ανάλυση της ποιότητας του νερού και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
  • * Αντίστοιχες περιοχές: Βραζιλία, Αίγυπτος, Ινδία, κ.λπ.
 • Ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος
  • Τακτικές δραστηριότητες καθαρισμού σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις και επέκταση των προσπαθειών μείωσης του περιβαλλοντικού φορτίου
  • * Αντίστοιχες περιοχές: Βιετνάμ, ΗΠΑ, Πολωνία, κ.λπ.

Ρυθμιστικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι φήμης

 • Πολιτικές και νόμοι
  • Συνεχής παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις τοπικές περιβαλλοντικές πολιτικές και κανονισμούς
  • Διαχείριση με αυστηρότερα πρότυπα από τα επιτρεπόμενα πρότυπα εκπομπών κάθε χώρας
 • Υποδομές και επενδύσεις
  • Εσωτερική επεξεργασία των λυμάτων στα εργοτάξια, καθώς και επεξεργασία στην εγκατάσταση τελικής επεξεργασίας εντός του βιομηχανικού συγκροτήματος
  • Μέτρηση και διαχείριση της ποιότητας του νερού που απορρίπτεται από τα εργοτάξια, συνεχής επέκταση των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για την απόκτηση καθαρών υδάτινων πόρων
 • Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση
  • Ενεργή επικοινωνία με τις τοπικές κυβερνήσεις και τις κοινότητες, εκτελώντας δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος
  • Έναρξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος