Τρόπος χρήσης της λειτουργίας Ρουτίνες Bixby

Η λειτουργία Ρουτίνες χρησιμοποιεί τη μηχανική ευφυία προκειμένου να μάθει τα μοτίβα και τις προτιμήσεις σας ως προς τη χρήση. Θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για την αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων, τον έλεγχο των εφαρμογών, τη βελτιστοποίηση της μπαταρίας και πολλά άλλα.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε οι ίδιοι τις ρουτίνες χειροκίνητα ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεστε και με το τι κάνετε.

Δημιουργήστε, για παράδειγμα, μια ρουτίνα «καληνύχτας» ώστε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ο ήχος του τηλεφώνου σας να μεταβαίνει σε κατάσταση «σίγασης», να ενεργοποιείται η λειτουργία νύχτας και οι συντομεύσεις κλειδώματος της οθόνης να αλλάζουν.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Ρουτίνες Bixby
1 Τραβήξτε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετε το δάκτυλό σας προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη δεύτερη σελίδα.
2

Πατήστε το εικονίδιο της λειτουργίας Ρουτίνες Bixby για να την ενεργοποιήσετε.

Πατήστε το εικονίδιο Ρουτίνες Bixby για να τις ενεργοποιήσετε
Ενεργοποίηση μιας προτεινόμενης ρουτίνας

Η λειτουργία Bixby ενδέχεται, ύστερα από μια σύντομη περίοδο εκμάθησης διάρκειας έως 14 ημερών, να αρχίσει να σας προτείνει ορισμένες ρουτίνες που κρίνει κατάλληλες για εσάς.

1 Μια ειδοποίηση θα εμφανιστεί στην Αρχική οθόνη, η οποία θα σας ρωτά εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε μια νέα ρουτίνα. Πατήστε πάνω στην ειδοποίηση.
2 Θα σας μεταφέρει στη σελίδα των Ρουτινών Bixby Routines, όπου θα αναφέρεται η «Προτεινόμενη» ρουτίνα σας.
3 Πατήστε πάνω στην προτεινόμενη ρουτίνα σας.
4 Αναθεωρήστε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εάν κρίνεται απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε «Αποθήκευση ρουτίνας».
5 Η εν λόγω ρουτίνα έχει αποθηκευτεί και θα εμφανίζεται πλέον στην καρτέλα «Οι ρουτίνες μου».
Χρήση μιας προκαθορισμένης ρουτίνας
1 Τραβήξτε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετέ τον προς τα αριστερά.
2 Πατήστε την επιλογή «Ρουτίνες Bixby» που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο.
3 Πατήστε την επιλογή «Λεπτομέρειες».
4 Πατήστε την καρτέλα «Προτείνεται» και επιλέξτε μία από τις Ρουτίνες της προκαθορισμένης λίστας επιλογών.
Λίστα προτεινόμενων Ρουτίνων Bixby
5 Προσαρμόστε τις επιλογες «Εάν» και «Στη Συνέχεια» σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6 Πατήστε «Αποθήκευση ρουτίνας».
7 Η ρουτίνα έχει αποθηκευτεί και θα εμφανίζεται πλεόν στην καρτέλα «Οι ρουτίνες μου».
Δημιουργία εξατομικευμένης ρουτίνας
1 Τραβήξτε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετέ τον προς τα αριστερά.
2 Πατήστε την επιλογή «Ρουτίνες Bixby» που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο.
3 Πατήστε «Λεπτομέρειες».
4 Πατήστε το σύμβολο “+” που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης για την προσθήκη της δικής σας ρουτίνας.
Δημιουργία εξατομικευμένης Ρουτίνας Bixby, Εικονίδιο Plus
5 Αντικαταστήστε τη «Ρουτίνα 1» με μια νέα ονομασία.
6 Πατήστε το εικονίδιο “+” για να επιλέξετε τις συνθήκες «Εάν» σας και πατήστε «Επόμενο».
Ρουτίνες Bixby, επιλέξτε τις συνθήκες «Εάν»
7 Πατήστε το εικονίδιο “+” για να επιλέξετε τις ενέργειες «Στη συνέχεια» σας και πατήστε «Ολοκληρώθηκε».
Ρουτίνες Bixby, επιλέξτε τις ενέργειες «Στη Συνέχεια»
8 Η ρουτίνα έχει αποθηκευτεί και θα εμφανίζεται πλέον στην καρτέλα «Οι ρουτίνες μου».
Απενεργοποίηση μιας ρουτίνας
1 Τραβήξτε προς τα κάτω τον πίνακα προειδοποιήσεων και σύρετέ τον προς τα αριστερά.
2 Πατήστε την επιλογή «Ρουτίνες Bixby» που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο.
3 Πατήστε «Λεπτομέρειες».
4 Επιλέξτε την καρτέλα «Οι ρουτίνες μου».
5 Σύρετε τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τις ρουτίνες που επιθυμείτε.

Σε περίπτωση όπου η ρουτίνα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία μπορείτε να την απενεργοποιήσετε προσωρινά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1 Η ρουτίνα θα εμφανιστεί στον πίνακα ειδοποιήσεων. Τραβήξτε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και πραγματοποιήστε διευρυμένη προβολή της ειδοποίησης.
2 Πατήστε «Διακοπή».

Σημείωση: Η ενέργεια αυτή θα απενεργοποιήσει τη ρουτίνα αποκλειστικά γι’ αυτή τη φορά. Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη ρουτίνα θα πρέπει να το κάνετε μέσω του διακόπτη ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας