Τρόπος χρήσης του Kids Mode

Το Kids Mode περιέχει ένα διασκεδαστικό και ασφαλές για τα παιδιά περιεχόμενο σε ένα παιγνιώδες μαθησιακό περιβάλλον. 

Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε έναν χρόνο παιχνιδιού, να ελέγετε τις άδειες, ενώ παρέχει αναφορές χρήσης ώστε να γνωρίζετε τι μαθαίνει το παιδί σας. 

Σημείωση: Το Kids Mode διατίθεται για τα S10 και το Tab S4. Είναι διαθέσιμο για λήψη σε άλλες συσκευές με έκδοση Android 9.0 μέσω της εφαρμογής Galaxy Apps.

Το Kids Mode είναι εύκολο ως προς τη χρήση και βρίσκεται στον πίνακα ειδοποιήσεων του τηλεφώνου σας.  

1 Τραβήξτε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετέ τον προς τα αριστερά.
2 Πατήστε το εικονίδιο Kids Mode για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση και στη συνέχεια πατήστε «Έναρξη» για λήψη.

Πατήστε το εικονίδιο Kids Mode που βρίσκεται στον πίνακα ειδοποιήσεων για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση
3 Πατήστε «Επόμενο» και στη συνέχεια ορίστε ένα Pin. Το προκαθορισμένο pin είναι 0000.

Το Kids Mode PIN σας δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε γονικούς ελέγχους, να ελέγχετε τις αναφορές χρήσης, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν έξοδο από το Kids Mode χωρίς αυτό. 

4 Στη συνέχεια εμφανίζεται η κύρια οθόνη του Kids Mode.
5 Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να χρειαστεί να μεταφορτώσετε κάθε εφαρμογή στην αρχική οθόνη.

Τώρα που έχετε πλέον ρυθμίσει το Kids Mode μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα τα κύρια χαρακτηριστικά του.

 

  • Το Τηλέφωνό μου: Τα παιδιά μπορούν να καλούν τις επαφές τους σύμφωνα με την προκαθορισμένη λίστα των γονιών τους.
  • Η Κάμερά μου: Κάμερα για παιδιά με την οποία μπορούν να βγάζουν φωτογραφίες, ενώ περιέχει και αυτοκόλλητα.
  • Η Συλλογή μου: Για εικόνες ή ζωγραφιές που δημιουργούν τα παιδιά στο Kids Mode ή οι οποίες επιτρέπονται από τους γονείς.
  • Ο Φυλλομετρητής μου: Για ασφαλή περιήγηση σε ορισμένες ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπονται από τους γονείς. 
Επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών του Kids Mode

Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν από μια γκάμα δημιουργικού περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων χρωματισμού, δημιουργίας αυτοκολλήτων, του λογισμικού μεταβολής της φωνής, παιχνιδιών και βίντεο. Υπάρχει μάλιστα και παιχνίδι κωδικοποίησης που ενθαρρύνει τη δημιουργική και λογική σκέψη.

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις, να δημιουργήσετε παιδικά προφίλ, να ορίσετε ημερήσιο χρόνο παιχνιδιού και να ελέγχετε τη χρήση και τις δραστηριότητες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

  • Ορισμός ημερήσιου χρόνου παιχνιδιού: Ορίστε τον ημερήσιο χρόνο παιχνιδιού για τις ημέρες της εβδομάδας και τα σαββατοκύριακα.
  • Ημερήσια χρήση: Εμφανίζει την ημερήσια χρήση ανά ημέρα και ημερομηνία για κάθε προφίλ.
  • Δραστηριότητα: Εμφανίζει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Επιτρεπόμενο περιεχόμενο: Εμφανίζει όλο το περιεχόμενο που επιτρέπεται από τους γονείς.
  • Galaxy Store για παιδιά: Η πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πρόσβασης στην οθόνη Γονικοί Έλεγχοι κάνοντας χρήση του PIN σας. 
Κύρια χαρακτηριστικά του Γονικού ελέγχου στο Kids Mode
1 Ανοίξτε το “Kids Mode”.
2

Στην Αρχική οθόνη πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεις.

3 Επιλέξτε «Γονικός έλεγχος».
Ενεργοποίηση του Γονικού ελέγχου στο Kids Mode
4 Καταχωρίστε το PIN σας.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και έξι παιδικά προφίλ.

Σε περίπτωση όπου έχετε ξεχάσει το PIN σας και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Kids Mode θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για επαναφορά της εφαρμογής. 

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης που βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου σας έως ότου να εμφανιστεί η επιλογή «Απενεργοποίηση».
2 Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο απενεργοποίηση που βρίσκεται στην οθόνη έως ότου να εμφανιστεί η επιλογή «Ασφαλής λειτουργία».
3 Πατήστε για είσοδο σε «Ασφαλή λειτουργία».
4 Μόλις το τηλέφωνο ολοκληρώσει την επανεκκίνησή του μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις».
5 Αναζητήστε το “Kids Mode” και στη συνέχεια επιλέξτε την εφαρμογή Kids Mode που εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης.
6 Πατήστε «Απεγκατάσταση» και στη συνέχεια επιβεβαιώστε πατώντας “OK”.
7 Πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης και στη συνέχεια πατήστε «Επανεκκίνηση» για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας και έξοδο από την Ασφαλή λειτουργία.
8 Το τηλέφωνό σας δεν θα βρίσκεται πλέον σε λειτουργία Kids Mode.

Σημείωση: Η εν λόγω διαδικασία θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες, τα προφίλ και τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει τώρα να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε εκ νέου την εφαρμογή.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας