Πώς να χρησιμοποιείτε το Galaxy Watch

Το Galaxy Watch έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται σχεδόν τα πάντα, την προσθήκη εφαρμογών, την αποστολή email, τη σύνδεση στο Spotify ή τον συγχρονισμό με το smartphone σας, φροντίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ώστε οι ημέρες σας να κυλούν ομαλά. Σας παρουσιάζουμε μερικούς τρόπους σεταρίσματος του Galaxy Watch σας ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ευθύς αμέσως όλες τις δυνατότητες που έχει να σας προσφέρει. 

Εμφάνιση στοίβας Galaxy Watches σε διάφορα χρώματα.

Αμέσως μετά τη σύνδεση του Galaxy Watch σας στο smartphone σας μπορείτε να αρχίσετε να απολαμβάνετε ορισμένες από τις δυνατότητες.

Να σημειωθεί ότι: Κατά τον συγχρονισμό του ρολογιού σας με ένα smartphone πραγματοποιείται αυτόματη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας. Η χειροκίνητη ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη του ρολογιού σας με το smartphone σας.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και ώρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Ρυθμίσεις. Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Ρυθμίσεις.

Βήμα 1. Ανοίξτε την κύρια οθόνη και πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

Εμφάνιση της οθόνης «Ρυθμίσεις» με επισήμανση της επιλογής «Γενικά». Εμφάνιση της οθόνης «Ρυθμίσεις» με επισήμανση της επιλογής «Γενικά».

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή «Γενικά».

Εμφάνιση της οθόνης «Γενικά» με επισήμανση της επιλογής «Ημερομηνία και ώρα». Εμφάνιση της οθόνης «Γενικά» με επισήμανση της επιλογής «Ημερομηνία και ώρα».

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή «Ημ/νία και ώρα».

Εμφάνιση της οθόνης «Ημ/νία και ώρα» με επισήμανση της επιλογής «Ρύθμ. ημερομ.». Εμφάνιση της οθόνης «Ημ/νία και ώρα» με επισήμανση της επιλογής «Ρύθμ. ημερομ.».

Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή «Ρύθμ. ημερομ.».

Εμφάνιση οθόνης «Ρύθμ. ημερομ.» με επισήμανση του κουμπιού «Τέλος». Εμφάνιση οθόνης «Ρύθμ. ημερομ.» με επισήμανση του κουμπιού «Τέλος».

Βήμα 5. Προσαρμόστε την πατώντας τις επιλογές «ημέρα», «μήνας» και «έτος» και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».

Εμφάνιση της οθόνης «Ημ/νία και ώρα» με επισήμανση της επιλογής «Ρύθμ. ώρας». Εμφάνιση της οθόνης «Ημ/νία και ώρα» με επισήμανση της επιλογής «Ρύθμ. ώρας».

Βήμα 6. Πατήστε την επιλογή «Ρύθμ. ώρας».

Εμφάνιση οθόνης «Ρύθμ. ώρας.» με επισήμανση του κουμπιού «Τέλος». Εμφάνιση οθόνης «Ρύθμ. ώρας.» με επισήμανση του κουμπιού «Τέλος».

Βήμα 7. Προσαρμόστε την ώρα πατώντας τις τιμές «ώρα» και «λεπτά» και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».

Για να συνδεθείτε χειροκίνητα σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Ρυθμίσεις. Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Ρυθμίσεις.

Βήμα 1. Σαρώστε προς τα επάνω στην κύρια οθόνη και πατήστε το Εικονίδιο Ρυθμίσεις.

Εμφάνιση της οθόνης «Ρυθμίσεις» με επισήμανση της επιλογής «Συνδέσεις». Εμφάνιση της οθόνης «Ρυθμίσεις» με επισήμανση της επιλογής «Συνδέσεις».

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή «Συνδέσεις».

Εμφάνιση της οθόνης «Συνδέσεις» με επισήμανση της επιλογής “Wi-Fi” . Εμφάνιση της οθόνης «Συνδέσεις» με επισήμανση της επιλογής “Wi-Fi” .

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή “Wi-Fi”.

Εμφάνιση της οθόνης “Wi-Fi”  με επισήμανση του διακόπτη Ενεργό/Ανενεργό. Εμφάνιση της οθόνης “Wi-Fi”  με επισήμανση του διακόπτη Ενεργό/Ανενεργό.

Βήμα 4. Πατήστε τον διακόπτη ορίζοντάς τον στη θέση «Ενεργό».

Εμφάνιση της οθόνης “Wi-Fi” με επισήμανση ενός παραδείγματος δικτύου Wi-Fi. Εμφάνιση της οθόνης “Wi-Fi” με επισήμανση ενός παραδείγματος δικτύου Wi-Fi.

Βήμα 5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Εμφάνιση παραδείγματος οθόνης « Κωδικός πρόσβασης» με επισήμανση της επιλογής «Σύνδεση». Εμφάνιση παραδείγματος οθόνης « Κωδικός πρόσβασης» με επισήμανση της επιλογής «Σύνδεση».

Βήμα 6. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης στο Wi-Fi και πατήστε την επιλογή «Σύνδεση».

Να σημειωθεί ότι: Η σύνδεση του Galaxy Watch στο smartphone σας μέσω Bluetooth συνεπάγεται αυτόματη απενεργοποίηση του Wi-Fi. Χρησιμοποιείτε το Wi-Fi όταν κρίνεται απαραίτητο.

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στο Galaxy Watch σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Να σημειωθεί ότι: Για να έχετε πρόσβαση στο Play Store θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε έναν Λογαριασμό Google™.

Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Play Store. Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Play Store.

Βήμα 1. Σαρώστε προς τα επάνω στην κύρια οθόνη και πατήστε το Εικονίδιο Play Store.

Εμφάνιση της οθόνης “Play Store” με επισήμανση της λειτουργίας Αναζήτηση. Εμφάνιση της οθόνης “Play Store” με επισήμανση της λειτουργίας Αναζήτηση.

Βήμα 2. Καταχωρίστε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε να κατεβάσετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Αναζήτηση στο πληκτρολόγιο.

Εμφάνιση της οθόνης «Εφαρμογές στο τηλέφωνό σας» με επισήμανση της εφαρμογής “Samsung Internet” . Εμφάνιση της οθόνης «Εφαρμογές στο τηλέφωνό σας» με επισήμανση της εφαρμογής “Samsung Internet” .

Βήμα 3. Πατήστε την εφαρμογή που θα θέλατε να κατεβάσετε από τη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Εμφάνιση της οθόνης της εφαρμογής Samsung Internet με επισήμανση του κουμπιού «Εγκατάσταση». Εμφάνιση της οθόνης της εφαρμογής Samsung Internet με επισήμανση του κουμπιού «Εγκατάσταση».

Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή «Εγκατάσταση».

Εμφάνιση της οθόνης της εφαρμογής Samsung Internet με επισήμανση του κουμπιού «Άνοιγμα». Εμφάνιση της οθόνης της εφαρμογής Samsung Internet με επισήμανση του κουμπιού «Άνοιγμα».

Βήμα 5. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής, πατήστε την επιλογή «Άνοιγμα».

Να σημειωθεί ότι: Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές μπορεί να χρήζουν δικαιωμάτων από το ρολόι σας ή εγκατάστασης μιας συσχετιζόμενης εφαρμογής στη συνδεδεμένη συσκευή σας. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και προτού προβείτε σε λήψη εφαρμογών στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τα κατάλληλα δικαιώματα κι εγκαταστήσει τις απαραίτητες εφαρμογές στο smartphone σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση με το Galaxy Watch σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Τηλέφωνο. Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Τηλέφωνο.

Βήμα 1. Σαρώστε προς τα επάνω στην κύρια οθόνη και πατήστε το εικονίδιο Τηλέφωνο.

Εμφάνιση της οθόνης «Κλήση» με επισήμανση της επιλογής Πληκτρολόγιο και του εικονιδίου Επαφή. Εμφάνιση της οθόνης «Κλήση» με επισήμανση της επιλογής Πληκτρολόγιο και του εικονιδίου Επαφή.

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Πληκτρολόγιο ή το εικονίδιο Επαφή.

Εμφάνιση της οθόνης «Πληκτρολόγιο» και του εικονιδίου Τηλέφωνο. Εμφάνιση της οθόνης «Πληκτρολόγιο» και του εικονιδίου Τηλέφωνο.

Βήμα 3. Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

Εμφάνιση της οθόνης «Επαφή» με επισήμανση του εικονιδίου Τηλέφωνο. Εμφάνιση της οθόνης «Επαφή» με επισήμανση του εικονιδίου Τηλέφωνο.

Βήμα 4. Πατήστε το εικονίδιο Τηλέφωνο.

Να σημειωθεί ότι: Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση θα πρέπει να διαθέτετε σύνδεση 4G. Η δυνατότητα κλήσεων είναι διαθέσιμη μόνο στο Galaxy Watch 4G.

Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας είναι το «κλειδί» για αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας του Galaxy Watch σας. Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης και περιορίζει εφαρμογές που μπορεί να εξαντλούν την μπαταρία σας καθώς εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Ρυθμίσεις. Εμφάνιση του μενού του Galaxy Watch με επισήμανση του εικονιδίου Ρυθμίσεις.

Βήμα 1. Σαρώστε προς τα επάνω στην κύρια οθόνη και πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

Εμφάνιση της οθόνης «Ρυθμίσεις» με επισήμανση του εικονιδίου «Μπαταρία». Εμφάνιση της οθόνης «Ρυθμίσεις» με επισήμανση του εικονιδίου «Μπαταρία».

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή «Μπαταρία».

Εμφάνιση της οθόνης «Εξοικονόμηση μπαταρίας» με επισήμανση του διακόπτη. Εμφάνιση της οθόνης «Εξοικονόμηση μπαταρίας» με επισήμανση του διακόπτη.

Βήμα 3. Επιλέξτε «Εξοικονόμηση μπαταρίας» πατώντας τον διακόπτη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας.

Να σημειωθεί ότι: Οι δυνατότητες του Galaxy Watch μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας