נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'. תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

תפריט מסייע

התפריט המסייע' נועד לאנשים עם שליטה מוטורית מוגבלת או ליקויים גופניים. על-ידי שימוש ב'תפריט מסייע' תוכל לקשר ללחצני החומרה ולכל חלקי המסך על-ידי הקשה או החלקה.

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.