תפריט עזרה בטלפון הנייד

נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

תפריט מסייע

התפריט המסייע' נועד לאנשים עם שליטה מוטורית מוגבלת או ליקויים גופניים. על-ידי שימוש ב'תפריט מסייע' תוכל לקשר ללחצני החומרה ולכל חלקי המסך על-ידי הקשה או החלקה.

מוצג התפריט של 'אינטראקציה ומיומנות'. התכונה 'תפריט מסייע' מופעלת. מוצג החלון המוקפץ של 'התפריט המסייע' עם הסמלים 'אחרונים', 'בית', 'חזור', 'מסך כבוי', 'עוצמת קול' ו'צילום מסך'.

לחיצה על מקשי ולחצני חומרה

התפריט המסייע' מאפשר לך לבצע את המשימות הבאות בלי להשתמש במקשי חומרה והלחצנים שעל המסך.

 • יישומים אחרונים

  הצגת 'יישומים אחרונים'

 • מסך הבית

  מעבר למסך הבית

 • חזור

  חזרה למסך הקודם

 • עוצמת קול

  שינוי עוצמת הקול וגישה לבקרות שמע אחרות

 • נעילה

  נעילת הטלפון

 • צילומי מסך

  ביצוע צילום מסך

 • אפשרויות טלפון

  כיבוי, הפעלה מחדש ומצב חירום

 • Bixby

  מעבר אל הבית של Bixby (הקשה) או שיחת Bixby (נגיעה והחזקה)

מוצג התפריט של 'אפשרויות תפריט מסייע'. סמלי יישומים של 'אחרונים', 'בית', 'חזור', 'מסך כבוי', 'עוצמת קול' ו'צילום מסך', '‏‫לוח הודעות‬', 'הגדל/הקטן באמצעות צביטה', '‏‫אפשרויות טלפון‬', 'סמן', 'שליטה במסך' ו'הגדרות תפריט' פעילים וניתן למחוק אותם. סמלי היישומים של 'בהירות', '‏‫סיבוב מסך‬', Bixby, וחלון 'זכוכית מגדלת' אינם פעילים וניתן להוסיף אותם.

גישה לכל חלקי המסך בקלות

תוכל לגשת בקלות לפריטים בכל חלק של המסך.

 • לוח הודעות

  פתיחה או סגירה של לוח ההודעות

 • סמן

  השתמש במשטח המגע הקטן והסמן כדי לגשת לכל חלק של המסך

 • בקרת מסך

  השתמש במשטח המגע העגול כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות או כדי לנווט בדפים

 • עוצמת קול

  הגברה או הפחתה של עוצמת הקול

 • הגדל/הקטן באמצעות צביטה

  הגדל/הקטן את התצוגה בהקשה אחת

 • הגדרות תפריט

  עבור להגדרות התפריט של 'התפריט המסייע'

 • בהירות

  שנה את בהירות המסך

 • סיבוב מסך

  שינוי אפשרויות כיוון המסך

 • חלון 'זכוכית מגדלת'

  פתיחה של חלון 'זכוכית מגדלת' בנשלט באמצעות משטח המגע

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.