תנאים כלליים - סמסונג

התנאים הכלליים שלהלן ("תנאי שימוש") הינם הסכם מחייב בינך לבין סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ ("סמסונג" או "אנו", "אותנו", "שלנו").


תנאי שימוש אלה חלים על הצעה ומכירה על ידי סאני תקשורת סלולרית בע"מ ("סאני") לך של כל המוצרים של סמסונג אשר זמינים ב-Samsung.com/il/ (ה"אתר").


נא להקפיד לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון שכן הם משליכים על הזכויות והאחריות המשפטית שלך. אם יש לך שאלות, הערות או חששות בנוגע לתנאי שימוש אלה, נא צור/צרי עמנו קשר בכתובת:


סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ. 514797851, מרח' אהרון ברט 22, פתח-תקווה

 1. הסכם


  תנאי שימוש אלה חולשים על הגישה שלך לאתר ועל השימוש בו. כל רכישות ו/או הצעות, של מוצרים שזמינים באתר, מהוות הסכם בינך לבין סאני בלבד, ולא עם סמסונג. בנוסף, בעצם ההסכמה לתנאי שימוש אלה, את/ה מסכימ/ה גם לאיסוף של מידע אישי באמצעות האתר בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של סמסונג, אשר זמינה ב https://www.samsung.com/il/info/privacy-notice/ :

  בהסכם זה, "סמסונג" פירושה, סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ

 2. תנאי שימוש
  1. בעצם השימוש באתר, ובכל פעם שאת/ה משתמש/ת באתר, את/ה מקבל/ת תנאי שימוש אלה ומסכימ/ה כי הם יחייבו אותך. אם אינך מסכימ/ה לתנאים אלה, אינך רשאי/ת להשתמש באתר או לבקר בו.

  2. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלבדי, לעדכן תנאי שימוש אלה בכל עת, מבלי לתת לך הודעה מוקדמת, על ידי פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. זו אחריותך לבדוק תנאי שימוש אלה באופן סדיר. אם תשתמש/י באתר לאחר ביצוע שינויים, בעצם כך תקבל/י את השינויים ותסכימ/י שתנאי השימוש המעודכנים יחייבו אותך.

  3. אם תבצע/י הזמנה באתר שלנו, יחייבו אותך תנאי השימוש כפי שהיו מפורסמים באתר במועד ביצוע ההזמנה. יראו את מועד ביצוע ההזמנה במועד שבו תשלימ/י את תהליך היציאה המקוון שלנו.

  4. את/ה רשאי/ת להשתמש באתר רק אם הגעת לגיל הבגירות המשפטית במקום מגוריך ויש לך כשרות משפטית להתקשר בהסכם כדין, ואת/ה רוכש/ת מוצרים עבור כתובת שנמצאת בגבולות מדינת ישראל בלבד. שימושך באתר חייב להיות בהתאם לכל הדינים החלים, ועליך מוטלת האחריות לקבוע האם השימוש שלך באתר חוקי.

 3. חשבונות משתמשים
  1. על מנת לגשת לאחדות מהתכונות של האתר, תוכל/י להשתמש בפרטי ההתחברות שלך לחשבון של סמסונג. אם אין לך חשבון של סמסונג, אפשר שתידרש/י להירשם על מנת לפתוח חשבון משתמש חדש של סמסונג ("חשבון של סמסונג"). לחלופין, תוכל/י להשתמש באתר כאורח.


   תנאי שימוש אלה נוספים לתנאים הכלליים לחשבון שירות של סמסונג הזמינים ב-https://account.samsung.com/membership/terms. התנאים הכלליים לחשבון שירות של סמסונג הם חלק בלתי-נפרד מתנאים אלה. במקרה של אי-עקביות או סתירה בין תנאי שימוש אלה לתנאים הכלליים לחשבון שירות של סמסונג, יגברו תנאי שימוש אלה.


   את/ה האחראי/ת הבלעדי לפעילות שתתרחש בחשבון המשתמש שלך ובאחריותך לשמור את הסיסמה לחשבונך מאובטחת.

  2. את/ה מסכימ/ה להודיע לסמסונג לאלתר על כל פגיעה באבטחה או שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלך. אנו לא נישא באחריות כלשהי להפסדים שייגרמו מגישה או שימוש לא מורשים בחשבונך.

 4. מדיניות משלוח
  1. סאני תספק מוצרים לכתובות משלוח תקפות בגבולות מדינת ישראל בלבד.

  2. סאני תספק את המוצרים שתרכוש/תרכשי לכתובת הספקה בישראל כפי שציינת בעת ביצוע הזמנתך. המוצר יימסר לך אישית, או לאיש קשר שתקבע/י, שהוא בן שמונה עשרה (18) שנים או יותר. זכות הקניין בכל מוצר שתרכוש/תרכשי תעבור אליך כאשר המוצר יסופק לכתובת ההספקה שציינת בהזמנתך והתשלום עבור מוצר זה הושלם. מלבד ככל שנאמר אחרת בתנאי שימוש אלה, את/ה מקבל/ת על עצמך את כל הסיכון לאובדן, גניבה או נזק למוצרים שנרכשו משעה שסופקו לכתובת ההספקה שצוינה בהזמנתך.

  3. אם לא תקבל/י את הזמנתך בתוך אומדן זמן ההספקה שפורט בהודעת הדוא"ל של אישור המשלוח, עליך להתקשר לסמסונג למספר 6963* בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00 ל-22:00, וביום שישי בין השעות 08:00 ל-13:00 או לכתובת https://www.samsung.com/il/info/contactus/#none .

  4. אם תסרב/י לקבל, או לא תקבל/י, מוצר שהזמנת, מלבד סירוב לקבל בשל נזק נראה לעין בידי המוביל, או בשל כל סיבה שפורטה במדיניות ההחזרות שלהלן, כל סיכון לאובדן, גניבה או נזק יעבור בכל זאת אליך, ומבלי להגביל כל זכויות או תרופות אחרות שלנו, אנו:


   א) נמשיך להיות זכאים לקבל את מלוא התשלום עבור המוצרים שנשלחו לכתובת האספקה שלך, לרבות עלויות המשלוח ששולמו; ו-


   ב) סאני רשאית לבצע את המשלוח בכל דרך שתמצא לנכון, ואת/ה תישא/י באחריות לכל עלויות נוספות שייגרמו בשל הסירוב לקבל או אי-קבלת המשלוח כאמור.

 5. מדיניות החזרות
  1. סאני פועלת בהתאם להוראות החוקיות החלות עליה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הגנת הצרכן"). במקרה של התנגשות בין ההוראות החוקיות (לרבות חוק הגנת הצרכן) לתנאי המדיניות שלהלן, יגברו הוראות החוק הרלוונטיות.

  2. את/ה רשאי/ת להחזיר כל מוצר שרכשת דרך האתר בתוך ארבעה עשר (14) יום, מהמאוחר מ: תאריך הספקת המוצר או קבלת הודעת דוא"ל על אישור ההזמנה, ובלבד שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא נזק. לא יתקבלו בקשות להחזרה לאחר תקופה של ארבעה עשר (14) יום (או ארבעה (4) חודשים, לפי העניין, בהתאם לסעיף 5.3).

  3. אם את/ה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, והעסקה היתה כרוכה בשיחה עם נציג של סאני או סמסונג, תוכל/י להגיש בקשה להחזיר את המוצר בתוך ארבעה (4) חודשים מתאריך קבלת המוצר או קבלת הודעת דוא"ל על אישור ההזמנה, המאוחר מהם.

  4. במקרה שתרצה/י לבטל את העסקה בשל: (i) פגם במוצר; (ii) פער בין המוצר לפרטים שנמסרו לך באתר או בהודעת האישור בדוא"ל; (iii) מסירת המוצר שלא בתאריך שנקבע להספקה או בשל הפרה אחרת מצדה של סאני - העסקה תבוטל, והמוצר, ככל שנמסר לך, ייאסף על ידי סאני על חשבונה מהכתובת שבה הוא נמסר לך, בתיאום אתך.

  5. במקרה של ביטול העסקה לא בשל הסיבות המפורטות בסעיף 5.4 לעיל - הרכישה תבוטל, והתשלום ששילמת בפועל יוחזר לך, בתוך 14 יום מתאריך קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, יהיה עליך להחזיר את המוצר שסופק לך לאחד המיקומים המפורטים בקישור הבא: https://www.samsungmobile.co.il/storelocator כשהוא חדש ובאריזתו המקורית.


   מובהר, כי במקרה של ביטול כאמור בסעיף 5.5 זה, סאני תהיה רשאית לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר המוחזר או 100 ש"ח, הנמוך מהם, מבלי לגרוע מזכויותיה של סאני לפי הדין החל.

  6. אם ברצונך להחזיר מוצר שהגיע עם פריט חינם או בהנחה במסגרת מבצע (לדוגמה, כרטיס זכרון בחינם ביחד עם טלפון), יש להחזיר את כל הפריטים ביחד.

  7. עם קבלת המוצר שלך, עליך לדאוג לבדיקת מצבו ביסודיות. אם תמצא/י שהמוצר ניזוק, זיהית חוסר או שנשלח אליך יותר משהזמנת ו/או את/ה חושד/ת שפריט מהטובין אבד, נא התקשר/י מיד לסמסונג למספר 6963* בימים ראשון עד חמישי, בין השעות
   08:00 ל-22:00, וביום שישי בין השעות 08:00 ל-13:00 או לכתובת https://www.samsung.com/il/info/contactus/#none. אם על אריזת הקרטון החיצונית של המוצר ניכר סימן לנזק (לדוגמה, שריטות, קרעים, כתמים וכו'), ניסיון פתיחה (לדוגמה, מוצר פתוח, חותמים שבורים, הדבקה חוזרת של סרט דביק וכו') או פגיעה, נא לציין שהמוצר ניזוק על גבי תעודת המשלוח ולסרב לקבל את המשלוח.

  8. אם יתעורר בך חשד, בעת קבלת המוצר שלך, כי אפשר שהמוצר ניזוק בעת המסירה, אך תחליט/י לקבלו בכל זאת; נא התקשר/י למספר 6963* בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00 ל-22:00, וביום שישי בין השעות 08:00 ל-13:00 או לכתובת https://www.samsung.com/il/info/contactus/#none ואנו נעשה את הסידורים לבדיקת המוצר שניזוק.

  9. כחלק מתהליך ההחזרה, ברצוננו להתייחס לחששותיך לפרטיותך. לפני שתחזיר/י מוצר כלשהו, אחריותך למחוק כל מידע סודי, קנייני או אישי, לרבות לנטרל את ה-Google ID שלך וכל חשבונות אחרים שקשורים למוצר, ולמחוק את כל התוכן והנתונים המאוחסנים במוצר. אם המוצר שרכשת הוא טלפון, נא להסיר מהמוצר את המידע האישי שלך, לפני שתחזיר/י אותו, באופן הבא:


   א) לכ/י לתפריט 'הגדרות'

   ב) בחר/י 'ניהול כללי'

   ג) בחר/י 'אפס'

   ד) בחר/י 'אפס לנתוני יצרן'

   ה) בחר/י 'אפס את המכשיר (המכשיר מצריך דפוס או מספר ייחודי מזהה של משתמש הקצה)

   ו) בחר/י 'מחק הכל'

   נא ודא/י ביצוע שמירה של המידע שלך לפני 'ניקוי' המכשיר. בכפוף לדין החל, סמסונג או סאני לא יישאו באחריות כלשהי לכל אובדן, גילוי או נזק לכל נתונים או תוכן שאוחסנו במוצר, וסמסונג או סאני לא יהיו אחראיות בדרך כלשהי להחזיר לך כל תוכן או נתונים שאוחסנו במוצר.

  10. לספקי שירותים אלחוטיים שונים יש מדיניות שונה במקרה של ביטול שירותיהם. את/ה אחראי/ת לבדך לכל דמי שירות שכרוכים במוצר שלך. סמסונג או סאני לא יהיו אחראיות, בדרך כלשהי לכל סכומים, שכר, או חיובים מכל סוג (לרבות חיובי סיום) בקשר לספק השירותים האלחוטיים שלך. את/ה אחראי/ת להתקשר לספק השירותים האלחוטיים שלך בכדי לקבל מידע על מדיניותו.

 6. המוצרים כפופים לתנאים נוספים


  רכישת מוצר כלשהו של סמסונג כפופה לתנאים נוספים שאפשר למצוא בכתובת: https://www.samsungmobile.co.il/pub/media/
  wysiwyg/file_1.pdf האחריות המוגבלת של היצרן שחלה על המוצר שלך תתלווה למוצר שלך מעם הספקתו.

 7. מצגים והתחייבויות
  1. מעצם הגישה לאתר והשימוש בו, את/ה יוצר/ת מצג ומתחייב/ת ש:

   • הנך בגיר/ה במקום מגוריך ויש לך כשרות משפטית להתקשר בתנאי שימוש אלה;

   • כל המידע שסיפקת באמצעות האתר אמיתי, מדויק ומלא;

   • אינך רוכש את המוצרים לטובת סחר במוצר.

   • הסכמת לאיסוף, שימוש וגילוי של המידע האישי שמסרת דרך האתר בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות שלנו.

 8. הצעה, קיבול וביצוע הזמנה


  המוצרים והשירותים המפורסמים, רשומים או מתוארים באתר הם הזמנה כלפיך להציע לסאני לרכוש ממנה מוצרים ושירותים אלה. את/ה תיחשב/י כמי שהציע/ה לסאני לרכוש ממנה את המוצרים או השירותים הנזכרים בהזמנה שלך, עם העברת ההזמנה אלינו באמצעות תהליך היציאה המקוון.

 9. בעלות באתר
  1. סמסונג היא בעלים או בעלת רישיון בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן, לרבות מבלי להגביל, זכויות יוצרים וזכויות בסימני מסחר, מידע, תסריטים, סמלים, הצגה, סידור, וידיאו ואודיו, גרפיקה ומרכיבים גרפיים באתר (ה"תוכן"). שימושך באתר אינו מקנה לך בעלות או זכויות או אינטרסים אחרים כלשהם באתר או בתוכן או כלפיהם. האתר והתוכן מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים, ישראליים ובינלאומיים.

  2. את/ה מסכימ/ה לא לקשר, להזכיר, להשתמש, לשעתק, לפרסם מחדש, או להפיץ מחדש כל תוכן שנכלל באיזה מסמלינו, סמלילינו או סימני המסחר שלנו ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב.

 10. סימני מסחר


  דבר מהמופיע באתר או בתנאי שימוש אלה אינו מעניק לך זכות להשתמש בשמות, עיצובים, סימני מסחר או סמלילים המופיעים באתר (ה"סימנים"). הסימנים הם סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים וסמלילים, רשומים או לא רשומים, שבבעלות או ברישיון בידי סאני או סמסונג. כל שימוש, הכפלה, פרסום, שינוי או הפצה של הסימנים על ידך - אסורים.

 11. קישורים


  אפשר שהאתר יספק קישורים ואזכורים לאתרים אחרים שהם בבעלות והפעלה של צדדים שלישיים. איננו נותנים חסות או מאמצים כל מידע, מוצרים, טובין או שירותים הנכללים או מוצעים באמצעות אתר מקושר כלשהו. אתרים של צדדים שלישיים כאמור אינם מתוחזקים, מופעלים או נשלטים על ידי סמסונג או סאני, ואיננו מציגים כל מצג או מתחייבים בנוגע לאתרים מקושרים אלה. את/ה נוטל/ת את האחריות הבלעדית לכל גישה ל, או שימוש באתרים של צדדים שלישיים אלה ובתוכנם.

 12. שגיאות, זמינות מוצרים, מידע על תמחור והזמנות
  1. אנו חותרים לכך שהמידע באתרנו יהיה עדכני ומדויק. עם זאת, בשל תנאי שוק משתנים ותחרות, טעויות דפוס, השמטות או שגיאות אחרות המתרחשות מעת לעת, לרבות, בין השאר, מחירים ו/או מפרטי מוצרים לא נכונים. סאני או סמסונג אינן ערבות לכך שהמוצרים והשירותים המתפרסמים באתר האינטרנט יהיו זמינים בעת הצפייה בהם באתר, בעת ביקור באתר קמעונאי פיסי, או לאחר מכן.

  2. אנו חותרים לספק ללקוחותינו פתרון נוח לצורכי הקנייה שלהם. עם זאת, איננו מתחייבים שהתוכן באתר, לרבות, בין השאר, תיאורי מוצרים, מחירים או תמונות יהיו מדויקים או מלאים.

  3. אנו שומרים על הזכות לבטל כל הצעה מוצהרת באתר שלנו ולתקן כל השמטה, שגיאה או אי-דיוק, לרבות לאחר ביצוע הזמנה מקוונת, בין אם ההזמנה המקוונת אושרה, או התשלום שלך עובד, ובין אם לא, כפי שמותר לפי דין.

 13. שינויים בתוכן האתר, הצעות או הזמנות
  1. סאני וסמסונג שומרות בכל עת על הזכות:


   א) לתקן כל שגיאה, אי-דיוק או השמטה בתוכן האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת או אחריות כלפיך או כלפי אדם אחר;

   ב) לשנות בכל עת את המוצרים והשירותים המפורסמים או זמינים למכירה באתר, את המחירים, השכר, החיובים ומפרטי המוצרים והשירותים הללו, כל הצעות לקידום מכירות וכל תוכן אחר באתר, ללא הודעה או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר;

   ג) להגביל כמויות שזמינות למכירה או נמכרו; ו-

   ד) לדחות, לתקן, לבטל או לסיים כל הזמנה, לרבות הזמנות שהתקבלו, מכל סיבה, לרבות בין השאר:

   i) אם המוצר או השירות אינם זמינים;

   ii) אם לא נקבל אישור על התשלום שלך מספק שירותי התשלום הנוגע בדבר;

   iii) אם נפלו שגיאה, אי-דיוק או השמטה במחיר או תיאור המוצר או השירות; או

   iv) אם יתברר או יתעורר חשד כי הרכישה באתר נעשית לטובת סחר במוצרים; או

 14. קידום מכירות


  את/ה מבינ/ה ומסכימ/ה שכל הצעות של קידום מכירות, כמפורט באתר ובפרסומים, הן הצעות מוגבלות בזמן, עשויות להשתנות בכל עת, וכפופות לתנאים נוספים כפי שיוכרזו מעת לעת.

 15. דיוק המידע


  באחריותך להבטיח שכל מידע שאת/ה מוסר/ת באמצעות האתר הוא מדויק, מלא ומעודכן, לרבות מידע הנדרש כדי לפתוח חשבון משתמש, מידע לתשלום (כרטיס אשראי), מידע ליצירת קשר וכל המידע על עסקאות. רק את/ה אחראי/ת לכל אובדן, נזק, עלות או הוצאה שאת/ה או כל אדם אחר יישאו בהם בשל מתן מידע שקרי, לא נכון, מטעה או לא מלא על ידך.

 16. מידע אישי
  1. סמסונג אוספת, משתמשת ומגלה מידע אישי על לקוחותיה בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות שלה, שסמסונג עשויה לתקן או לשנות מבלי להודיע לך, בכל עת, לפי שיקול דעתה. בעצם קבלת תנאי שימוש אלה, ובכל פעם שאת/ה משתמש/ת באתר, את/ה מסכימ/ה לאיסוף, שימוש וגילוי המידע האישי שלך בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של סמסונג.

  2. כמו כן את/ה מאשר/ת ומסכימ/ה עם סמסונג/סאני שאת/ה מסכימ/ה לאיסוף, שימוש וגילוי המידע האישי שלך, לרבות, אך לא רק, שמך, כתובתך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כרטיס אשראי ומידע כספי אחר ("מידע אישי") שנאסף אודותיך באמצעות האתר בקשר לרכישתך או לביצוע הזמנה של מוצר כלשהו ("רכישה") ולגילוי המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אשר עשויים לאסוף, להשתמש ולגלות עוד את המידע האישי שלך על מנת לאפשר לסאני ולסמסונג, ולכל צדדים שלישיים המספקים שירותי הגשמה נלווים שסמסונג תקבע כי הם נחוצים להגשמת הרכישה, לטפל בעניינים שלאחר הרכישה, לרבות תיקונים והחזרות. האמור לעיל כולל, ללא הגבלה, איסוף וגילוי של מידע אישי לסמסונג, צדדים שלישיים שהם ספקי שירותי תשלום וספקי שירותי משלוח שסמסונג משתמשת בהם כדי לספק את המוצר (ביחד - "צדדים שלישיים מורשים") ולשימוש במידע האישי על ידי הצדדים השלישיים המורשים בכדי: (א) לעבד את הרכישה ואת התשלום עבורה, (ב) לחייב ולגבות כסף שחייבים בקשר לרכישה, (ג) לספק לך את המוצר, (ד) לעמוד אתך בקשר ישיר או עקיף בנוגע לרכישה שלך ולידע אותך על מוצרים ושירותים אחרים שזמינים או יהיו זמינים בעתיד, (ה) לספק לך שירות לקוחות יעיל, לרבות, בין השאר, פתרון בעיות או שירותי אחריות ולבקש משוב על שירותים אלה, (ו) לשלם מיסים חלים, ו-(ז) למלא דרישות חוק ואסדרה (להלן, ביחד - ה"מטרות"). בעצם מסירת מידע אישי שלך את/ה מסכימ/ה לכך שהצדדים השלישיים המורשים יסתמכו על ההסכמות שניתנו כאן למטרות. את/ה מאשר/ת ומסכימ/ה שאפשר יהיה לאחסן את המידע האישי שלך מחוץ לגבולות ישראל. בעצם מסירת מידע אישי שלך את/ה מסכימ/ה לכך שהצדדים השלישיים המורשים יסתמכו על ההסכמות שניתנו כאן.

 17. אחריות
  1. הגישה שלך לאתר זה והשימוש בו הם על סיכונך. האתר והתוכן מסופקים "כמות שהם" ו"כפי זמינותם" ללא כל מצגים, התחייבויות או תנאים מכל סוג, במפורש או מכללא, ולרבות, מבלי להגביל, מצגים, התחייבויות או תנאים מכללא ל, או בקשר לדיוק, נגישות, התאמה למטרה מסוימת, איכות-מסחרית, ביצוע או עמידות, וסמסונג וסאני מתנערות מכל מצג, התחייבות או תנאי כאלה במידה המלאה ביותר שהדין מתיר.


   את/ה מאשר/ת בזאת שבנוגע לרכישה של מוצר באמצעות האתר, התקשרת בהסכם מחייב עם סאני ולא עם סמסונג, ושכל תשלום שמתבצע לפי הסכם זה משולם ישירות לסאני. את/ה משחרר/ת בזאת את סאני מכל אחריות ו/או מחלוקת משפטית שנובעת מעסקת הרכישה, ומלבד ככל שנאמר במפורש בהסכם זה, סמסונג מתנערת מכל אחריות, ואינה מתחייבת, מאמצת, ערבה, או מאמתת כל מידע ו/או תוכן שסאני מביאה אל האתר.

  2. סמסונג או סאני אינן יוצרות מצג שהאתר או התוכן הנכלל בו יהיו ללא הפרעה או חופשיים משגיאות, שפגמים יתוקנו, או שאתר זה או השרת שמאפשר את זמינותו, יהיו חופשיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

  3. הדין ברשויות ריבוניות מסוימות אינו מאפשר חריגים או הגבלות מסוימים לאחריות או ביחס לנזקים מסוימים. אם דינים אלה חלים עליך, אזי החריגים או ההגבלות הבאים, כולם או מקצתם, אפשר שלא יחולו עליך, ושיהיו לך זכויות נוספות. סאני וסמסונג, ועובדיהן, שלוחיהן, נושאי המשרה והדירקטורים שלהן, בהתאמה, לא יישאו באחריות לכל נזקים ישירים, עקיפים, אגביים, עונשיים, תוצאתיים, מיוחדים, לדוגמה, או אחרים, לרבות מבלי להגביל, אובדן של הכנסות או רווח, כאב וסבל, מצוקה רגשית או נזקים דומים, או נזקים הנובעים מכל (1) טעויות או השמטות בתוכן, (2) גישה או שימוש לא מורשים בשרתינו ו/או בחשבונך ו/או בכל המידע האישי ו/או הכספי המאוחסנים בהם, (3) כל הפרעה או שיבוש של שידור אל האתר שלנו או ממנו, או (4) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאנים וכו', אשר יועברו אל או דרך האתר שלנו על ידי צד שלישי כלשהו. הגבלת אחריות זו חלה ללא קשר לתורה המשפטית אשר מצמיחה את הנזק (לרבות טענות לרשלנות או רשלנות רבתי), ואפילו אם סאני וסמסונג יודעו על אפשרות נזקים אלה. הגבלת האחריות שלעיל תחול במידה המלאה ביותר המותרת על פי דין ברשות הריבונית הרלוונטית.

 18. סיום
  1. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, לשנות, להפסיק, לעדכן, להגביל, להשעות או לסיים את האתר או כל חלק ממנו, בכל עת, ללא התראה או אחריות, כלפיך או כלפי אדם אחר כלשהו. כמו כן אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, ומכל סיבה, לסיים תנאי שימוש אלה או את רשותך לגשת לאתר ולהשתמש בו ללא כל הודעה או אחריות כלפיך או כלפי אדם אחר כלשהו.

  2. אם רשותך להשתמש באתר תובא לידי סיום מכל סיבה, התנאים הנותרים של תנאי שימוש אלה יישארו במלוא הכח והתוקף. סיום תנאי שימוש אלה או ביטול זכויותיך להשתמש באתר לא ישפיעו על אכיפות כל הסכם אחר בינך לבין סאני ו/או סמסונג.

 19. הוראות כלליות
  1. תנאי שימוש אלה אינם מחליפים אלא מוסיפים על כל הסכם אחר שאפשר שקיים בינך לבין סאני ו/או סמסונג.

  2. את/ה מאשר/ת ומסכימ/ה שהמוצרים, הטובין והשירותים שנרכשו או נתקבלו באמצעות האתר, כפופים לתנאים נוספים לרבות, מבלי להגביל, תנאים בנוגע לתשלום של סכומים מגיעים, מחיר רכישה, שכר ומיסים ואת/ה מסכימ/ה לקיים את כל התנאים הללו.

  3. חוסר תוקף או אי-אכיפות של הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיעו על התוקף או האכיפות של כל הוראה אחרת. במקרה שייקבע שהוראה כלשהי אינה תקפה, או אינה אכיפה או חוקית מסיבות אחרות, תנאי שימוש אלה ימשיכו, מלבד זאת, בתוקפם ויתפרשו לפי תנאיהם, כאילו ההוראה הלא תקפה או הלא חוקית אינה נכללת בהם.

  4. עיכוב, השמטה או מחדל של סאני ו/או סמסונג לממש את זכויותיהן, כוחותיהן או תרופותיהן לפי תנאי שימוש אלה אינם מהווים ויתור של סאני ו/או סמסונג על זכויות, כוחות או תרופות אלה.

  5. במידה המלאה ביותר המותרת לפי הדין החל, על כל הנושאים והסוגיות בקשר לפרשנות, תוקף, קביעת המשמעות והאכיפות של תנאי שימוש אלה או כל עניין שנוגע אליהם ועל פירושם יחול הדין הישראלי כפי שהוא חל בישראל, מבלי לתת תוקף לכללי ברירת דין או מתקל דינים או להוראות שיגרמו לתחולת הדין של רשות ריבונית אחרת. הצדדים מסכימים בזאת לסמכות שיפוט ייחודית עניינית ומקומית של בתי המשפט בתל אביב, ישראל, בכל תביעה לאכיפת (או שנוגעת באופן אחר) תנאי שימוש אלה או השימוש באתר.

  6. אינך רשאי/ת להמחות תנאי שימוש אלה או כל זכויות או להאציל כל התחייבות לפי תנאי שימוש אלה.

  7. בכפוף לכל הסכם אחר שהתקשרת בו אתנו, תנאי שימוש אלה וכל הודעות או הצהרות אחרות שפורסמו באתר ממצים את מלוא ההסכם ביננו בנוגע לשימוש באתר, לרבות בתוכן. תנאי שימוש אלה גוברים על כל תקשורות והצעות, קודמות או בו-זמניות, אלקטרוניות, בכתב או בעל פה, בינך לסאני ו/או סמסונג בנוגע לאתר ולתוכן.