Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you

חדשות והודעות חשובות

אירועים, השקות, עדכונים ועוד
אירועים, השקות, עדכונים ועוד
סינון סינון

סינון

סוג

קטגוריה

 • חדשות תמיכה
  הודעה בדבר אישור הסכם פשרה
  לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 2006- )להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"(
  מכשירים ניידים
  Oct 18, 2020
 • התראת תמיכה
  הרכבת אוזניות Galaxy Buds
  הרכבת אוזניות Galaxy Buds
  מכשירים ניידים
  Jun 13, 2021
 • התראת תמיכה
  הודעה בנוגע ל Galaxy Note 7
  2016.09.05
  מכשירים ניידים
  Sep 18, 2020
 • חדשות תמיכה
  ענידת Galaxy Watch/Fit
  טיפים שימושיים לענידה נכונה של Galaxy Watch / Fit
  מכשירים ניידים
  Aug 03, 2020
 • חדשות תמיכה
  העדכונים האחרונים בנוגע לוירוס הקורונה (COVID-19) עבור קהל לקוחותינו
  העדכונים האחרונים בנוגע לוירוס הקורונה (COVID-19) עבור קהל לקוחותינו
  מכשירים ניידים/מצלמות/מצלמות וידאו/טלוויזיה/אלקטרוניקה בידורית/IT מוצרי/מוצרי חשמל ביתיים/אחסון
  Apr 01, 2020
 • התראת תמיכה
  הודעה על הפסקת אספקת השירותים המשולבים של SNS
  הודעה על הפסקת אספקת השירותים המשולבים של SNS
  מכשירים ניידים
  Aug 20, 2018
 • התראת תמיכה
  הודעה על פעילות תחזוקת אתר
  בתאריך 04.03.2018 בין השעות 03:30 – 02:00 בלילה תהיה תחזוקת מערכות כדי לשפר את יציבות המערכת.
  מכשירים ניידים/מצלמות/מצלמות וידאו/טלוויזיה/אלקטרוניקה בידורית/IT מוצרי/מוצרי חשמל ביתיים/אחסון
  Feb 20, 2018
 • התראת תמיכה
  הודעה על עדכון קושחה למעבדי אינטל במכשרי טאבלטים ומחשבים ניידים
  הודעה על עדכון קושחה
  מכשירים ניידים
  Feb 04, 2018
 • חדשות תמיכה
  מידע על תיקונים חיצוניים שמסופקים על ידי שותפי שירות של Samsung
  מכשירים ניידים
  Jan 01, 2018
 • התראת תמיכה
  הודעה בדבר העברת הפעילות העסקית בתחום המדפסות ל-HP.
  הודעה בדבר העברת הפעילות העסקית בתחום המדפסות ל-HP.
  IT מוצרי
  Nov 30, 2017
 • התראת תמיכה
  החזרת מכשירי Note7 (נוט7)
  החזרת מכשירי Note7 (נוט7)
  מכשירים ניידים
  Aug 02, 2017
 • התראת תמיכה
  אמצעי זהירות בעת טעינת הטלפון החכם
  אמצעי זהירות בעת טעינת הטלפון החכם
  מכשירים ניידים
  May 02, 2017