Smart Switch


דרך בטוחה ומאובטחת להעברת התוכן שלך למכשיר Galaxy


בעת המעבר למכשיר Galaxy, אינך צורך להיפרד מהתוכן הקודם שלך. תמשיך ליהנות מהתוכן בו השתמשת בעבר, התמונות, ההגדרות והיסטוריית השיחות שלך, במכשיר ה-Galaxy החדש שלך.

העברת נתונים במהירות ובקלות מהמכשיר הישן שלך Galaxy חדשה, מיוצג על ידי זוג קטנועים התקרבות משמאל לימין, אחד ממוסגר על ידי הלוח המדומה של מכשיר ישן ועוד ממוסגר על ידי הצורה של מכשיר Galaxy חדש. בין שני כלי הרכב הוא אפקט תנועה מטושטש, המציין מהירות.

קל להעביר רגעים מאושרים


עבור אל מכשיר Galaxy חדש – ביחד עם התוכן שאותו צברת במשך הזמן. שמור את כל התמונות, האירועים בלוח השנה, ההתראות ואפילו היסטוריית השיחות. הפכנו את תהליך המעבר לקל ככל האפשר כדי לאפשר לך להשתמש מיד במכשיר החדש.

ממשק Smart Switch מדומה במכשיר Galaxy. ניתן לבחור קטגוריות שונות של תוכן או שלא נבחר להעברה. המופיעים על המסך הם שיחות ואנשי קשר, הודעות, אפליקציות, מסך הבית, הגדרות, תמונות וסרטוני וידאו.

Smart Switch עובד בהרמוניה עם המכשיר הקודם שלך


Smart Switch מאפשר לעבור בקלות למכשיר Galaxy מ-OS אחרת. האפליקציה עובדת עם מכשירים רבים, מה שמאפשר לכולם לשדרג למכשיר Galaxy באופן חלק.

בצד שמאל, איור של טלפון חכם מציג את סמל הטעינה. חצים מכוונים למכשיר Galaxy החדש בצד ימין מצביעים על כך שהנתונים מועברים. הממשק של מכשיר Galaxy מציג Smart Switch העתקת נתונים מהמכשיר הישן, עם ההתקדמות המצוינת באחוזים ודקות שנותרו.

דרכי חיבור נוספות


העברה, גיבוי או שחזור - בחר את הדרך המתאימה לך ביותר. חבר בין מכשירים או השתמש בקובץ גיבוי מהתקן אחסון חיצוני.

העבר נתונים באופן אלחוטי ממכשיר ישן לגGalaxy חדשה.

העברה אלחוטית

חבר מכשיר ישן לגGalaxy חדשה באמצעות כבל USB.

חיבור באמצעות כבל USB

שחזר נתונים למכשיר Galaxy מהמחשב האישי שלך.

שחזור מהמחשב האישי שלך

שחזור נתונים למכשיר Galaxy מכרטיס SD.

שחזור מכרטיס SD

העברת הנתונים שלך במספר שלבים פשוטים


Smart Switch הופך את תהליך ההעברה לקל. פשוט הפעל את האפליקציה כדי ליהנות מתהליך העברה יסודי ומאובטח עם הוראות מפורטות.

※ קבל מידע מפורט לגבי השימוש ב-Smart Switch Mobile.