מדיניות פרטיות של פלטפורמת המסחר האלקטרוני של Samsung.com


Samsung Electronics Co. Ltd. , ביחד עם הגופים הקשורים והקרובים אלינו )להלן, ביחד -"סמסונג", "אנו", "אותנו" או "שלנו"( מכבדת את חששך לפרטיות.

הודעת פרטיות זו )"הודעת פרטיות"( מספקת מידע על האופן שבו סמסונג אוספת, משתמשת, מגלה, מעבירה ומאחסנת את המידע שלך )לרבות מידע אישי( בקשר לפלטפורמת המסחר האלקטרוני )לרבות, גילוי למקבלים חוץ-גבוליים במקומות שפורטו בהודעת פרטיות זו(. היא אינה חלה על מידע שנאסף על ידי יישומונים, אתרי אינטרנט או שירותים אחרים שסמסונג מספקת.

הודעת פרטיות זו באה להוסיף על מדיניות הפרטיות של סמסונג )שאפשר למצוא בקישור https://www.samsung.com/il/info/privacy/ (. במקרה של אי-עקביות או סתירה בין תנאי הודעת פרטיות זו לבין מדיניות הפרטיות של סמסונג, גוברים תנאי הודעת פרטיות זו.

סמסונג מודעת לחשיבותה של הפרטיות ללקוחותינו. ברצוננו להבטיח שאת/ה מבינ/ה כיצד אנו אוספים את המידע האישי שלך ומשתמשים בו. הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד אנו אוספים מידע אישי שלך ב- Samsung.com , ומשתמשים בו, באופן שמאפשר לנו לספק פלטפורמת מכירות מקוונת זו )"פלטפורמת מסחר אלקטרוני"( ולאפשר לך לדפדף ולרכוש מוצרים של סמסונג )"מוצר/ים"(. גופים שונים של סמסונג, בקבוצת החברות של סמסונג, יאספו ויעבדו נתונים אישיים שלך למטרות שונות, סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ. 514797851 , מרח' אהרון ברט 22 , פתח-תקווה, ישראל

אם תחליט/י להשתמש בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלנו, הנתונים האישיים שלך יעובדו על ידי חברות שותפות שמסייעות לנו בהפעלת שירותים אלה. מסמכי מדיניות הפרטיות של חברות אלה יועמדו לרשותך בנקודה שבה הנתונים האישיים שלך יסופקו להן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר עוד, שככל שתרכוש/תרכשי מוצרים כלשהם באמצעות פלטפורמת המסחר האלקטרוני של סמסונג, תוכפפ/י גם לתנאי מדיניות הפרטיות של מפעיל החנות האלקטרונית.

בעצם השימוש בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלנו, תיחשב/י כמי שהסכימ/ה לתנאי הודעת פרטיות זו ולתנאי מדיניות הפרטיות של סמסונג, וכמי שהסכימ/ה לנוהגי האיסוף, השימוש, הגילוי, ההעברה והאחסון של המידע )לרבות מידע אישי( כמתואר בהודעת פרטיות זו.

איזה מידע אנו אוספים?
סמסונג אוספת את המידע האישי שלך במגוון דרכים.
מידע שסיפקת באופן ישיר
אנו אוספים ממך מידע בעת שימושך בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלנו. לדוגמה:

• כשאת/ה מתחבר/ת לפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלנו באמצעות חשבון של סמסונג, נקבל גישה למידע מחשבונך, כגון שמך או כתובת הדוא"ל שלך. אם הזמנת מאתנו מוצר, אנו נאסוף את פרטי הרכישה שלך ונבקש את שמך, כתובתך, מידע ליצירת קשר ומידע להספקת המשלוח ושיטת תשלום על מנת לעבד את הזמנתך.
• על מנת להשיב לפנייתך לשירות הלקוחות, יהיה עלינו לאסוף מידע כדי לאמת את זהותך ואת המוצר אודותיו שאלת.
• בעת יצירת הקשר שלך עם אנשי שירות הלקוחות שלנו, התקשורת שלך תועבר במערכותינו.

מידע על השימוש שלך בפלטפורמת המסחר האלקטרוני.
בנוסף למידע שאת/ה מספק/ת, אנו אוספים מידע על השימוש שלך בפלטפורמת המסחר האלקטרוני. אנו נאסוף:

 מידע על המוצר שרכשת - דגם חומרה, מספר IMEI , מספר סידורי.
 מידע על המכשיר - כתובת IP , עוגיות, משואות.
 מידע על התחברות - כל מידע שמאוחסן בעוגיות שאנו מניחים במכשיר שלך.
 מידע אחר אודות השימוש שלך בפלטפורמת המסחר האלקטרוני, לרבות כיצד את/ה מגיב/ה לתוכן המוצע בפלטפורמה.

ניתוח של צדדים שלישיים
באמצעות שירותים מסוימים, אנו עשויים לאסוף מידע אישי על הפעילות המקוונת שלך באתרים ובמכשירים מחוברים על פני זמן ובאתרים, מכשירים, יישומונים ותכונות ושירותים מקוונים אחרים של צדדים שלישיים. אנו עשויים להשתמש בשירותי ניתוח של צדדים שלישיים לגבי השירותים, כגון Google Analytics . ספקי השירותים שמנהלים שירותי ניתוח אלה מסייעים לנו לנתח את השימוש שלך בשירותים ולשפר אותם. את המידע שאנו משיגים אנו עשויים לגלות או לאסוף ישירות באמצעות ספקים אלה וצדדים שלישיים רלוונטיים אחרים שמשתמשים במידע, למשל, על מנת להעריך את השימוש בשירותים, לסייע לנהל את השירותים ולאבחן קשיים טכניים רלוונטיים. על מנת ללמוד עוד על Google Analytics , נא בקר/י בכתובות: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html و https://www.google.com/policies/privacy/partners

האפשרויות העומדות בפניך
באפשרותך לבחור לא לספק לנו סוגים מסוימים של מידע, כגון המידע שמבוקש במסגרת רישום חשבון של סמסונג. במקרים מסוימים, הדבר עלול להגביל את יכולתך להשתמש באחדים מהשירותים. נעשה את מיטב מאמצינו להסביר מגבלות אלה כשנבקש את המידע שלך כדי שתוכל/י להחליט החלטה מושכלת. את/ה מאשר/ת בזאת שכל מידע אישי לפי מדיניות פרטיות זו מסופק מרצונך החופשי.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?
אנו נשתמש במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:
• לספק לך שירותים, לרבות הזדמנות להתקשר בהסכם מכר עם מפעיל החנות המקוונת של סמסונג, וכן אפשרויות לבצע עסקת החלפה של מכשיר ישן בחדש, לרכוש ביטוח או לקבל אשראי לרכישה;
• לספק תוכן מותאם ולספק שירות מותאם אישית על בסיס פעילותך בעבר בפלטפורמת המסחר האלקטרוני;
• לספק פרסום מותאם אישית, קידומי מכירות והצעות באתר שלנו, באתרים של צדדים שלישיים ובפלטפורמות מקוונות )לדוגמה, אתר ברשת חברתית(, אם לדעתנו עשוי להיות לך עניין בפרסום זה;
• לספק קידומי מכירות והצעות בדרך של תקשורת שיווקית ישירה )לרבות במסרוני sms , דוא"ל והודעות בדחיפה(, ובמקרה זה, באפשרותך לבחור לא-לקבל תקשורות כאלה באמצעות הכתובת שמופיעה בסעיף 'יצירת קשר עמנו' להלן;
• לנתח את המוצרים והשירותים שלנו על מנת לסייע לנו להבין טוב יותר את לקוחותינו כדי להציע את המסרים, השירותים והחוויה הרלוונטיים לך ביותר;
• לבקש את דעתך על מוצרינו ושירותינו ולבצע סקרי לקוחות, בהסכמתך הנפרדת, אם הסכמה כזו נדרשת;
• למלא אחר הוראות החוק והליכים משפטיים; ו-
• להגן על הזכויות, הרכוש, או הבטיחות של סמסונג, או של צדדים קשורים, שותפים עסקיים או לקוחות שלנו.

אנו משתמשים ומצרפים מידע שאנו אוספים אודותיך מפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלנו, מכשירים, או בדרכים חוקיות אחרות על מנת לספק לך חוויה טובה יותר. לדוגמה, תוכל/י להשתמש בפרטי החשבון של סמסונג שלך לא רק בפלטפורמת המסחר האלקטרוני, אלא גם בשירותים אחרים שנעזרים בחשבון של סמסונג. כמו כן, אנו משתמשים במידע שאת/ה מספק/ת ישירות, או באמצעות מקורות אחרים, כפי שתואר לעיל, על מנת לספק תוכן שייתכן שתרצה/י בו או שהתאמת לטעמך האישי המיוחד. לפעמים יש בחירות שנוגעות למידע שלך. נא בדוק/בדקי בסעיף "מהן זכויותיך?" כדי ללמוד עוד.

עם מי אנו משתפים את המידע שלך?
אנו נגלה את המידע שלך בתוך העסק שלנו, אך רק למי שזקוק לו על מנת להמשיך לספק לך שירותים או להשיב על בקשה שלך.
נגלה את המידע שלך גם לגופים הבאים, רק ככל שנחוץ לביצוע השירותים שלנו:
• צדדים קשורים. חברות אחרות בקבוצת החברות של סמסונג אלקטרוניקה שבשליטתנו או בבעלותנו, לרבות חברות שמחוץ למדינת מגוריך.
• שותפים עסקיים. שותפים שאנו עובדים עמם על מנת לספק לך את השירותים שביקשת או בחרת לרכוש, לרבות מפעיל חנות המסחר האלקטרוני. שותפים כאלה יכולים להימצא מחוץ למדינת מגוריך. שותפים עסקיים אלה שולטים ב, ומנהלים את המידע האישי שלך, לרבות השותף שמספק את חלופת ההחלפה של מכשיר ישן בחדש. יש להם מדיניות פרטיות משלהם, בה הם מסבירים כיצד הם משתמשים בנתונים האישיים שלך.
• ספקי שירותים. חברות שנבחרו בקפידה שמספקות שירותים, לנו או מטעמנו, כגון חברות שמסייעות לנו בתיקונים, מוקדי קשר עם לקוחות, פעילויות של דאגה ללקוחות, שירותים פיננסיים, פרסום, לרבות פרסום מותאם באתר שלנו, באתרים של צדדים שלישיים או בפלטפורמות מקוונות, מבצעי סקרי שביעות רצון של לקוחות, שירותי חיוב, או ששולחים הודעות דוא"ל מטעמנו. ספקים אלה יכולים להימצא מחוץ למדינת מגוריך וגם הם מחויבים להגן על המידע שלך.
• צדדים אחרים, כשיש דרישה חוקית לכך או כשהדבר נחוץ על מנת לסייע להגן על השירותים שלנו. יתכנו מקרים בהם אנו מגלים את המידע שלך לצדדים אחרים. לדוגמה, כשהכרחי לפי חוק והליך משפטי, או לפי צו אחר של בית משפט או רשויות ממשלתיות לגלות מידע שלך. הם עשויים לבקש מאתנו מידע שלך גם לצורך אכיפת חוק, ביטחון לאומי, מלחמה בטרור או עניינים אחרים שיש להם זיקה לביטחון הציבור.
• צדדים אחרים בקשר לעסקאות תאגידיות. אנו עשויים לגלות את המידע שלך לצד שלישי כחלק ממיזוג או העברה, רכישה או מכירה, או במקרה של פשיטת רגל.

כיצד אנו מאבטחים המידע שלך?
אנו מתייחסים ברצינות להגנה על נתונים. הנהגנו אמצעים פיסיים וטכניים על מנת להגן על המידע שאנו אוספים. אולם, יש לשים לב, שלמרות שאנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת להגן על המידע שלך, אף אתר, העברה באינטרנט, מערכת מחשב, או חיבור אלחוטי אינם מאובטחים לחלוטין.

לאן אנו שולחים את הנתונים שלך?
שימושך בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלנו יהיה כרוך בהעברה, אחסון ועיבוד של המידע האישי שלך בתוך ומחוץ למדינת מגוריך בהתאם למדיניות זו. בפרט, המידע האישי שלך יועבר לרפובליקה של קוריאה. לתשומת ליבך, ייתכן שחוקי הגנת הנתונים וחוקים אחרים במדינות שאפשר שהמידע שלך יועבר אליהן אינם מקיפים כמו אלה שבמדינתך.

בנוסף, שימושך בשירותים עשוי אף הוא להיות כרוך בהעברה, אחסון ועיבוד של המידע האישי שלך למדינות אחרות ואל מחוץ למדינת מגוריך. אנו ננקוט אמצעים נאותים, בהתאם לדין החל, להבטיח שהמידע האישי שלך יישאר מוגן. אמצעים אלה כוללים שימוש בסעיפים חוזיים תקניים המחייבים שמירה בטוחה על נתונים שמועברים אל מחוץ למדינת מגוריך. על מנת לבקש מידע נוסף, או לקבל העתק של הסכמים אלה, נא לעיין בסעיף "יצירת קשר עמנו" להלן.

מהן זכויותיך?
המידע האישי שלך שייך לך. תוכל/י לבקש שנמסור פרטים על מה שאספנו, ובמקרה שתמצא/י כי המידע אינו מדויק או אינו מעודכן, תוכל/י לבקש שנמחק או נתקן אותו.
כדי לבקש בקשה בנוגע לזכויותיך או על מנת לשאול שאלה, אפשר ליצור עמנו קשר כאמור בסעיף "יצירת קשר עמנו".

כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך?

לא נשמור את המידע האישי שלך למשך זמן רב יותר מהנחוץ למטרה שלשמה נאסף. פירוש הדבר שהמידע יושמד או יימחק מהמערכות שלנו כאשר לא יידרש עוד.
אנו נוקטים צעדים הולמים להבטיח שאנו שומרים ומעבדים מידע אודותיך על בסיס הלוגיקה הבאה:

1 . לפחות פרק הזמן שבו נעשה שימוש במידע על מנת לספק לך שירות;
2 . כנדרש לפי דין, חוזה, או לפי חובותינו החוקיות; או
3 . רק כל עוד שהוא נחוץ למטרה שלשמה נאסף, הוא מעובד, או למשך זמן ארוך יותר, אם נדרש לפי חוזה, הדין החל או למטרות סטטיסטיות, בכפוף לאמצעי הגנה נאותים.

באיזה שירותים של צדדים שלישיים אנו משתמשים?

שירותים נוספים מסוימים, כגון תשלומים מקוונים ושירותי אשראי, תוכן, פרסום, ותפקודים בשירותים שלנו, מסופקים על ידי צדדים שלישיים. צדדים שלישיים אלה עשויים אף הם להשתמש בעוגיות, משואות, פיקסלים למעקב, וכלים אחרים לאיסוף מידע על השימוש שלך בשירותים שלהם ו/או שלנו. צדדים שלישיים אלה אינם נשלטים במישרין על ידי סמסונג, ולכן אנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות שלהם ו/או את התנאים הכלליים שלהם על מנת להבין כיצד הם משתמשים בנתונים שלך ומספקים שירותים.
עבור יישומונים ושירותים מסוימים, לרבות רשתות חברתיות, אנו מקבלים ומאחסנים מידע על התחברות וכן מידע אחר שתאפשר/י לנו לקבל כשתתחבר/י ליישומונים ושירותים אלה.

עוגיות, משואות וטכנולוגיות דומות

אנו, וכן צדדים שלישיים מסוימים שמספקים תוכן, פרסום, או תפקודים אחרים של השירותים שלנו, משתמשים בעוגיות, פיקסלים, משואות וטכנולוגיות אחרות בתחומים מסוימים של השירותים שלנו.

עוגיות

עוגיות הן קבצים קטנים שמאחסנים מידע במחשב, בטלוויזיה, בטלפון הנייד, או במכשיר אחר שלך. הן מאפשרות לגוף שמניח את העוגיות במכשיר שלך לזהות אותך על פני אתרים, שירותים, מכשירים ומפגשי דפדוף. עוגיות משמשות למטרות מועילות רבות. לדוגמה:

• עוגיות יכולות לזכור את סיסמאות ההתחברות שלך, כדי שלא תצטרכ/י להיכנס אליהן כל אימת שתתחבר/י לשירות.
• עוגיות מסייעות לנו ולצדדים שלישיים להבין מהם החלקים המבוקשים ביותר של השירותים, מכיוון שהן מאפשרות לנו לראות מהם העמודים והמאפיינים שמבקרינו ניגשים אליהם, וכמה זמן הם מבלים בדפים אלה. לימוד מידע זה מסייע לנו להתאים את השירותים ולספק לך חוויה טובה יותר.
• עוגיות מסייעות לנו ולצדדים שלישיים להבין באיזה מודעות הסתכלת, בכדי לא לקבל אותן מודעות בכל פעם שאת/ה ניגש/ת לשירות.
• עוגיות מסייעות לנו ולצדדים שלישיים לספק לך תוכן ופרסום רלוונטי על ידי איסוף מידע על שימושך בשירותים ובאתרים וביישומונים אחרים.

כשאת/ה משתמש/ת בדפדפן רשת על מנת לגשת לשירותים, באפשרותך לקבוע את תצורת הדפדפן שלך כך שיקבל את כל העוגיות, ידחה את כולן, או יודיע לך כשעוגייה נשלחת. כל דפדפן שונה, לכן בדוק/בדקי את התפריט של הדפדפן שלך על מנת ללמוד כיצד לשנות את העדפות העוגיות שלך. ייתכן שמערכת ההפעלה של המכשיר שלך מכילה בקרי עוגיות נוספים. שימו נא לב, שיש שירותים שנועדו לפעול תוך שימוש בעוגיות, ולכן ניטרולן עלול להשפיע על יכולתך להשתמש בהם או בחלקים מסוימים שלהם.

אחסון מקומי אחר

אנו, יחד עם צדדים שלישיים מסוימים, עשויים להשתמש בסוגים אחרים של טכנולוגיות של אחסון מקומי, כגון אובייקטים מקומיים משותפים )הנקראים גם עוגיות פלאש( ואחסון מקומי ב- HTML5 , בקשר לשירותינו. טכנולוגיות אלה דומות לעוגיות שהוזכרו לעיל. הן מאוחסנות על המכשירים שלך ואפשר להשתמש בהן לאחסון מידע מסוים על הפעילויות וההעדפות שלך. אולם, טכנולוגיות אלה עשויות להשתמש בחלקים שונים של המכשירים שלך לעומת עוגיות רגילות, ולכן יתכן שלא תוכל לשלוט בהן בעזרת הגדרות וכלים רגילים של דפדפן. למידע על נטרול או מחיקת מידע שבאובייקטים מקומיים משותפים, בקר ב- http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

משואות
אנו, יחד עם צדדים שלישיים מסוימים, עשויים להשתמש בטכנולוגיות שנקראות משואות או פיקסלים שמעבירות מידע מהמכשיר שלך לשרת. משואות יכולות להיות משובצות בתכנים מקוונים, סרטוני וידיאו והודעות דוא"ל, ויכולות לאפשר לשרת לקרוא סוגים מסוימים של מידע מהמכשיר שלך, לדעת מתי צפית בתוכן מסוים או בהודעת דוא"ל מסוימת, ולקבוע את הזמן והתאריך שבו צפית במשואה ובכתובת ה- IP במכשיר שלך. אנו, כמו גם צדדים שלישיים מסוימים, משתמשים במשואות למגוון מטרות, לרבות לצורך ניתוח השימוש בשירותינו, ולצד עוגיות, על מנת לספק תוכן ופרסומות שיותר רלוונטיים עבורך.

בעצם הגישה לשירותינו והשימוש בהם, את/ה מסכימ/ה לאחסון עוגיות, טכנולוגיות אחסון מקומיות אחרות, משואות ומידע אחר במכשירים שלך. את/ה מסכימ/ה גם לגישה שלנו, ושל הצדדים השלישיים שנזכרו לעיל, לעוגיות, לטכנולוגיות האחסון המקומיות, למשואות ולמידע.

קהלים מותאמים אישית והעדפותיך

אנו עשויים לשתף חלקים מוצפנים מהמידע האישי שלך )"מידע אישי"( עם שותפים אסטרטגיים של פלטפורמת הרשתות החברתיות שלנו על מנת לאפשר לעסק שלנו לענות טוב יותר לתחומי העניין שלך ו/או של לקוחות שדעתם כשלך. לדוגמה, אנו עשויים לצרף את כתובת הדוא"ל שלך לכתובות הדוא"ל של אחרים שמבצעים הזמנות באתר שלנו, לבצע חיתוך מקומי של נתונים אלה, ולהעביר את הנתונים החתוכים שיתקבלו לפייסבוק על מנת ליצור "קהל מותאם" )כשפרסומות ממוקדות נשלחות לאנשים שכבר ביקרו באתר שלנו, דרך פייסבוק( ו"קהלים דומים" )כשפרסומות ממוקדות נשלחות לאנשים שיש להם מאפיינים דומים לאנשים שנכללים ברשימת הקהל המותאם שלנו, דרך פייסבוק(. אם ברצונך לבחור שלא ייעשה שימוש כזה בחלקים שנחתכו מהמידע האישי המזהה שלך, נא מלא/י את הטופס בקישור הבא, ונתחיל בתהליך של הסרת הנתונים שלך מרשימת הקהל המותאם שלנו.

יצירת קשר עמנו

באפשרותך ליצור עמנו קשר על מנת לעדכן את ההעדפות שלך, לתקן את המידע שלך, להגיש בקשה, או לשאול אותנו שאלות.

הדרך הקלה ביותר היא באמצעות סעיף "יצירת קשר עמנו" ב- https://www.samsung.com. כמו כן, תוכל/י גם ליצור עמנו קשר בכתובת:

Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea