כיצד להפוך את כיוון פתיחת הדלת של מקרר Samsung?

תאריך עדכון אחרון : אוג׳ 25. 2023

לפעמים עולה צורך בהפיכת כיוון פתיחת דלת המקרר או בפירוקה, למשל לצורך מעבר או תיקון. על מנת להפוך את כיוון פתיחת דלת המקרר, עקבו אחר ההוראות במדריך הבא.

הפכו את כיוון פתיחת הדלת (אופציונלי)

כיצד להפוך את כיוון פתיחת הדלת של מקרר Samsung כיצד להפוך את כיוון פתיחת הדלת של מקרר Samsung

כלים נחוצים

necessary tools

לא נכללים

חלקים נוספים

מברג רגיל (שטוח)

מברג פיליפס

מפתח ברגים 11 מ”מ 

מפתח בוקסות 8 מ”מ

מפתח אלן 5 מ”מ

כיסוי לציר

דלת המכסה (Cap Space Door)

שלב 1. לפני תחילת העבודה, יש לנתק את המקרר מהחשמל ולפנות את כל המצרכים.

שלב 2. הסירו את הכיסוי השמאלי בעזרת מברג קטן.

שלב 3. השתמשו במברג קטן כדי לחלץ את כיסוי הציר. הקפידו לא לפגוע בכיסוי.

שלב 4. הסירו את כיסוי הכבל ואת דלת המכסה.

שלב 5. נתקו את הזיווד (Housing).

הערה: הדלת כבדה ויש להיזהר מפציעה בעת הסרתה.

שלב 6. נתקו את המחבר (Wire Connector).

שלב 7. הסירו שני ברגים בציר העליון.

הערה: הקפידו לא לפגוע בכבל בעת הפעולה.

שלב 8. הסירו את דלת המקרר מהציר האמצעי.

שלב 9. פרקו את הציר האמצעי בעזרת מפתח אלן 5 מ”מ (2 ברגים) ומברג פיליפס (בורג אחד).

שלב 10. הסירו את דלת המקפיא מהציר התחתון.

שלב 11. החליפו את מיקום המכסה.

הערה: הקפידו לא לשרוט את הדלת בעת החלפת מיקום המכסה.

שלב 12. הציבו את הדלת באזור בטוח לעבודה והקפידו שלא לפגוע בה.

שלב 13. בחלק התחתון של דלתות המקרר והמקפיא נמצאים ברגים ומנוף סגירה אוטומטית שיש למקם מחדש.

הערה: היזהרו מפציעה בעת העבודה.

שלב 14. להחלפת רגליות וציר תחתון, השכיבו בעדינות את המקרר על גבו.

שלב 15. החליפו את מיקום כיסויי הברגים.

הערה: הקפידו שלא לפגוע במקרר.

שלב 16. הרכיבו את הציר האמצעי בעזרת מפתח אלן 5 מ”מ ומברג פיליפס.

הערה: אין לנגב את הגריז מהציר האמצעי.

שלב 17. הרכיבו את הציר האמצעי בעזרת מפתח אלן 5 מ”מ.

הערה: ייתכן רעש קל בעת פתיחת וסגירת הדלת.

שלב 18. החליפו את מיקום הרגלית והציר התחתון.

שלב 19. החליפו את כיוון כבל הדלת לצד הנגדי.

הערה: היזהרו מפציעה בעת העבודה.

שלב 20. העמידו את המקרר.

שלב 21. הרכיבו את דלת המכסה.

שלב 22. שנו את מיקום אטם דלת המקפיא והמקרר.

שלב 23. פרקו את אטמי המקפיא והמקרר; סובבו אותם ב-180° וחברו מחדש.

שלב 24. הרכיבו את כיסוי כבל הדלת.

שלב 25. הרכיבו את הציר העליון.

הערות:

  • ודאו שאטמי הדלת ממוקמים כנדרש. אם לא, הדבר עלול להביא להיווצרות רעשים ו/או רטיבות שישפיעו על פעולת המכשיר.
  • הדלת כבדה ויש להיזהר מפציעה בעת תפעולה.
  • העבודה מומלצת לביצוע ע”י שני אנשים ומעלה.

שלב 26. חברו מחדש את המחבר (Wire Connector).

שלב 27. הכניסו את הכבל.

שלב 28. הרכיבו את בקר המכסה (Cap Control).

הערה: בתום הפיכת כיוון הדלת יש להמתין לפחות שעה לפני חיבור לחשמל.

הערה:

  • העבודה מומלצת לביצוע ע”י שני אנשים (לפחות).
  • כאשר הדבר מתאפשר או נדרש על פי חוק, יש לבצע בדיקת בטיחות חשמלית לפני הפעלת המכשיר.

תודה על המשוב שלך