Ką daryti, jeigu iš automato varva vanduo?

Vanduo iš automato gali varvėti dėl kelių priežasčių. Daugeliu atveju tai nėra susiję su gaminio gedimu. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu jums reikia daugiau informacijos, susiraskite naudotojo vadovą arba kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Kai iš vandens automato varva vanduo

Normalu, jeigu vanduo iš automato varva kelias sekundes iš karto įsipylus vandens. Kai įsipilsite vandens, 3–5 sekundėms palikite stiklinę po automatu ir palaukite, kol jis nuvarvės.

Dažniausiai pasitaikančios vandens varvėjimo iš vandens automato priežastys:

 • Keičiant vandens filtrą vandens linijoje užsiliko oro arba šaldytuvas neseniai įrengtas.
 • Automatą naudojate neįdėję vandens filtro.

Vanduo gali varvėti, jeigu keičiant oro filtrą vandens linijoje užsiliko oro arba šaldytuvas neseniai įrengtas.

 

Patikrinkite vandens linijas ir jungiamąsias movas

Jeigu po lankstiniu gaubtu esanti vandens linija nebuvo gerai prijungta vėl uždėjus dureles, į vandens linijos jungiamąją movą galėjo patekti oro. Įsitikinkite, kad linija neįlenkta ties jungiamąja mova, nes taip į vidų pateks oro ir pradės varvėti vanduo.

 

Norėdami pasiekti vandens linijos jungiamąją movą, naudotojo vadove peržiūrėkite durelių nuėmimo ir uždėjimo veiksmus.

Patikrinkite, ar gerai prijungta vandens linija.

Iš vandens linijos pašalinkite orą

Jeigu neseniai buvo pakeistas vandens filtras arba šaldytuvas neseniai įrengtas, išpilkite šiek tiek vandens, nes tai padės pašalinti linijoje užsilikusį orą ir sustabdyti vandens nuotėkį iš vandens automato. Pilkite vandenį į didelį ąsotį, kol jis automatiškai nustos bėgti.

 • Jeigu pilant vandenį automatas „spjaudosi“, vandeniui nustojus bėgti ištuštinkite ąsotį ir pilkite į jį vandenį dar tris kartus, jeigu kiekvieną kartą automatas vis tiek „spjaudosi“.
 • Jeigu srovė stabili, o vanduo nebevarva, vadinasi, oro vandens linijoje nebėra.
 • Jeigu vanduo vis tiek varva, reikia patikrinti vandens liniją ir jungiamąsias movas.
 • Jeigu vandens automatas (vandens linija) naudojamas neįdėjus vandens filtro, į vandens žarną kartu su vandentiekio vandeniu gali patekti pašalinių objektų, kurie gali sukelti trikčių.
 • Tinkamai, vadovaudamiesi naudotojo vadovu, įrenkite filtrą, nes tai gali padėti išvengti nuotėkio.

Kaip nustatyti dvidurio šaldytuvo vandens automatą?

How to set up the dispenser of a side by side refrigerator How to set up the dispenser of a side by side refrigerator

Pastaba. 

 • Šiame vaizdo siužete rodomų šaldytuvų konstrukcija skirtinguose regionuose gali būti kitokia.
 • Vandens liniją turi prijungti kvalifikuotas meistras.
 • Jeigu įmanoma ir jeigu to reikalauja teisės aktai, prieš gaminį įjungiant reikia atlikti elektros saugos bandymą.
 • Šaldytuvo garantija netaikoma vandens linijos įrengimui.
 • Atidžiai perskaitykite visus įspėjimus ir svarbias saugumo instrukcijas, pateiktas naudotojo vadove.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus