Ką daryti, jeigu šaldytuvo ekranas veikia ne taip, kaip turėtų?

Jeigu šaldytuvo ekranas dažnai išsijungia, tai nėra gedimas, o energijos taupymas. Tačiau, jeigu skydelis nereaguoja į lietimo komandas, priklausomai nuo aplinkybių, rekomenduojama išmėginti toliau siūlomus sprendimus.

Aplinkybės, kuriomis ekrano skydelis neveikia

  • Kai ekranas užrakintas

 

1 veiksmas. Ilgiau kaip 3 sekundes spauskite mygtuką [Lock/Unlock] (užrakinti / atrakinti), kad atblokuotumėte ekraną. Jeigu įjungtas vaikų užraktas, 5 sekundes spauskite mygtuką Child Lock (vaikų užraktas).

2 veiksmas. Patikrinkite, ar ekranas veikia, paspausdami temperatūros reguliavimo mygtuką.

Užrakinimo ir atrakinimo piktogramos.
  • Kai šaldytuvas veikia šabo režimu

 

Šabo režimu neveikia nei mygtukai, nei ekranas, nei vidinės lemputės. Tačiau ir šaldytuvas, ir šaldiklis toliau šaldo.

Ekranas šabo režimu.

1 veiksmas. Jeigu jūsų turimame modelyje įrengtas automatinis valdymo užraktas, pirmiausia turėsite atrakinti jį.

2 veiksmas. Spauskite ir 5 sekundes palaikykite reikiamą mygtukų derinį, nurodytą toliau pateiktame sąraše (arba žiūrėkite naudotojo vadovą), kol užges arba vėl užsidegs lemputės.

Door Alarm (durų signalas) ir Water/Ice (vanduo / ledas).

Freezer (šaldiklis) ir Door Alarm (durų signalas).

Power Freeze (sustiprintas užšaldymas) ir Power Cool (sustiprintas šaldymas).

  • Jeigu pakartotinai neveikia tam tikras mygtukas

 

Jeigu neveikia tik kuris nors vienas mygtukas, gali būti, kad tarp mygtuko kontaktų atsirado tarpas.

Paspauskite [Lock/Unlock] (užrakinti / atrakinti), kad atrakintumėte, tada stipriai paspauskite neveikiantį mygtuką.

  • Kai ekranas kartais atrodo per tamsus

 

Skirtingų šaldytuvo modelių ekrano šviesumas ir spalvos gali atrodyti kitaip. Ypač jeigu šaldytuvo durys baltos spalvos, ekranas gali atrodyti nepakankamai ryškus. Tai nėra triktis, nebent ekranas būtų sugadintas arba nesimatytų koks nors ženklas.

  • Dėl didelių elektros įtampos svyravimų (tik modeliuose su prancūziško tipo durimis)

 

Šaldytuvo ekranas gali prastai veikti dėl didelių elektros įtampos svyravimų.

Jeigu taip nutiktų, šaldytuvo ekrane bus rodomi skaičiai „88 88“.

- Jeigu šaldytuvo ekrane rodomi skaičiai „88 88“ (visi aštuonetai), bet šaldytuvas šaldo gerai, 60 sekundžių atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio, paskui prijunkite vėl.

- Jeigu po 2 minučių ekranas nepradės veikti normaliai, kreipkitės į įgaliotąjį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Modelio su prancūziško tipo durimis ekrane rodomi skaičiai 8888.
  • Ekrano atstatymas (tik modelyje „Family Hub“)

 

Jeigu ekranas veikia ne taip, kaip turėtų, bandykite jį atstatyti. Tai gali padėti išspręsti problemą.

1 veiksmas. Atidarykite dešiniąsias šaldytuvo duris ir viršutiniame dešiniajame durų kampe susiraskite jungiklio dangtį.

2 veiksmas. Pastumkite dangtį aukštyn, kad atidengtumėte maitinimo jungiklį. 

Push up the cover.

3 veiksmas. Išjunkite ir vėl įjunkite jungiklį.

Išjunkite ir vėl įjunkite jungiklį.

4 veiksmas. Vėl iki pat galo įkiškite jungiklio dangtį, kol pasigirs spragtelėjimas.

Pastaba. Jeigu išbandžius visus pirmiau pasiūlytus sprendimus problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus