Kaip įjungti ir išjungti šaldytuvo durelių signalą?

Iš gamyklos šaldytuvas pristatomas su įjungta durų signalo funkcija, garsiniu signalu pranešančia, jei šaldytuvo durelės yra atidarytos. Jeigu durų signalą norite įjungti ir išjungti patys, vykdykite toliau pateiktus nurodymus.

Kaip įjungti / išjungti šaldytuvo durų signalą

  • Norėdami įjungti durų signalą, palieskite durų signalo mygtuką (Door alarm).
  • Kai įjungtas durų signalas, šviečia ir durų signalo indikatorius. Jeigu šaldytuvo durys bus paliktos atidarytos ilgiau kaip 2 minutes, indikatorius pradės blyksėti ir pasigirs signalas.
  • Norėdami durų signalą išjungti, palieskite durų signalo mygtuką – visiškai taip pat, kaip ir įjungiant durų signalą. Signalo indikatorius išsijungs.
  • 1 tipo
Durų signalo indikatorius valdymo skydelio ekrane.
  • 2 tipo
Durų signalo indikatorius 2 tipo valdymo skydelyje.
  • 3 tipo
Durų signalo indikatorius 3 tipo valdymo skydelyje.

1 veiksmas. Palieskite „Apps“ (programėlės), atverkite programėlę „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkytuvė), tada palieskite „Fridge Settings“ (šaldytuvo nuostatos).

Palieskite šaldytuvo tvarkytuvės nuostatas.
  • 2 veiksmas. Išjunkite „Door Alarm“ (durų signalas), tada palieskite „Proceed“ (tęsti).
Palieskite durų signalo išjungimą.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus