Kaip išjungti šaldytuvo demonstracinį režimą?

Demonstracinis režimas (dar vadinamas parodos režimu, aušinimo režimu arba parduotuvės režimu) paprastai naudojamas, kai šaldytuvas demonstruojamas mažmenos parduotuvėje. Šiuo režimu pirkėjai gali laisvai apžiūrėti gaminio vidų ir išorę. Demonstraciniu režimu šviečia šaldytuvo lemputės, ir atrodo, kad jis veikia. Tačiau šaldymo funkcija būna išjungta, o valdymo skydelis įsijungia, bet neveikia.

Jeigu šaldytuvas nešaldo arba jeigu ekrane matyti ženklas „O FF“ arba „OF OF“, patikrinkite, ar neįjungtas šaldytuvo demonstracinis režimas. Jeigu demonstracinį režimą norite išjungti, vykdykite tolesniame vadove pateiktus nurodymus.

OFF ženklas ekrane, kai aktyvintas demonstracinis režimas.

Įprastas šaldytuvas (išskyrus „Family Hub“)

1 veiksmas. Vienu metu spauskite ir laikykite 1 mygtuką ir 2 mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas.

Palieskite 2 mygtukus.

Pastaba. 1 ir 2 mygtukai – tai mygtukai, pažymėti skaitmenimis „1“ ir „2“ (parodyti pirmiau pateiktame paveikslėlyje).

2 veiksmas. Jeigu atlikus pirmiau nurodytus veiksmus demonstracinio režimo išjungti nepavyksta, vienu metu spauskite ir laikykite 1 mygtuką, 2 mygtuką ir 4 mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas.

Palieskite 3 mygtukus.

3 veiksmas. Kai išjungsite demonstracinį režimą, patikrinkite ekrane rodomą temperatūrą.

Pastaba. Ekrane rodoma informacija priklauso nuo šalies ir (arba) šaldytuvo modelio, tačiau mygtuko, kurį reikia paspausti, vieta yra tokia pati.

„Family Hub“ šaldytuvas

1 veiksmas. Palieskite Apps (programėlės), atverkite programėlę Fridge Manager (šaldytuvo tvarkytuvė), tada palieskite Fridge Settings (šaldytuvo nuostatos).

Šaldytuvo tvarkytuvės programėlė.

2 veiksmas. Išjunkite Cooling Off funkciją, kad išjungtumėte aušinimą, tada palieskite Proceed (tęsti).

Išjunkite aušinimo režimą.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus