Ką daryti, kai telefonas įkaista

Naudojant „Samsung“ telefonas gali įkaisti, bet tai neturės neigiamos įtakos įrenginio eksploatavimo trukmei ar veikimui. Tačiau, jeigu perkaitęs įrenginys pradeda jums kelti nepatogumų, jo nebenaudokite ir palaukite, kol jis atvės. Toliau pateikiamos rekomendacijos, kaip palaikyti normalią telefono temperatūrą.

Prieš išbandydami toliau pateiktas rekomendacijas būtinai patikrinkite, ar jūsų įrenginio programinė įranga ir susijusios programėlės yra atnaujintos į naujausią versiją. Jei norite atnaujinti savo mobiliojo įrenginio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas. Eikite į Nustatymai > Program. įrang. naujinimas.

2 veiksmas. Palieskite Atsisiųsti ir įdiegti.

3 veiksmas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Veiksniai, dėl kurių telefonas gali įkaisti

Jeigu naudojant „Samsung“ telefonas įkaista, gali būti kelios priežastys. Naudojant funkcijas arba programėles, kurioms reikia daugiau energijos, arba naudojant jas ilgai, įrenginys dėl intensyvesnio akumuliatoriaus naudojimo gali laikinai įkaisti. Telefonas gali įkaisti, kai yra įkraunamas belaidžiu arba sparčiuoju būdu.

Toliau pateikti keli pavyzdžiai, kokiomis aplinkybėmis įrenginys gali perkaisti. Priklausomai nuo jūsų naudojamų funkcijų ir programėlių, šie pavyzdžiai jūsų turimam telefono modeliui gali būti neaktualūs.

 • Atliekant pradinę sąranką vos tik įsigijus telefoną arba atkuriant duomenis.
 • Atsisiunčiant didelius failus.
 • Naudojant programėles, kurioms reikia daugiau energijos, arba naudojant programėles ilgą laiką.
 • Vienu metu atliekant kelias užduotis arba fone laikant įjungtas kelias programėles.
 • Sinchronizuojant didelį kiekį duomenų su debesijos serveriu, el. paštu arba kitomis paskyromis.
 • Laikant įrenginį tiesioginėje saulėkaitoje.
 • Naudojant įrenginį kaip mobiliąją saitavietę ir naudojant jo susiejimo funkciją.
 • Naudojant įrenginį ten, kur tinklo signalas silpnas arba jo visiškai nėra.
 • Įkraunant akumuliatorių, kai naudojamas pažeistas USB kabelis.
 • Kai įrenginio daugiafunkcė jungtis yra sugadinta arba neapsaugota nuo pašalinių objektų, tokių kaip skysčiai, dulkės, metalo dulkės arba pieštukų grafitas.
 • Naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Pastaba. Rezultatai ir požymiai gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio ir jo modelio. Siūlomi sprendimai tinka ne visiems įrenginiams.

Kai įrenginys įkaista, imkitės toliau nurodytų veiksmų

Jeigu jaučiate, kad telefonas kaista, išbandykite toliau pateiktus patarimus, kaip telefoną atvėsinti.

 • Pasirūpinkite, kad įrenginyje būtų įdiegta naujausia programinė įranga.
 • Įrenginys gali įkaisti dėl nesuderinamų veikiančių programėlių. Paleiskite įrenginį iš naujo.
 • Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
 • Uždarykite programėles, kurios aktyviai eikvoja akumuliatoriaus energiją arba kurios nenaudojamos veikia fone.
 • Pašalinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programėles.
 • Sumažinkite ekrano šviesumą.
 • Jeigu įrenginys perkaito arba ilgą laiką atrodo įkaitęs, kurį laiką jo nenaudokite.
 • Dėl dažnesnio vaizdo atnaujinimo būna sklandesnė animacija ir slinkimas, bet išeikvojama daugiau energijos. Vaizdo atnaujinimo dažnį nustatykite veikti standartiniu režimu.
 • Jeigu įkraunate akumuliatorių, atjunkite kroviklį nuo įrenginio ir uždarykite visas veikiančias programėles. Palaukite, kol įrenginys atvės, tada vėl pradėkite jį krauti.
 • Jeigu naudojate belaidį kroviklį, tarp įrenginio ir belaidžio kroviklio nedėkite pašalinių objektų, tokių kaip metaliniai daiktai, magnetai arba kortelės su magnetinėmis juostelėmis.

Jeigu perkaitęs įrenginys pradeda jums kelti nepatogumų, jo nebenaudokite. Įrenginiui įkaitus, gali nustoti veikti kai kurios funkcijos ir suprastėti įrenginio veikimas arba įrenginys gali išsijungti, kad atvėstų. Ši funkcija veikia tik kai kuriuose modeliuose.

 • Įrenginiui perkaitus arba pasiekus tam tikrą temperatūrą, pasirodo įspėjamasis pranešimas, kad būtų išvengta įrenginio gedimo, odos sudirginimo arba sužalojimo ir nuotėkio iš akumuliatoriaus. Kad sumažėtų įrenginio temperatūra, tamsinamas ir ima lėčiau veikti ekranas, o akumuliatoriaus įkrovimas sustabdomas. Veikiančios programėlės uždaromos, o visos skambinimo ir kitos funkcijos ribojamos, išskyrus kritinius skambučius, iki įrenginys atvės.
Atsargumo priemonės perkaitus įrenginiui.
 • Jeigu dėl padidėjusios įrenginio temperatūros pasirodys antras pranešimas, įrenginys išsijungs. Nenaudokite įrenginio, kol jo temperatūra nenukris žemiau nustatyto lygio. Jeigu antrasis įspėjamasis pranešimas pasirodys kritinio skambučio metu, skambutis nebus nutrauktas dėl priverstinio išjungimo.

Pastaba: Įspėjamasis pranešimas skirtinguose įrenginio modeliuose gali šiek tiek skirtis.

Atverčiamasis telefonas gali įkaisti dėl toliau nurodytų aplinkos sąlygų. Imkitės priemonių, kad nesutrumpėtų akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė, nesugestų įrenginys ir nekiltų gaisras.

 • Nelaikykite įrenginio labai žemoje arba labai aukštoje temperatūroje.
 • Ilgam laikui nepalikite telefono tiesioginėje saulėkaitoje.
Darbinės aplinkos atsargumo priemonės 1.
 • Ilgą laiką nenaudokite ir nelaikykite įrenginio ten, kur labai karšta, pavyzdžiui, vasaros metu automobilio viduje.
 • Nedėkite įrenginio ten, kur jis gali lengvai perkaisti, pavyzdžiui, ant elektrinės šildyklės.
Darbinės aplinkos atsargumo priemonės 2.
 • Nelaikykite įrenginio šalia šildytuvų, mikrobangių, įkaitusios maisto gaminimo įrangos ir aukštaslėgių talpyklų arba jų viduje.
 • Nenaudokite kabelių, kurių apsauginis sluoksnis lupasi arba pažeistas, taip pat nenaudokite kroviklio ar akumuliatoriaus, kuris apgadintas ar prastai veikia.
Darbinės aplinkos atsargumo priemonės 3.

Pastaba: Įrenginio ekrano nuotraukos ir meniu gali skirtis priklausomai nuo modelio ir programinės įrangos versijos.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus