Kaip šalinti „Samsung“ telefono mikrofono triktis, kai prastai veikia balso atpažinimo funkcija?

Jeigu skambučio metu išeinantis garsas yra per tylus arba jeigu prastai atpažįstamos „Bixby“ balso asistentui skirtos komandos, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Prieš išbandydami toliau pateiktas rekomendacijas, būtinai patikrinkite, ar jūsų įrenginio programinė įranga ir susijusios programėlės atnaujintos į naujausią versiją. Jei norite atnaujinti savo mobiliojo įrenginio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1 žingsnis. Eikite į Nustatymai > Program. įrang. naujinimas.

2 žingsnis. Palieskite Atsisiųsti ir įdiegti.

3 žingsnis. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

1. Įsitikinkite, kad mikrofono niekas neblokuoja

Telefonui gali nepavykti tinkamai atpažinti balso komandų, nes mikrofono angą blokuoja pašaliniai objektai, tokie kaip apsauginis dėklas arba apsauginė plėvelė, kuri buvo priklijuota prieš įsigyjant telefoną. Mikrofonas yra telefono apačioje. Įsitikinkite, kad mikrofono angos neblokuoja joks pašalinis objektas; jeigu rasite kokį nors objektą, jį pašalinkite ir vėl bandykite duoti balso komandą.

Mikrofono angos vieta.

2. Paleiskite telefoną iš naujo

Problemą gali išspręsti paprasčiausias pakartotinis paleidimas iš naujo. Kai paleisite telefoną iš naujo, patikrinkite išeinantį garsą telefono pokalbio metu arba bandykite duoti balso komandą „Bixby“ asistentui. Norėdami iš naujo paleisti telefoną, vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukciomis.

1 žingsnis. Perbraukite telefono ekrane iš viršaus žemyn, kad atvertumėte greitąjį skydelį.

2 žingsnis. Palieskite maitinimo piktogramą ir palieskite Paleisti iš naujo.

Paleiskite įrenginį iš naujo.

3 žingsnis. Jeigu telefonas bus iš naujo paleistas normaliai, patikrinkite, ar kartojasi ta pati problema.

3. Paleiskite telefoną saugiu režimu

Pabandykite naudoti mikrofoną saugiu režimu. Jei telefonui veikiant saugiu režimu problema nesikartoja, vadinasi, ją sukėlė telefone įdiegta trečiosios šalies programėlė. Jei norite išsiaiškinti, kuri programėlė kelia problemą, galite pamėginti šalinti programėles paeiliui, pradėdami nuo įdiegtos vėliausiai.

1 žingsnis. Atverkite greituosius nustatymus. Palieskite maitinimo piktogramą ekrano viršuje.

2 žingsnis. Palieskite ir palaikykite Išjungti, kol bus parodyta piktograma Saugus režimas.

3 žingsnis. Palieskite Saugus režimas. Jei sėkmingai įjungėte saugųjį režimą, ekrano apačioje bus rodoma Saugus režimas.

Saugusis režimas.

Pastaba. Įrenginio ekrano kopijos ir meniu gali skirtis priklausomai nuo telefono modelio ir programinės įrangos versijos.

4 žingsnis. Kai telefonas veikia saugiuoju režimu, pamėginkite paskambinti arba naudotis mikrofonu kitoje programėlėje. Jei Saugiajame režime nekyla jokių problemų dėl mikrofono, tai reiškia, kad problemą kelia kažkuri iš telefone esančių trečiųjų šalių programėlių.

4. Patikrinkite mikrofono leidimus

1 žingsnis. Atverkite telefono Nustatymus

Nustatymų programėlės piktograma

2 žingsnis. Palieskite Sauga ir privatumas

Nustatymų meniu pasirinktas Privatumas

3 žingsnis. Palieskite Privatumas

4 žingsnis. Įsitikinkite, kad mygtukas, esantis šalia Mikrofono prieiga, yra įjungtas

Pasirinktas mygtukas, esantis šalia Mikrofono leidimai Privatumo nustatymuose

5. Patikrinkite, ar nėra prijungtų „Bluetooth“ garso įrenginių

Jei yra prijungtų „Bluetooth“ garso įrenginių, jūsų telefonas gali naudoti šių įrenginių, o ne jūsų telefono mikrofoną.

Norėdami patikrinti, ar yra prijungtų „Bluetooth“ įrenginių:

1 žingsnis. Perbraukite ekraną iš viršaus žemyn

2 žingsnis. Paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ ikonėlę

Nustatymų skydelyje pasirinkta „Bluetooth“ piktograma

3 žingsnis. Palieskite krumpliaračio simbolį šalia prijungtų įrenginių

„Bluetooth“ meniu pasirinktas krumpliaratis šalia „Galaxy Buds“

4 žingsnis. Patikrinkite, ar mygtukai, esantys šalia Skambučiai ir Garsas, yra išjungti

„Galaxy Buds“ „Bluetooth“ nustatymuose pasirinkti mygtukai šalia Skambučiai ir Garsas

6. Išbandykite mikrofoną „Samsung Members“ programėlėje

„Samsung Members“ leidžia atlikti diagnostinius testus ir patikrinti, ar jūsų telefonas veikia tinkamai.

1 žingsnis. Atverkite programėlę „Samsung Members“

„Samsung Members“ piktograma

2 žingsnis. Palieskite Palaikymas

„Samsung Members“ programėlėje pasirinktas Palaikymas

3 žingsnis. Palieskite Telefono diagnostika

„Samsung Members“ programėlėje pasirinkta Rodyti testus

4 žingsnis. Palieskite Mikrofonas. Galite būti paraginti suteikti programėlei leidimą įrašyti garsą. Tokiu atveju palieskite Naudojant programą arba Tik šį kartą

„Samsung Members“ programėlėje pasirinktas Mikrofonas

5 žingsnis. Palieskite Įrašyti.

11Mikrofono diagnostiniame teste pasirinkta Įrašyti

6 žingsnis. Įrašius garsą palieskite Leisti

Mikrofono diagnostiniame meniu pasirinkta Leisti

7 žingsnis. Jei girdite garsą, palieskite Taip Jei negirdite garso, palieskite Ne

Mikrofono diagnostinio testo mygtukai Taip ir Ne

8 žingsnis. Pakartokite žingsnius antrajam mikrofonui

9 žingsnis. Jei girdite abiejų mikrofonų įrašus, tai reiškia, kad mikrofono problemas kelia programinė įranga

Dėkojame už jūsų atsiliepimus